palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakmai tevékenységek fejlesztésére és megújítására képzőművészek számára

A Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2023. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából. A pályázatra (1) alkotói támogatás képzőművészek és művészettörténészek, szakírók részére a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására. (2) Támogatás képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítésére, megrendezésére, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatásra belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus elkészítésére. (3) Támogatás képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai alkotótelepeken és (4) közgyűjtemények számára, magyar ma élő kortárs művészek alkotásainak megvásárlására, akiknek még nincs magyar közgyűjteményben elhelyezett alkotása illetve (5) technológiai eszközfejlesztésre.

A Képzőművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2023. évi szakmai tevékenységek fejlesztése és megújítása céljából.

Pályázatot benyújtani az alábbi 5 témakörben lehet:

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás

1. a) Pályázati cél: Alkotói támogatás képzőművészek számára, kizárólag új alkotások létrehozására.
Altéma kódszáma: 105102/177

 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 74.000.000 Ft
 • Igényelhető támogatás: 500.000 Ft – 1.000.000 Ft /év (egy összegben folyósítva).
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: képzőművészek, mint magánszemélyek

1. b) Pályázati cél: Alkotói támogatás művészettörténészek, szakírók részére a kortárs képzőművészetet elemző és értékelő tanulmányok megírására.

 • Altéma kódszáma: 105102/178
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft
 • Igényelhető támogatás: minimum 200.000 Ft, maximum 600.000 Ft/év (egy összegben folyósítva).
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: művészettörténészek és szakírók, mint magánszemélyek.

2. Pályázati cél: Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás (Biennálék, Triennálék, Quadriennálék, országos nagy kiállítások) előkészítése, megrendezése, valamint képzőművészeti szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításainak támogatása belföldön és külföldön, valamint a kiállításhoz tartozó katalógus elkészítése.

 • Altéma kódszáma: 105106/177
 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy
  • kiállításonként külön betétlap feltöltésével kell pályázni (ez nem vonatkozik a kiállítás több helyszínen történő bemutatására),
  • csak katalógusra nem lehet pályázni,
  • a kiállításhoz kapcsolódó, kollégium által támogatott kiadvány kereskedelmi forgalomba nem kerülhet,
  • csak előkészítési munkákra a hosszabb előkészítő munkát igénylő ún. „nagy” kiállítás – biennálé, triennálé, quadriennálé, országos nagy kiállítás – esetén lehet pályázni, amikor a kiállítás/katalógus a felhívásban meghatározott időszak után nyílik meg/jelenik meg).
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 79.000.000 Ft
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: egyéni képzőművészeti alkotók (természetes személyek), egyéni vállalkozók, képzőművészeti szakmai szervezetek, valamint működési engedéllyel rendelkező kiállítást rendező intézmények, galériák, kiállítótermek (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetén annak fenntartója/üzemeltetője).

3 . Pályázati cél: Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítása, valamint magyar művészek részvétele a hazai alkotótelepeken

Altéma kódszáma: 105116/177

 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét: hogy a Kollégium ennél az altémánál elsősorban a művészeti alkotások létrehozására létrejött alkotótelepeket és alkotóműhelyeket támogatja
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 23.000.000 Ft
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: jogi személyiségű szervezetek, egyéni vállalkozók, amelyek a programot szervezik és/vagy rendezik; magánszemélyek (részvevőként alkotóművészek).

4. Pályázati cél: Közgyűjtemények számára, magyar ma élő kortárs művészek alkotásainak megvásárlására, akiknek még nincs magyar közgyűjteményben elhelyezett alkotása

Altéma kódszáma: 105109/177

 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy erre az altémára pályázatot csak képzőművészeti szakterületről lehet benyújtani, a más kollégiumok szakterületéhez tartozó pályázatok elutasításra kerülnek. (Pl. fotóművészet, iparművészet, népművészet, stb.)
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 8.000.000 Ft
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: hazai, kortárs képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkező, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 37/A § (7) bekezdés c) pontja szerinti muzeális intézmények (múzeumok).

5. Pályázati cél: Technológiai eszközfejlesztés

Altéma kódszáma: 105105/177

 • A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 4.000.000 Ft
 • Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
 • Pályázók köre: művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek (kivéve gazdasági társaságok), folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek.

Letölthető dokumentumok

A Képzőművészet Kollégiuma nyílt pályázati felhívása

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. szeptember 12-én éjfél.