palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Richter Anna díj

A Richter Anna Díj kreatív pályázat oktatáshoz és egészségügyhöz kapcsolódó programok számára.

A Richter Anna Díjra pályázhatnak:

  • egészségügyi szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtó intézetek, szervezetek, egészségügyi szolgáltatók, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek, melyek bejegyzett alapítvánnyal, közhasznú társasággal, egyesülettel együttműködnek a pályázati projekt megvalósításának ideje alatt
  • közoktatási, felsőoktatási intézmények, melyek bejegyzett alapítvánnyal, közhasznú társasággal, egyesülettel együttműködnek a pályázati projekt megvalósításának ideje alatt

A Pályázó részéről az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikének megfelelő – az adott szervezettel jogviszonyban álló – természetes személy, vagy e természetes személy által képviselt csapat vehet részt:

  • Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
  • Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
  • Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
  • Pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
  • Tizenhatodik életévét betöltött középiskolai tanuló, főiskolai/egyetemi hallgató, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat

A Résztvevőnek a szakmájában aktívnak, a pályázati időszakban a megjelölt kategóriába illeszkedő területen dolgozó személynek kell lennie, aki az innovációs ötlet megszületésében proaktív, megvalósításában vezető szerepet vállal, valamint vállalja, hogy nevével, személyével képviseli csapatát.

A szakmai vezető feladata a program kidolgozásában és megvalósításban való aktív részvételen túl a projekt képviselete a médiában, alkalmanként a Richter Gedeon Nyrt. rendezvényein.

A pályázat menete

A Richter Anna Díj kreatív pályázat oktatáshoz és egészségügyhöz kapcsolódó programok számára.

A Richter Gedeon Nyrt. kezdeményezésének keretében olyan újszerű, megvalósítható ötleteket kíván támogatni, amelyek az oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hoznak a hétköznapokban.

A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, a társadalmi jóllét fontosságára, inspirálja az egészségügy, oktatás, kutatás, gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket. A Richter Gedeon Nyrt. a Richter Anna Díj zsűrije és a közönség által legjobbnak ítélt ötleteket díjazza, kivitelezéséhez anyagi támogatást nyújt, megmutatja azokat a nagyközönségnek, sajtónyilvánosságot biztosít számukra, és segíti megvalósulásukat.

A pályázat feltételeiről a pályázat menüpontban írunk részletesen.

Hiszünk benne, hogy kezdeményezésünk jelentős mértékben és újszerű módon teszi jobbá az egészségügyben és az oktatásban tevékenykedők, résztvevők munkáját, példaértékűen hozzájárulva jóllétükhöz a hétköznapokban.

A pályázat díjazása 

A Richter Anna Díj zsűrije által kiválasztott, valamint a közönségszavazáson legtöbb voksot kapott Richter Anna Díjat elnyert pályázatok egyenként négymillió forint díjazásban részesülnek, mely összeget a pályázat tárgyában szereplő projekt megvalósítására fordít a díjazott csapat.

A Richter Gedeon Nyrt. egy pályázati ciklusban maximum 24.000.000 Ft, azaz huszonnégymillió forint összeget ajánl fel, melyet a jelen pályázati kiírás 10. pontja alapján az öt díjazott Pályázó között egyenlő részben oszt meg.

A pályázat nyertes Pályázói a pályázat megvalósítására kategóriánként 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő összeget kapnak, mely összeg felhasználását a Richter Gedeon Nyrt. felé igazolniuk kell a projekt megvalósulása során, illetve azt követően.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

Pályázatok beérkezésének végső határideje: 2023. november 26.