palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat előadóművészek számára színházművészet, mozgásművészet, zeneművészet kategóriákban

A „Köszönjük, Magyarország!” program lehetőséget kíván teremteni a pandémia miatt nehéz helyzetbe került előadóművészek egzisztenciális helyzetének javítására.

A program célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadóművészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. Továbbá, hogy a program keretében megvalósuló produkciók által az újrainduló kulturális élet országszerte gyarapodhasson. A közönség pedig a tehetséges fiatal előadóművészekkel, illetve az ország neves előadóival egyaránt ingyenes feltételek mellett találkozhasson.

A program lebonyolítója: a Déryné Nonprofit Kft.

A jelentkezők köre:

 • életvitelszerűen Magyarországon élő és alkotó, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, aki az előadóművészet valamely megjelölt kategóriájában tevékenykedő, hivatásos előadóművész (részletes kategóriákat lásd 4. o.)
 • nem rendelkezik előadóművészeti tevékenységből származó heti 20 órás munkaviszonyt meghaladó rendszeres jövedelemmel.
 • a jelentkezést megelőző 3 hónapban nem keletkezett előadóművészeti tevékenységből származó bevétele megbízási, vagy egyéb jogviszonyból eredően, mely meghaladja a havi bruttó 300 000 Ft összeget.
 • az elmúlt 3 évben jövedelme legalább 80%a előadóművészeti tevékenységből származott.
 • a „Köszönjük, Magyarország!” program keretén belül nincs függőben lévő teljesítése.
 • olyan alkotók jelentkezését várjuk, akik igazolható előadóművészeti múlttal bírnak, rendelkeznek színpadképes produkcióval, vagy edukációhoz szorosan kapcsolódó művészeti tevékenységet folytatnak. TVfelvételekkel, YouTubevideókkal és a közönség számára is emlékezetes produkciókkal tudják igazolni előadóművészeti tevékenységüket.

Az eljárásban nem vehet részt, érvényes jelentkezést nem nyújthat be:
a.) az, aki a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában, annak döntéselőkészítőként részt vett,

b.) az a.) pontban írt személyek közös háztartásban élő hozzátartozója,
c.) az a.) pontban írt személyek tulajdonában álló gazdasági társaság,

Az igényelhető
összeg:

 • bruttó 500.000 forint/fő
 • kérelmet benyújtani a forrás mértékéig folyamatosan lehet, de legkésőbb 2022. május 31ig.
 • sikeres jelentkező a teljesítést és elszámolást követően újra jelentkezhet
 • maximum 6 alkalommal vehet részt a programban egy személy
 • Az igényelhető összeg a megbízással felmerülő valamennyi költséget tartalmazza, további költségtérítés vagy egyéb díjazás nem igényelhető sem a programtól, sem a befogadóhelytől.

A kifizetés jogcíme:
Előadóművészeti megbízási díj.

A megbízási díj magánszemélyeknek bérszámfejtve, egyéni vállalkozóknak és cégeknek számla ellenében kerül kifizetésre. Utóbbi esetben a fellépő művésznek a társaságnál munkaviszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban, vagy tagi jogviszonyban kell állnia.

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A megvalósítás időtartama:
Jelentkezni 2021. április 15től 2022. május 31ig lehet. A teljesítést a szerződés aláírását követően lehet elkezdeni, és végső határideje 2022. szeptember 30.

A Lebonyolító saját hatáskörben meghosszabbíthatja a határidőt.

A megvalósítandó program:
A „Köszönjük, Magyarország!” program további célja, hogy a bekerült jelentkezők kulturális szolgáltatásának köszönhetően a programba regisztrált befogadóhelyek közösségépítő eseményeikre térítésmentesen hívhassanak meg Magyarország bármely szegletébe produkciókat, ezáltal a helyi közönség változatos és színvonalas, ingyenesen látogatható kulturális programokban részesülhet.

A megvalósítandó előadóművészeti program specifikus részleteit a megfelelő kategória részletes tájékoztatója taglalja.

Fontos szempont, hogy a programba bekerült előadóművészek által nyújtott produkciók elsősorban vidéki helyszíneken, kultúrházakban, faluházakban, könyvtárakban, múzeumokban, iskolákban, óvodákban, egyházi és szociális intézményekben, klubokban, szabadtéri színpadokon, kisközösségek, helyi szervezetek, alapítványok és egyesületek meghívására és szervezésében kerüljenek bemutatásra.
A helyszínek változatos technikai adottságai miatt nagy hangsúlyt kap a programok kialakítása és létrehozása kapcsán az előadóművészek kreativitása az egyedi helyzetek kezelése.

A megvalósítást a befogadó intézmények és a bekerült művészek az e célra létrehozott weboldalon (
www.koszonjukmagyarorszag.hu) keresztül bonyolítják. A Déryné Nonprofit Kft. a színházművészet kategóriában, a Magyar Művészeti Innovációs Központ mozgásművészet kategóriában, a Filharmónia Magyarország pedig zeneművészet kategóriában járul hozzá az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet közreműködésével a „Köszönjük, Magyarország!” program megvalósulásához és lebonyolításához, a vidék kulturális ellátottságának növelése érdekében.

Hozzájárulás egyéb feltétele:
A bekerült jelentkező a teljesítési időszak alatt köteles a „Köszönjük, Magyarország!” program rendelkezésére állni a programban jelölt feltételek és a vállalt alkalmak mértékéig, előzetes egyeztetés értelmében. A bekerült jelentkező vállalja, hogy a lebonyolítóval megkötött megbízási szerződésben vállaltak szerint előadóművészeti produkcióját előadja a befogadó helyszínekkel előzetesen egyeztetettek szerint, illetve a lebonyolító által szervezett alkalmak során előzetes egyeztetést követően.

A jelentkezéshez szükséges:
1. Online jelentkezési adatlap kitöltése, a produkció leírásával és a vállalt előadások számának meghatározásával, továbbá csoportos jelentkezés esetén a résztvevő személyek megjelölésével;

2. Részletes szakmai önéletrajz;

3. Referencia videó link megadása; (YouTube, Google Drive, egyéb videómegosztó oldal)

4. Nyilatkozatok online kitöltése;

Érvénytelen a jelentkezés, ha:
az előírt feltételeknek és a kiírásnak nem felel meg;

az adatlap hiányos vagy a valóságnak nem megfelelő adatot tartalmaz;

a szükséges dokumentumok nem kerültek hiánytalanul benyújtásra;

A jelentkezés módja és egyéb feltételei:
jelentkezni kizárólag elektronikus úton
www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon, regisztrációt követően lehet.
jelentkezni egyénileg vagy maximum 5 fős csoportban lehet.
egyszerre csak egy jelentkezés nyújtható be és csak egy művészeti alkategóriában

Csoportos jelentkezés módja: A csoport vezetője egyéni regisztrációját követően létrehozza a csoport jelentkezési lapját. Ezt követően a csoportban lévő alkotótársak az egyéni regisztrációjukat követően csatlakoznak a csoportvezető által létrehozott csoporthoz. A csoportos produkcióval jelentkező előadóművészek anyagának elbírálására azt követően kerül sor, miután a produkcióban részt vevő összes alkotótárs regisztrált és csatlakozott a csoporthoz.

A jelentkezés határideje:
Jelentkezni 2021. április 15től folyamatosan lehet a rendelkezésre álló forrás keretéig, de legkésőbb 2022. május 31ig.

Hiánypótlás
Hiánypótlásnak helye nincs, a hiányosan érkezett jelentkezések nem kerülnek elbírálásra.

Az elbírálás és megvalósítás folyamata:
A benyújtott jelentkezéseket a Déryné Nonprofit Kft. gondozza. A Filharmónia Magyarország és a Magyar Művészeti Innovációs Központ (MMIK) együttműködésével független szakmai bizottságokat kér fel az elbírálásra.

A bírálat előkészítésénél az alábbi szempontok kerülnek fókuszba:
a program szakmai színvonala;

a vállalt előadásszámok realitása;

a jelentkező eddigi szakmai munkája.

A beérkező jelentkezések elbírálása folyamatos. A jelentkezők a döntésről a bírálatot követően, email útján kapnak értesítést. Jogorvoslatnak nincs helye sem az érvénytelenséggel kapcsolatos, sem a jelentkezés érdemi elbírálása alapján hozott döntés ellen.
A programba való bekerülés esetén, a megítélt összeg számla alapján vagy bérszámfejtés útján kerül kifizetésre az alábbiak szerint.

A kifizetés két részletben történik: a megítélt összeg 80%a előlegként, a szerződés aláírását követően, 20%a az utolsó vállalt alkalom megtartását követően kerül kifizetésre, melynek feltétele a befogadóhelyek képviselője által aláírt teljesítésigazolás és az eseményekről készült minimum 3db fotó benyújtása. A legnagyobb feltölthető állományméret: 10MB

Művészeti kategóriák és alkategóriák:

1. Színházművészet
a. Színművészet

b. Bábművészet

2. Mozgásművészet
a. Cirkuszművészet

b. Pantomim

c. Táncművészet

3. Zeneművészet
a. Komolyzene

b. Autentikus népzene (autentikus magyar népzenét és más népek autentikus zenéjét koncertszerűen játszó előadók és együttesek)

c. Jazz

Információ:
Bővebb információ:
www.koszonjukmagyarorszag.hu weboldalon elérhető.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén, keressék kollégáinkat a következő elérhetőségeken:

Központi email cím: info@koszonjukmagyarorszag.hu

Színházművészet
: szinhaz@koszonjukmagyarorszag.hu
Mozgásművészet
: mozgas@koszonjukmagyarorszag.hu
Zeneművészet
: zene@koszonjukmagyarorszag.hu
A Lebonyolító fenntartja jelen felhívás módosításának jogát.