palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram

Az ösztöndíjprogram a fiatal magyar tehetségeknek szól, akik képességeik, tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemein is megállnák a helyüket. Ezekre készülnek felvételizni vagy akár már ezeken is tanulnak.

Az ösztöndíjprogram három komponensből áll, ezekből jelenleg az „A” komponens elérhető”:

Ösztöndíjprogram a kiemelkedő tehetségű fiatalok külföldön történő tanulmányainak anyagi és szakmai támogatására.

Pályázat benyújtására jogosultak

17–23 éves magánszemélyek, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. a beadás évében legalább a 17. és legfeljebb a 24. életévét betöltő, kiemelkedően tehetséges fiatalok, akik elsősorban
 2. középiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók vagy Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben, illetve a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc) részt vevő aktív vagy passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók, akik ezenfelül megvalósítják az alábbi általános követelményeket:
  1. képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények egyikére alap- vagy mesterképzésre felvételt nyerjenek,
  2. külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán – elsősorban személyes megjelenés útján – részt vesznek,
  3. tanulmányi eredményeik miatt példaképként szolgálhatnak,
  4. vállalják, hogy az Ösztöndíj kommunikációjával kapcsolatos tevékenységben, valamint az Ösztöndíj rendezvényein részt vesznek.

Pályázati kategóriák

Az Ösztöndíj elnyerésére az alábbi kategóriában lehet pályázatot benyújtani:

 • „A komponens”: az I. számú mellékletben felsorolt külföldi felsőoktatási intézmények általános felvételi eljárásán – elsősorban személyes megjelenés útján – való részvétel költségeinek fedezése.

Benyújtható pályázatok száma: egy pályázatban egy felvételi eljáráson (egy szakon) való részvétel pályázható, és egy pályázó legfeljebb két pályázatot nyújthat be.
FIGYELEM! Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy amennyiben több intézménybe vagy több szakra pályáznak, ehhez külön pályázatokat szükséges benyújtaniuk.

Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. szeptember 1. és 2024. június 10. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a felvételi eljárás megvalósul.
Jelen Pályázati Kiírásban kizárólag a 2024/2025. tanévre történő felvételi eljárásokon való részvételre lehet pályázatot benyújtani.

Díjazás
A díjazás az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.

A díjazottak maximális száma az „A komponensben” nincs meghatározva.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összesített pályázati keretösszeg 10.000.000, – Ft, azaz tízmillió forint. Támogató fenntartja magának a jogot, hogy nem meríti ki a keretösszeget.

A támogatás formája és mértéke

A pályázaton legfeljebb 500.000, – Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető az „A komponens” esetében pályázatonként az alábbiak szerint:

 • Európai Unió tagállamának felsőoktatási intézménye: legfeljebb 250.000, – Ft,
 • Nem európai uniós európai állam felsőoktatási intézménye: legfeljebb 350.000, – Ft,
 • Észak-amerikai felsőoktatási intézmény: legfeljebb 500.000, – Ft,
 • Ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli felsőoktatási intézmény: legfeljebb 500.000, – Ft,

A pályázathoz saját forrás bemutatása és biztosítása nem kötelező.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázat első körös benyújtásának határideje közép-európai téli időszámítás szerint: 2023. november 27. (hétfő) 23:59 óra. Utána folyamatosan a pályázati keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2024. április 29. (hétfő) 23:59 óráig.