palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat görparkok kialakítására

Pályázati felhívás megfelelő sportszakmai szempontok szerint tervezett és kivitelezett gördeszkázás és gyorsasági görkorcsolyapályák, létesítmények kialakítására magyarországi településeken.


A Program keretein belül olyan létesítmények támogatására van lehetőség, melyek:

 1. Kültéri görpark szerkezet esetén szerkezete egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású
 2. Kültéri görkorcsolyapálya esetén felülete AC11 vagy hasonló aszfaltminőségű minimum 8 cm pályaszerkezeti vastagságú, 6 m sávszélességű, 100 x 45 m befoglaló alapterületű aszfalt pályaszerkezet, a pályaszerkezet minimális hossza 200 m. A pálya burkolata aszfalt, beton vagy speciális felületű.
 3. Beltéri görpark szerkezet esetén szerkezete egybefüggő monolit, anyagában simított helyszíni vasbeton kialakítású, vagy
 4. Beltéri görpark vagy görkorcsolya pályaszerkezet esetén fa, vagy acél vázra épült, egybefüggő kialakítású pályaszerkezet (sík padozati részei is borított szerkezeti kialakítással ellátott), melynek borítása SkateLite vagy RampArmor anyagú
 5. Átlagos szerkezeti magassága eléri a 100 cm-t a pálya attrakcióinak tekintetében
 6. Minimálisan elvárt alapterülete 400 és 1200 négyzetméter közötti
 7. Pályaszerkezetének legalább 50%-át a pálya attrakciói alkotják (pl. rámpák, ívek, padkák, korlátok, lépcsők, padok, kidobók, szintek, medencék stb.)
 8. A pályakialakítások minden esetben megfelelnek az MSZ EN 17974:2019 „Gördeszkapályák, Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek” szabvány, továbbá az egyes szórakozási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITM rendelet) előírásainak.
 9. A Program részeként az msz en 17974:2019 szabványnak megfelelő sportszakmai szempontok szerint korábban létesült, működő gördeszkapályák vagy gyorsasági görkorcsolya pályák infrastrukturális fejlesztésére is van lehetőség (WC, víz és áramvételi hely kialakítása, térvilágítás, szociális helyiség).

Nem támogatható szerkezeti kialakítások:

 1. 10%-nál több előre gyártott vasbeton szerkezetet tartalmazó kialakítások
 2. Sík pályalemezen elemesen, tagoltan elhelyezett kialakítások, legyen szó kültéri vagy beltéri szerkezetről, illetve bármilyen szerkezeti anyagról
 3. A szerkezet borítása hdpe (High Density Poliethylen) vagy más műanyag-kompozit lemez szerkezetű.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:

A Programra 2023-ban összesen bruttó 200 millió forint támogatási keret áll rendelkezésre.

Pályaszerkezeti kialakítása során elszámolható összköltség maximuma pályatípusonként:
a) A 400 és 600 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás összege legfeljebb 40 millió forint
b) A 600 és 900 négyzetméter közötti alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás összege legfeljebb 50 millió forint
c) A 900 négyzetméternél nagyobb alapterületű pályaszerkezetek építése esetében a támogatás összege legfeljebb bruttó 60 millió forint
d) Görkorcsolyapálya építése esetén a támogatás összege legfeljebb 40 millió forint.

A támogatásból infrastrukturális fejlesztésre fordítható maximális összeg:
e) wc, szociális létesítmény (klubhelyiség, szertár, pavilon), lelátó, pihenő, víz és áramvételi hely kialakítására (pl. rendezvényszekrény) legfeljebb 3 millió forint
f) Térvilágítás kialakítására legfeljebb 3 millió forint

Az infrastrukturális fejlesztések költsége beleszámít az adott pályatípus maximálisan igényelhető támogatási összegébe.

Támogatás mértéke

Helyszínenként az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza a támogató.
A támogatás intenzitása a fentiektől eltérően legfeljebb 75% lehet azon település esetében, amely a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján kedvezményezett településnek minősül.
Az igényelhető támogatás összegen ezen Támogatást igénylők esetében sem haladhatja meg az egyes pályatípusokhoz tartozó maximális támogatási összeget.
Támogatást igénylő a támogatással való elszámolás során köteles igazolni, hogy a vállalt önrészt is a projekt megvalósítására fordítja.

A Támogatást igénylők köre:

Jelen Támogatási konstrukció keretében kizárólag a következő gazdálkodási formakódok fogadhatóak el:
I. Jogi személyiségű- és Jogi személyiség nélküli vállalkozás, Nonprofit gazdasági társaság és Egyéb gazdasági szervezet esetében
113 – Korlátolt felelősségű társaság
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű
114 – Részvénytársaság
116 – Közkereseti társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
117 – Betéti Társaság
575 – Nonprofit közkereseti társaság
231 – Egyéni vállalkozó
576 – Nonprofit betéti társaság

II. Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek esetében
311 – Központi költségvetési irányító
371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat szerv
372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati
312 – Központi költségvetési szerv költségvetési szerv
321 – Helyi önkormányzat
373 – Helyi nemzetiségi önkormányzatok
322 – Helyi önkormányzati költségvetési társulása
381 – Költségvetési rend szerint
325 – Önkormányzati hivatal
gazdálkodó, központi költségvetési körbe (költségvetési szerv) tartozó szerv
327 – Helyi önkormányzatok társulása
382 – Költségvetési rend szerint
328 – Területfejlesztési önkormányzati
gazdálkodó, önkormányzati költségvetési társulás körbe tartozó szerv

III. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
– 515 – Országos sportági szakszövetség
– 516 – Egyéb sportszövetség
– 517 – Egyéb szövetség
– 519 – Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 521 – Sportegyesület
– 525 – Vallási egyesület
– 528 – Nemzetiségi egyesület
– 529 – Egyéb egyesület
– 551 – Bevett egyház
– 552 – Bevett egyház elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személye
– 555 – Bevett egyház elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személye
– 556 – Bejegyzett egyház
– 557 – Nyilvántartásba vett egyház
– 558 – Bejegyzett egyház és
Nyilvántartásba vett egyház belső egyházi jogi személye
– 559 – Egyéb egyházi szervezet
– 561 – Közalapítvány
– 562 – Közalapítvány önálló intézménye
– 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
– 565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
– 566 – Kormány által létrehozott alapítvány
– 569 – Egyéb alapítvány
– 591 – Egyesülés
– 599 – Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

Az elszámolható költségek köre:

Áfa levonási jog:
a) Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt áfával növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie.
b) Amennyiben a kedvezményezett áfa adóalany, vagy még nem áfa adóalany, de a beruházás, illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt költségének levonható áfa nélkül számított nettó összköltsége.

Támogatási kérelem benyújtása:
A Támogatási kérelem benyújtása az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Operatív Támogatáskezelő és Támogatásellenőrző Rendszerén (a továbbiakban: otter) keresztül történik. A Támogatási kérelem benyújtása a benyújtási határidőig a megadott formai és tartalmi követelményekkel lehetséges. A formai és tartalmi követelményeknek nem megfelelő Támogatási kérelem elutasítható, vagy ha a hibák, hiányosságok olyan jellegűek, hogy azok a hiánypótlás során pótolhatók, a támogatást igénylő hiánypótlásra kerül felszólításra. A határidő után benyújtott támogatási kérelmek elfogadása nem lehetséges.

A Támogatási kérelem elbírálása:
A beérkezett Támogatási kérelmek együttesen kerülnek elbírálásra a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A beérkezés dátuma nem befolyásolja a döntést.

Támogatás biztosítása:
A támogatás nem visszatérítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

Fenntartási időszak, üzemeltetési feltételek:
a) A Támogatást igénylő vállalja a megépített görpark vagy görkorcsolyapálya rendeltetésszerű fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig (a továbbiakban: fenntartási időszak). A jelentkező a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli létesítményhasználatot.
b) A Támogatást igénylő üzemeltetése során vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt az itm rendelet előírásainak megfelelően üzemelteti a létesítményt a fenntartási időszak teljes időtartama alatt.
A moggsz szakmai ellenőre ennek ellenőrzésére a fenntartási időszakon belül bármikor, de legalább évente ellenőrzést végez a megvalósítási helyszínen. Amennyiben a létesítményen a használatot akadályozó, élvezeti értékét jelentősen rontó vagy balesetveszélyes részt talál, az ITM rendelet szerinti megfelelőség ellenére is felszólítja üzemeltetőt annak haladéktalan javítására, valamint jogosult a hiba mértékétől függően a létesítmény lezárására. Amennyiben üzemeltető nem gondoskodik a hiba elhárításáról a felszólítást követő 15 napon belül, úgy a MOGGSZ jogosult a hibát saját hatáskörben
javíttatni, és annak költségét az üzemeltetőre áthárítani.
c) A Támogatást igénylő vállalja, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 2 alkalommal ingyenes hely rendezvényt szervez a létesítményben.
d) A Támogatást igénylő vállalja továbbá, hogy a fenntartási időszak alatt, évente legalább 1 alkalommal MOGGSZ által hivatalosan akkreditált Országos Bajnoksági fordulót szervez a létesítményben, a szakági versenyszabályzatnak megfelelően.

9. A támogatás biztosításának feltételei:
a) A létesítmény kivitelezése előtt a MOGGSZ-nak a tervezett létesítmény kiviteli terveit be kell mutatni, melyek közül csak a MOGGSZ által jóváhagyott tervek számolhatók el.
b) A Támogatást igénylő a kivitelezés során köteles a MOGGSZ által kijelölt műszaki ellenőr útmutatásai szerint eljárni.
c) A Támogatási kérelemhez időterv készítése kötelező, amely időterv mérföldköveit a MOGGSZ a helyszínen, személyesen ellenőrizheti. A Támogatást igénylő a kivitelezés megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a kivitelezés megkezdéséről, valamint a meghatározott mérföldkövek dátumáról a MOGGSZ-ot tájékoztatni.
d) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent automatikus támogatási jogosultságot.
e) A Támogatást igénylő vállalja, hogy az elkészült létesítmény átadására sajtónyilvános eseményt szervez, és arról tájékoztatja a Támogatót.
f) Támogatást igénylő vállalja, hogy jól látható helyre a támogatás tényéről, összegéről szóló tájékoztató táblát helyez ki a fenntartási időszak végéig. Az elkészült görparkban az Aktív Magyarország arculati követelményei szerinti logót két helyen, a görpark gördülő felületén, valamint a görpark installációjának egy jól látható felületén két színnel (piros alapon fehér logó), a kivitelezés anyagának megfelelő tartós technikával felfesti. A felfestés technikai specifikációját és az Aktív Magyarország logót a Támogatói okirat melléklete tartalmazza.
A Támogatási kérelem benyújtásának műszaki követelményei:
A Programban megvalósítani kívánt létesítményeknek a Felhívás részét képező 1. számú mellékletben – „Országos Görpark Program 2023 Műszaki leírás” – szereplő elvárásoknak kell megfelelni. A Támogatási kérelem elbírálásánál előnyt jelenthet, ha a Támogatási kérelem részeként már engedély terv szintű tervdokumentáció is benyújtásra kerül.

10. A Támogatási kérelem részeként benyújtandó dokumentumok:
1. A fejlesztéssel érintett megvalósítási helyszín(ek) 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja a görpark tervezett helyszínéről (elegendő a „nem hiteles szemle típusú” tulajdoni lap).
2. Idegen tulajdonon megvalósuló fejlesztés esetén tulajdonosi hozzájárulás (amennyiben vagyonkezelt területen a vagyonkezelő – a tulajdonos felhatalmazása alapján – a tulajdonos nevében a fejlesztéshez való hozzájárulás tárgyában eljárhat, vagyonkezelői hozzájárulás) a fejlesztés megvalósításának támogatása és a kötelező 5 éves fenntartási időszakban az üzemeltetéshez való hozzájárulás tárgyában.
3. Az önkormányzatok és szerveik esetében a jelentkezéshez szükséges az önkormányzat támogató írásos testületi döntésének benyújtása.
4. A Görpark projekt bemutatása:
a. a település, a helyszín, ezen belül a létesítmény környezetében lévő kiszolgáló épületek bemutatása
b. helyszínrajz (a létesítmény területre való illesztésével), a gyakorlatban is könnyen beazonosítható képpel
c. létesítmény műszaki koncepcióterve, látványterve (3D nézet előny) a létesítmény főbb méreteivel (felül és oldalnézetben)
d. költségvetéssel alátámasztott tervdokumentáció
e. a létesítmény szakirányú tervezési/kivitelezési referenciával rendelkező tervező bemutatása
f. kivitelezés tervezett ütemterve
g. működési, működtetési, üzemeltetési szabályzat javaslat.
5. Támogatást igénylő létesítő okirata (pl. alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés).
6. Támogatást igénylő nyilvántartásba vételének igazolása (pl. cégbírósági bejegyzés, civil szervezetek nyilvántartása, törzskönyvi nyilvántartás).
7. Támogatást igénylő képviseletében aláírásra jogosult személy(ek) 90 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya.

11. Pénzügyi elszámolás:
A támogatás megvalósítását követően a pénzügyi beszámoló benyújtása a Támogatási kérelem beadásához hasonlóan az OTTER felületen keresztül történik. A támogatás keretében záró pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló formájában egyszeri elszámolásra van lehetőség.
Az elszámolás során a támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatokat záradékolni szükséges. Az egyes bizonylatokon szereplő teljes szolgáltatási díj vagy anyagköltség megosztható, lehet csak részben elszámolni a támogatás keretében, így az el nem számolt összeget a kedvezményezett a saját forrás felhasználása keretében is elszámolhatja. A beszámoló benyújtását megelőzően a moggsz nyilatkozata szükséges a projekt megvalósulásáról, aki korrekciót kérhet és javaslatot tehet az elszámolni tervezett összeg mértékére a megvalósult műszaki tartalom alapján.

Az Országos Görpark Program 2023 időrendje, határidői:
Benyújtási időszak kezdő napja: 2023. január 30.
Benyújtási határidő: 2023.február 17.
Megvalósítási időszak legkorábbi kezdő dátuma: 2023. január 1.
Megvalósítási időszak legkésőbbi záró dátuma: 2023. december 31.
Beszámoló benyújtásának határideje: Megvalósítás záró dátumától számított 2 hónap

A Támogató fenntartja a jogot, hogy jelen Felhívást indokolt esetben módosítsa, felfüggessze vagy visszavonja, melyről közleményt tesz közzé. A Felhívás visszavonása esetén az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Pályázzon velünk!

Letölthető mellékletek és segédletek:

Pályázati felhívás
1. számú melléklet – Országos Görpark Program 2023 Műszaki leírás

Kapcsolattartás
A Támogatási kérelemmel kapcsolatos további kérdés esetén az alábbi elérhetőségeken tud tájékozódni:
1. Műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos kérdések:
moggsz.info@gmail.com; +36 70 521 4107
2. Pénzügyi, jogi, valamint a Támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos kérdések: tamogatas@aofk.hu