palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, támogatása pályázat (Aktív pályázat)

Pályázati felhívás a mezőgazdasági vállalkozások piaci pozíciójának stabilizálására és termékszerkezetének fejlesztésére, az általuk megtermelt alapanyagok feldolgozásának és a hagyományos, kézműves termékeik előállítási technológiájának korszerű megvalósítása érdekében. NYITVA! hetedik szakasz: 2022. november 17. 2022. november 30.

A felhívás kódszáma: VP2-6.3.1-20

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,5 milliárd forint.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 476 db.

A támogatás formája: vissza nem térítendő egyösszegű átalány jellegű támogatás

A támogatás mértéke, összege
1) Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
2) Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Az elszámolható költségek köre
Egyösszegű átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni, de köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét arra, hogy a jelen felhívás előírásaitól függetlenül a hazai számviteli szabályoknak meg kell felelni!

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

  • A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
    A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

A projekt területi korlátozása
A projekt kizárólag a Vidékfejlesztési Programban meghatározott vidéki térségekben valósítható meg!

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

  • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
  • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
  • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.
A jogosult települések listáját a felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
Támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg, a működtetési időszak végéig.

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

  1. Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
    a) őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
    b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.

Letölthető dokumentumok

VP2-6.3.1-20_Felhívás

Segédletek

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2020. november 6. napjától 2022. május 31. napjáig van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra: 

  • Hetedik szakasz: 2022. november 17. 2022. november 30.

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat (Nem aktív)
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat (Nem aktív)
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat (Nem aktív)
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat (Nem aktív)
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat (Nem aktív)
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (Nem aktív)
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (Nem aktív)