palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Megjelent a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás. A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft.

A tervezett keretmegosztás:

 • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.
 • 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 3,0 milliárd Ft.
 • 3B: A mezőgazdasági üzemekben megvalósuló kockázat megelőzés és- kezelés támogatása – keretösszege: 1,5 milliárd Ft.
 • 5A: A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 0,5 milliárd Ft.

A Felhívás keretében két célterület kapcsán nyújtható be támogatási kérelem. A beérkező támogatási kérelmek célterületenként külön rangsorokban kerülnek elbírálásra.

A támogatott projektek várható száma 400 – 500 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 • A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése, kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt.
 • B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése: a) fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
  • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
  • Önjáró betakarítógépek beszerzése
  • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület vonatkozásában):

 1. Projekt előkészítés:
  • szakmai előkészítés
  • közbeszerzés.
 2. Mérnöki feladatok.
 3. Projektmenedzsment.
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása,
 2. Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése
 3. Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 4. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 5. Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:
1. Ingatlan vásárlása.
2. Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
3. Mezőgazdasági erőgép beszerzése.
4. Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (Fólia beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

A projekt területi korlátozása
A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG),
 3. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)
 4. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 5. Támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.
  Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege célterületenként – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 500 millió forint.
 2. A támogatás maximális mértéke:
  • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
  • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
  • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
  • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg
A támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatási összeg 50 %-a.

Letölthető dokumentumok

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21_Felhívás

VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21_TO.pdf (pdf, 1.110 kb)
Segédletek

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. augusztus 23. napja között az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.
 • Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.
 • Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.
 • Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.
 • Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.
 • Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása