palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

RRF -6.5.1-23 – Hálózati energiatárolók telepítése energiapiaci szereplőknél

Pályázat hálózati energiatárolók telepítésére energiapiaci szereplőknél. A támogatás célja a kiegyenlítő energia és kiegyenlítő kapacitás piacon potenciálisan rendelkezésre álló hálózati energiatárolásra képes beruházások ösztönzése. Az energiatároló létesítményekhez nyújtott támogatás célja az időjárásfüggő megújuló energiaforrások integrációja.

Beruházási támogatás minimum összege: 67 500 000 Ft
Beruházási támogatás maximum összege: jogosultanként 12 320 000 000 Ft
Támogatható projektek száma minimum 5 db – maximum 100 db

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – a támogatási szerződés szerinti projektmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező gazdasági társaságok, vállalkozások, akik rendelkeznek érvényes műszaki gazdasági tájékoztatóval (MGT), vagy hálózati csatlakozási engedéllyel a Pályázóra és az adott projekt telephelyére vagy telephelyeire vonatkozóan.

Az energiatárolónak magyarországi telephelyen kell létesülnie.

Érintett GFO-kódok:

 • 113 (Korlátolt felelősségű társaság);
 • 114 (Részvénytársaság);
 • 116 (Közkereseti társaság);
 • 117 (Betéti társaság)
 • 226 (Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe)

Támogatási jogosultság a fenti kritériumok mentén állapítható meg.

A támogatási konstrukció társadalmi egyeztetetése alapján a várható pályázók köre: villamosenergia-ipari érintettségű vállalatok, például energiakereskedők, aggregátor cégek, erőművek, ipari villamosenergia-fogyasztók, stb.

Konzorcium benyújthat támogatási kérelmet

Támogatható tevékenységek

 1. A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység
  1. Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, beruházás megvalósításához kapcsolódó tervek elkészítése
  2. Közbeszerzés, beszerzés lebonyolítása
  3. Egyéb projekt előkészítéshez kapcsolódó tevékenység
 2. A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
  1. Projektmenedzsment
 3. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek
  1. Beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek
   1. Terület-előkészítési tevékenységek
   2. Építéshez kapcsolódó tevékenységek
   3. Kártalanítás
   4. Eszközbeszerzés
   5. Immateriális javak beszerzése
  2. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások
   a. Műszaki jellegű szolgáltatások
   b. Egyéb szakértői tevékenységek
  3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagbeszerzés
  4. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szállítás
  5. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása

IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Beruházási támogatás:
Az adott pályázó által valamennyi pályázati ablakban összesen elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 12 320 000 000 Ft.
A támogatás mértéke rögzített, a telepíteni kívánt energiatároló pályázathoz megadott névleges teljesítőképességének függvényében elnyerhető összeg: 135 000 000 Ft/MW a pályázott névleges teljesítőképességre vetítve maximum az elszámolható összköltség 45%-a.

Bevételkompenzáció:
A kétoldalú különbözeti szerződésből vissza nem térítendő támogatás kiszámításához alapul szolgáló igényelt éves nettó fajlagos bevétel minimális összege 19 EUR/kW, maximális összege 190 EUR/kW a pályázott névleges teljesítőképességre vetítve.
A támogatási egyenlegből (a beruházási támogatás és a bevételkompenzációs összegek 10%-os kamatláb alkalmazásával a vizsgálat időpontjára hozott összege) kifizethető összeg nem haladhatja meg a projekt elszámolható összköltségének 10%-os kamatláb alkalmazásával a vizsgálat időpontjára hozott értékét.
Ez a kritérium havonta vizsgálandó, a bevételkompenzáció kifizetését megelőzően.

ÖNERŐ
Az önerő a projekt támogatáson felüli része, mely lehet saját forrás és egyéb, az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatás is. A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.) 75. § (4a) bekezdése alapján nem tekinthető saját forrásnak (önerőnek) az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás. Jelen felhívás keretében az elszámolandó önerő mértéke az elszámolható költség legalább 55%-a, melyet a végső kedvezményezettnek – konzorcium esetén valamennyi konzorciumi tagnak – kötelező biztosítania és a kiadások teljesülését igazolnia. Az önerő rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat, vagy az Ávr. 75. §-a szerinti nyilatkozatot a végső kedvezményezettnek a szerződés megkötéséhez szükséges benyújtania.
Az elszámolható költségek legalább 55%-át igazolt saját forrásból kell fedezni.

TÁMOGATÁSI ELŐLEG
A projekt utófinanszírozású tevékenységeire támogatási előleg igényelhető. Az igényelhető támogatási előleg mértéke legfeljebb az utófinanszírozással érintett támogatási összeg 13%-a lehet.

Pályázzon velünk!
Pályázatírási információk elérhetők a linkre kattintva!

Letölthető dokumentum

Felhívás RRF_6.5.1

A támogatási kérelmet 2024.01.15. 08:00 – 2024. 02. 05. 22:00 között lehet benyújtani.

Pályázni szeretnék