palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vodafone Digitális Díj (x)

A Vodafone Magyarország Alapítvány 2018-ban hirdette meg először a Digitális Díjat. A 15 millió forint összdíjazású pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje az innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. Olyan kész megoldásokat, termékeket vagy szolgáltatásokat keresünk, amelyek vagy bevezetés előtt állnak, vagy már működnek, és a díjjal továbbfejlesztésük valósulna meg. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Vodafone Magyarország Alapítvány március 15-ig meghosszabbítja a jelentkezési határidőt a Vodafone Digitális Díjra. 

Vodafone Digitális Díj

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Vodafone Magyarország Alapítvány március 15-ig meghosszabbítja a jelentkezési határidőt a Vodafone Digitális Díjra. 

Az alapítvány célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat az innovátorokat, akik digitális megoldásukkal valamely társadalmi kihívásra kínálnak megoldást. A 15 millió forint összdíjazású Vodafone Digitális Díjat három, korunk kihívásaival összefüggő kategóriában hirdeti meg a vállalat: (1) Digitális Esélyegyenlőség, (2) Digitális Társadalom, valamint (3) Környezetvédelem és Fenntarthatóság. A Díjra magánszemélyek és vállalkozások, köztük nonprofit szervezetek és startupok jelentkezését is várják.

Az idei pályázat újdonsága továbbá, hogy a Vodafone különdíjban részesíti a legjobb 5G technológiára építő innovációt. A különdíj, és az azzal járó 1 millió forintos jutalom, valamint a szakmai mentorálás a Vodafone vállalati szolgáltatásokért felelős üzletágának felajánlása. A különdíjat bármelyik fentebb említett pályázati kategória pályázója megkaphatja.

A pályázati felhívás és információk a pályázás menetéről elérhetők a Vodafone Digitális Díj honlapján.

2022-ben is három, korunk kihívásaival összefüggő kategóriában várjuk a pályázatokat:
 • A Digitális Esélyegyenlőség kategóriában olyan digitális innovációkkal lehet nevezni, amelyek hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását segítik, így életük a pályázatban bemutatott megoldásokkal teljesebbé válhat.
 • A Digitális Társadalom kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokkal lehet nevezni, melyek valamely társadalmi szegmens javát szolgálják, illetve valamilyen módon képesek megoldást nyújtani korunk társadalmi kihívásaira.
 • A Környezetvédelem és Fenntarthatóság kategóriában pedig olyan digitális zöld megoldásokkal lehet pályázni, amelyek a környezet védelmét szolgálják a környezettudatosság és fenntarthatóság elvei/eszközei/módszerei segítségével.

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:

Digitális Esélyegyenlőség
Ebben a kategóriában olyan digitálisan innovatív megoldásokkal lehet nevezni, amelyek a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózását segítik, így életük a pályázatban bemutatott megoldásokkal teljesebbé válhat.
Lehetséges témakörök, többek között: vidék felzárkóztatása, női esélyegyenlőség (munkahelyen, oktatáshoz való hozzáférésben), LMBTQ közösség, etnikai csoportok esélyegyenlősége, digitális analfabetizmus felszámolása, közösség teremtés, szociális védőháló teremtés.

Digitális Társadalom
Ebben a kategóriában olyan innovatív digitális megoldásokkal lehet nevezni, melyek valamely társadalmi szegmens javát szolgálják, illetve valamilyen módon képesek megoldást nyújtani korunk társadalmi kihívásaira.
A digitális társadalom kategória lehetséges témái illeszkednek az ENSZ által kitűzött fenntarthatósági célokhoz, melyek többek között: mentális és fizikai egészség megteremtése, szegénység és hajléktalanság felszámolása, minőségi oktatás, élelmiszer pazarlás megszüntetése, közösség teremtés, megosztás alapú gazdaság megvalósítása.

Környezetvédelem és Fenntarthatóság
Ebben a kategóriában olyan digitálisan innovatív zöld megoldásokkal lehet nevezni, amelyek az előző két kategóriához kapcsolódóan hozzáadott értéket nyújtanak a környezettudatosság és fenntarthatóság elvei/eszközei/módszerei segítségével. Olyan digitális megoldásokat várunk, melyek hozzájárulnak egy rezíliens, klímasemleges ökoszisztémához.
Lehetséges
témakörök többek között: levegő és környezetszennyezés felszámolása, megújuló energia, vízi élővilág, illegális szemétlerakás megszüntetése.

A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egyegy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.
Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:
A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamintnonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.

Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

Letölthető dokumentumok

VDD2022_Palyazati_felhivas_es_utmutato

Pályázati oldal elérhetősége: Vodafone Díj 2022

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
A pályázatot 2022. március 15ig lehet benyújtani
a Vodafone Digitális Díj pályázati felületén keresztül.

 • A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni: a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.
 • Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel,:hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.
 • Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:
  • pályázó önéletrajza;
  • pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
  • pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.
 • Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó
  • magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
  • nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
  • nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
  • büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól;
  • a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egyévben nem töltött be tisztséget a Vodafone Magyarország Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Zrt. Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
  • jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában(televízió, rádió, nyomtatott média, internet stb.) nem tett politikai, vallási,bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív,kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Magyarország Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.
Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelősséggel tartozik.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az emailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij
@effekteam.hu, +36 (70) 6539906

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA:

A rendelkezésre álló keret:
15 000 000 forint.

A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.

A pályázati projektet a nyertes pályázóknak a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal való szerződéskötést követő 6 hónapon belül kell megvalósítani.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik);
 • a költség azonosítható és ellenőrizhető
 • észszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és eszközök költsége a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak stb.
 • Szakértői díjak harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó személye megfelele a felhívásban foglaltaknak;
 • a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.

Szükség esetén a Közreműködő munkatársai emailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat a hiányosság természetétől függően elutasításra kerül.
Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.

A pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 03 pontig terjedő skálán:

 • Illeszkedés a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
 • Digitális innováció a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egyegy kihívására vagy problémájára.
 • Hozzáadott érték a projekt/fejlesztés társadalmi hasznossága jelentős.
 • Költségvetés a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
 • Láthatóság a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
 • Megvalósíthatóság a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2022. április 11ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el emailben a pályázónak. Az emailben megjelölik a válaszadás határidejét is ez
alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.

Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát.

A zsűri tagjai:

 • Dr. Solymár Károly Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, digitalizációért felelős helyettesállamtitkára; a Vodafone Digitális Díj társadalmi zsűrijének elnöke
 • Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország Vállalati Kapcsolatokért felelős vezérigazgatóhelyettese; a Vodafone Magyarország Alapítvány kuratóriumi tagja
 • Dr. Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Dékánja; a Vodafone Magyarország Alapítvány Kuratóriumi Elnöke
 • L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány alapítója, szakmai vezetője
 • Bereczki Anna, korábbi Vodafone Digitális Díj nyertes, a SMAPP LAB Kft. társalapítója, kutatásvezetője
 • Dr. Pete Gábor, a Vodafone Magyarország IoT és Konvergens Megoldásaiért Felelős Szakértékesítési Igazgaja
 • Zsiborás Gergő, a Forbes Magyarország vezető szerkesztője

A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére várhatóan 2022. június 10ig kerül sor.

Jelen tájékoztatóban meghatározott határidők és időpontok a járványhelyzet függvényében módosulhatnak, ez esetben a pályázókat emailben értesítjük a pályázati program módosulásáról.