palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat mászótermek építésére

Pályázat új, beltéri mesterséges mászótermek építésére, 10.000 fő vagy afeletti lakosságszámú magyarországi településeken.

A felhívás keretében kizárólag Budapest közigazgatási területén kívüli megvalósítási helyszínek támogathatóak. A megvalósítási helyszínnel kapcsolatban a Támogató elvárása, hogy a létesítmény nyilvánosan elérhető, könnyen megközelíthető, közforgalom számára nyitva álló épületben (pl. bevásárlóközpont, barnamezős beruházás helyszíne) kerüljön kialakításra.

Támogatható tevékenységek

A Program keretében olyan tevékenység támogatására van lehetőség, amely közvetlenül kapcsolódik a mászófal építéséhez az alábbi felsorolás szerint:

a) Új beltéri mesterséges mászófal építése
b) A falban lévő, mászáshoz szükséges eszközök beszerzése (pl. standok, köztesek, karabinerek, fix kötelek, fogások)
c) Szellőzőrendszer kiépítése, elszívó berendezések beszerzése és beszerelése
d) Automata biztosító eszközök beszerzése és beszerelése
e) Boulder mászóterem esetében a leesést csillapító szivacsok beszerzése és elhelyezése
f) Kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozása

A Program keretein belül olyan létesítmény támogatására van lehetőség, melyek:

 1. ) Boulder mászóterem esetében legalább 300 m², legalább nettó 3,5 és legfeljebb nettó 4,5 méter magas falfelület.
 2. ) Nehézségi (köteles) mászóterem esetében legalább 350 m2, legalább nettó 12 méter magas falfelület.
 3. ) Kombinált mászóterem esetében legalább 450 m², melyből nehézségi és gyors mászófal legalább 300 m², legalább nettó 12 méter magas falfelület.

Meglévő mászóterem bővítésére kizárólag akkor lehet támogatást igényelni, amennyiben boulder terem kerül nehézségi mászófallal bővítésre a 2. b) pontban leírt előírások teljesítésével.

A Felhívás kapcsán az egyes fogalmak meghatározása és értelmezése:

Mászóterem: Az az épületegyüttes (komplexum), ahol a beruházás megvalósul. Ezalatt értendő a mászóhelyiségek és a kiszolgáló helyiségek együttese. A mászásnak három kategóriája van: boulder, nehézségi és gyorsmászás.

Mászófal: A mászóhelyiségekben létrehozott mászásra alkalmas falfelület. Külön mászófalnak minősül egy nehézségi mászóhelyiségben a gyorsmászó útvonalnak létrehozott falfelület.

Boulder mászóterem: Olyan mászóterem, ahol kizárólag boulder mászást lehet gyakorolni, biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását. Boulder mászás mesterséges mászófalon történik, jelen Felhívás keretében 3,5-4,5 méteres magasságig egy kitalált mozdulatokból álló feladat (különböző nehézségi fokozatokban) szabad megmászásával, kötél biztosítás nélkül, leesést csillapító szivacs segítségével.

Nehézségi (köteles) mászóterem: Olyan mászóterem, ahol a nehézségi és a gyorsmászást lehet gyakorolni, biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását. Mesterséges mászófalon a mászó feladata a falon kijelölt út kimászása, kötél, biztosító pontok és biztosító ember segítségével. Az útvonal nehézsége a döntő, így az a cél, hogy a mászó minél tovább jusson az útvonal megmászásánál. Ebben az esetben az idő másodlagos szempont. A nettó falmagasság 12 méter.

Kombinált (vegyes) mászóterem: Olyan mászóterem, amely egyaránt tartalmaz boulder és nehézségi mászófalat (a leírt követelmények figyelembevételével), biztosítva továbbá az egyéb kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozását.

Gyors mászófal: Egy sztenderd 15 méter magas falon, minél gyorsabban kell feljutni, kötélbiztosítás segítségével. Az útvonal kialakítása, a fogások és azok elhelyezése szabvány szerint egységes. Általában két gyorsmászó útvonalat helyeznek el egymás mellé, egységesen használt és elhelyezett fogásokból, melyeken a mászók felső biztosítással, egyszerre indulnak el. Verseny körülmény alkalmával az útvonal megmászásánál a fal tetején megnyomnak egy időmérő gombot, amely ezred másodperc pontossággal mér. Gyakorlás szempontjából egy gyorsmászó útvonal is elegendő.

A kialakítás minden esetben megfelel az MSZ EN 12572-1, -2, -3 szabvány, továbbá az egyes szórakozási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) előírásainak.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke, támogatási intenzitás:

 A Programra összesen 150 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre.

A támogatás alapja a mászófal m² alapú finanszírozása.

a) Boulder mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 30 millió forint
b)
Nehézségi (köteles) mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió forint
c) Kombinált mászóterem építése esetén a támogatás összege legfeljebb 45 millió forint

Amennyiben a támogatási kérelemben, egy beruházáson belül több típusú terem szerepel, a magasabb – legfeljebb 45 millió forint – összeget alapul véve részesülhet támogatásban a Támogatást igénylő.

Több típusú mászóterem esetén egyértelműen el kell határolni az egyes típusokra vonatkozó műszaki-szakmai és költségvetési tételeket.

A Támogató nyertes támogatási kérelem esetén az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű (de minimis) támogatást nyújt.

Támogatási intenzitás: Az összköltség legfeljebb 30 %-át finanszírozza a Támogató a meghatározott támogatási összegek mértékéig.

Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

A Támogatást igénylők köre:

 A Támogatást igénylő mászófal kialakítására alkalmas saját vagy bérelt ingatlannal rendelkezik.

Egy Támogatást igénylő egy megvalósítási helyszínre adhat be támogatási kérelmet.

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:

I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében

 • 113 – Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 – Részvénytársaság
 • 116 – Közkereseti társaság
 • 117 – Betéti Társaság
 • 228 – Egyéni cég
 • 231 – Egyéni vállalkozó
 • 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 – Nonprofit részvénytársaság
 • 575 – Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 – Nonprofit betéti társaság

 II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében

 • 311 – Központi költségvetési irányító szerv
 • 312 – Központi költségvetési szerv
 • 321 – Helyi önkormányzat
 • 322 – Helyi önkormányzati költségvetési szerv
 • 325 – Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)
 • 327 – Helyi önkormányzatok társulása
 • 328 – Területfejlesztési önkormányzati társulás
 • 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat
 • 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv
 • 373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
 • 381 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
 • 382 – Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet

 • 515 – Országos sportági szakszövetség
 • 516 – Egyéb sportszövetség
 • 517 – Egyéb szövetség
 • 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 521 – Sportegyesület
 • 525 – Vallási egyesület
 • 528 – Nemzetiségi egyesület
 • 529 – Egyéb egyesület
 • 551 – Bevett egyház
 • 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
 • 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
 • 556 – Bejegyzett egyház
 • 557 – Nyilvántartásba vett egyház
 • 558 – Bejegyzett egyház és Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
 • 559 – Egyéb egyházi szervezet
 • 561 – Közalapítvány
 • 562 – Közalapítvány önálló intézménye
 • 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
 • 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
 • 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
 • 569 – Egyéb alapítvány
 • 591 – Egyesülés
 • 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elszámolható költségek köre:

Elszámolható minden olyan költség, amely az alábbi elemekhez kapcsolódik:

a) A létesítmény kivitelezéséhez közvetlenül kapcsolódó költségek
b) Új mászóterem építés anyagköltsége (a falszerkezet kialakításához kapcsolódó anyagköltségeket, nittfüleket, közteseket, fix köteleket és standokat is beleértve)
c) Szellőző rendszer, elszívó berendezések
d) Fogáskészlet, automata biztosító eszközök, leesést csillapító szivacsok anyagköltsége
e) Kiszolgáló helyiségek (pl. öltöző, recepció) létrehozása
f) Meglévő mászóterem bővítése, amennyiben boulder terem kerül nehézségi mászófallal bővítésre a 2. b) pontban leírt előírások teljesítésével

Az Országos Mászóterem-építési Program 2024 időrendje, határidői:

 • Regisztrációs és Támogatási kérelem benyújtási időszak kezdő napja: 2023. november 6.
 • Regisztrációs határidő: 2024. január 17. 16:00 óra
 • Benyújtási határidő: 2024. január 19. 16:00 óra
 • Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma: 2024. január 1.

Mi is mászunk!
Pályázzon velünk!
Megírjuk pályázatát! Pályázatírás

Kapcsolattartás

 A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:

 1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések: maszotermek@mhssz.hu
 1. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu