palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kistelepülési boltok támogatása pályázat

kisbolt pályázat

8 milliárd forint keretösszeggel indul pályázat a 2000 főnél kevesebb lakosú kistelepüléseken található boltok támogatására. A pályázat azok számára is elérhető lesz, akik 2021-ben támogatást kaptak, ők bérköltségre és rezsiköltségre pályázhatnak.

A pályázati kiírás kódszáma: KTÜ-KP-1-2023

Pályázat a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében.

A rendelkezésre álló forrás összege: 3 000 000 000 Ft

Támogatási tevékenység
A támogatás felhasználása során kizárólag a kedvezményezettek által üzemeltetett, jelen pályázatban támogatást nyert kistelepülési üzletek üzemeltetésével, a napi fogyasztási cikkek forgalmazásával összefüggően elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A támogatott tevékenység időtartama: 2022. augusztus 1. 2023. július 31.

A pályázók kötelező vállalásai
Sikeres pályázat esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatással érintett kistelepülési üzletet a támogatás folyósításától számított 12 hónapon keresztül üzemelteti, és biztosítja a napi fogyasztási cikkekhez való hozzáférést.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be

 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, vagy települési önkormányzat, amely
  • a Belügyminisztérium által 2022. január 1. napján kezelt adatok alapján 2000 fő, vagy ez alatti lakosságszámú kistelepülésen
  • kiskereskedelmi tevékenység keretében napi fogyasztási cikket értékesítő üzletet üzemeltet, és
  • az üzletre vonatkozóan a támogatás igénylőjének a támogatási igény benyújtását megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének több, mint fele az élelmiszer jellegű bolti vegyes kereskedelemből származott, vagy
 • az olyan gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, szövetkezet, amely a Gazdaságújraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról szóló 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján fejlesztési támogatásban részesült, a támogatással érintett üzletre vonatkozóan.

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy módosult a Magyar Falu Program keretében a kistelepülési üzletek működési támogatása – 2023. pályázati kiírása.
A módosítás a pályázati kiírás 3.1.1. pontjában meghatározott, a pályázat benyújtására jogosultak körét érinti. A módosítás alapján az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontja szerinti civil szervezet is jogosult pályázat benyújtására, amely egyebekben megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.

A támogatás formája
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

A támogatás formája
A jelen pályázati kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben folyósított 100%-os támogatási előlegként, vissza nem térítendő támogatásként biztosított, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

Az elnyerhető támogatás minimális mértéke: Üzletenként: 1 millió forint
Az elnyerhető támogatás maximális mértéke
: Üzletenként: 3 millió forint

Az elszámolható költségek:
A támogatással érintett üzlet üzemeltetésével összefüggő működési költségek, a 4.4. pontban kizárt költségek kivételével, például:

 • az üzletben foglalkoztatott munkabére, munkáltatói közterhek, amennyiben a foglalkoztatási jogviszony a pályázat kiírásának időpontját megelőzően már fennállt (nem számolható el a 62/2021. (II. 12.) Korm. rendelet alapján 2022ben és 2023ban támogatott munkáltatói közteher);
 • az üzlet helyét biztosító ingatlan bérleti díja;
 • könyvelői díj, könyvvizsgálói díj (nyilatkozathoz);
 • könyvelés díja;
 • ügyvédi díj (aláírás minta készítéséhez);
 • áram, víz, fűtés költségei;
 • karbantartási költség;
 • áruszállítás költségei
 • posta, telefon, Internet előfizetés, irodaszer, tisztítószer költségek.

Letölthető dokumentumok

MFP_KTU-KP-1-2023_a_kistelepulesi_uzletek_mukodesi_tamogatasa_palyazati_kiiras

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/d7c8523374277cfb2f6df2068a1079acb2d82e45/megtekintes

A pályázat benyújtásának határideje és módja

 • A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.
 • A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
 • A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. január 12. 10.00 óra 2023. január 31. 23.59 óra
  Egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy üzletre csak egy pályázat nyújtható be.
 • A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja.
 • A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 795 9730 telefonszámon, a kisbolt@bgazrt.hu e-mail címen kaphatnak.

Ha Önnek kistelepülésen működő boltja van, ha a kistelepülés megtalálható pályázati kiírás mellékletében vagy, ha nyert az előző pályázaton…….

Pályázzon velünk!

Pályázati Előminősítés