palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat városi civil szervezetek támogatására – Városi Civil Alap

Pályázat a Városi Civil Alap keretébencivil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatására. A pályázat ötféle tevékenységi területet támogat: ingatlanberuházási és felújítás; gépjárműbeszerzés; eszközbeszerzés; programszervezés és kommunikációs tevékenységek támogatása.

A pályázati felhívás 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára biztosít forrást 5 kategóriában.
A pályázat célj a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatása.

Pályázati kiírás kódja: VCAKP12022

Pályázati kiírás kategóriája: VCAKP12022/1Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
Pályázati kiírás kategóriája: VCAKP12022/2
Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
Pályázati kiírás kategóriája: VCAKP12022/3
Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
Pályázati kiírás kategóriája: VCAKP12022/4
Civil szervezetek programszervezési támogatása
Pályázati kiírás kategóriája: VCAKP12022/5 – Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása

A pályázati kiírás keretében egy pályázó kizárólag egy pályázatot nyújthat be és egy pályázaton belül kizárólag egy pályázati kategóriára igényelhet támogatást. Több pályázó nem nyújthat be együttesen pályázatot.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: 4 797 601 199,- Ft

Az igényelhető és elnyerhető támogatás mértéke

 1. VCA-KP-1-2022/1 – Ingatlanberuházási, felújítási támogatás: 10.000.000,- Ft
 2. VCA-KP-1-2022/2 – Gépjárműbeszerzési támogatás: 7.000.000,- Ft
 3. VCA-KP-1-2022/3 – Eszközbeszerzési támogatás: 6.000.000,- Ft
 4. VCA-KP-1-2022/4 – Programszervezési támogatás: 11.000.000,- Ft
 5. VCA-KP-1-2022/5  -Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása: 11.000.000,- Ft

A támogatható tevékenységek
2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása (VCA-KP-1-2022/1)

 • Civil szervezet ingatlan-tulajdon szerzése;
 • Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
 • Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagy önkormányzat által alapított 100%-os önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság tulajdonában/kezelésében lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
 • Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
  Ha a beruházással érintett – nem a pályázó tulajdonában lévő – ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok – a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában – támogathatóak, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.
  Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2022. évi Városi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.

2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2022/2)

 • Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
  Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.
  Az a pályázó, aki a 2021. évi Városi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2022. évi Városi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (VCA-KP-1-2022/3)

 • Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
 • Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
 • A civil szervezet tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (VCA-KP-1-2022/4)

 • A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása;
 • A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése.

2.5. Civil szervezetek kommunikációs tevékenységének támogatása (VCA-KP-1-2022/5)

 • Kommunikációs tevékenység fejlesztése;
 • Szervezeti arculat kialakítása;
 • Kommunikációs tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzése;
 • A pályázó kommunikációs stratégiájának megvalósítása, különös tekintettel a médiamegjelenésekre.

A támogatott tevékenység időtartama
2022. január 1. – 2023. december 31.

Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

Biztosítéknyújtási kötelezettség
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1.000.000,- Ft-ot meghaladja, a Kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában. 

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány

 1. amelyet a bíróság 2021. december 31. napjáig nyilvántartásba vett,
 2. amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
 3. amelynek székhelye a pályázat benyújtásának időpontjában olyan magyarországi településen van, amelynek – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott – lakosságszáma 5000 fő felett

Pályázzon!
Pályázatírás

Letölthető dokumentum

varosi_civil_alap_palyazati_kiiras_2022

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2022. február 2. 10 óra 00 perc – 2022. február 18. 12 óra 00 perc

Bővebb információ
A pályázattal kapcsolatban további információkat a +36 1 795 9601 telefonszámon, a  vca@bgazrt.hu e-mail címen, valamint a mindenkori Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokos szervezetektől kaphatnak.