palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat agrárágazati szakmai civil szervezetek számára (Lezárult))

Pályázat az agrárágazati szakmai szervezetek és érdekképviseletek szakmai feladataik, programjaik költségeihez való hozzájárulás a tárcafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulásához.

A Támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

a) ismeretterjesztő kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
b) ágazati szakmai ismeretterjesztő előadások, konferenciák, rendezvények, oktatási programok, vetélkedők szervezése, lebonyolítása;

c) kiemelt agrárágazati célok megvalósulásához, jeles napokhoz (pl. Beporzók napja, Élelmiszerbiztonsági világnap, Aratás ünnepe, Állattenyésztők napja, Új kenyér ünnepe, Szent Györgynapi kihajtási ünnep, Szent Márton napja – Új bor ünnepe, Földművesek emléknapja) kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;

d) szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;

e) nemzetközi szervezeti tagdíj.

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést kell megjelölni, de több is teljesíthető, a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb három tervezhető!

Egy pályázó kizárólag egy pályázat benyújtására jogosult.

A támogatás általános működési költségekre és uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenységre nem igényelhető!
Eszközbeszerzés költsége csak a feladattal, tevékenységgel arányosan tervezhető és számolható el.

Az olyan eszközök költségeit, amelyek más feladathoz is felhasználhatóak, illetve egy éven túl szolgálják az igénylő szervezet céljainak megvalósulását, maximum a beszerzési érték 50%áig lehet betervezni és elszámolni.

A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő agrárágazati szakmai civil szervezetek:

  1. székhelyük Magyarországon van,
  2. a Civiltv. alapján civil szervezetnek minősülő, és 2020. január 1. előtt jogerősen bejegyzésre került egyesületek és alapítványok, az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, továbbá az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősülnek,
  3. tevékenységüket Magyarország területén fejtik ki,
  4. érvényes alapszabállyal, illetve alapító okirattal, továbbá képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek és létrehozásuktól folyamatos tevékenységet folytatnak, a 2020. évi tevékenységről szóló beszámolót az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtották vagy saját honlapjukon közzétették,
  5.  Alapszabályában/alapító okiratában rögzítetten agrárágazati céllal létrejött civil szervezetek.

A támogatás formája és a finanszírozás módja
A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, a támogatói okirat közlésétől számított legkésőbb 30 napon belül támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára.
A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.
Amennyiben a támogatáshoz a Pályázó önerőt vagy saját forrást biztosít, úgy annak felhasználásáról a támogatással azonos módon el kell számolni. Önerő vagy saját forrás esetén a támogatás intenzitása csökken.

 

A pályázattal elnyerhető támogatás összege
Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/05/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek támogatása” előirányzat keretösszegéből 60,0 millió forint használható fel. Az AM fenntartja magának a jogot, hogy az Ávrben meghatározott esetekben a támogatási keretösszeget a felhívás érvényességi idején belül módosítsa.

Az egy pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 700.000 forinttól 2.000.000 forintig terjedhet.

A pályázat benyújtása nem kötelezi a támogatót az igényelt összeg megítélésére. A támogatásról szóló döntés az igényeltnél alacsonyabb összegre is vonatkozhat.
Amennyiben a szakmai értékelés alapján módosuló költségterv szerinti támogatási igény nem éri el a 700.000 Ft-ot, a pályázat nem támogatható.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás az agrárágazati civil szervezeteknek – 2022
Beszámoló tájékoztató agrárágazati civil szervezeteknek – 2022.
2. sz. melléklet – Költségterv formanyomtatvány agrárágazati civil szervezeteknek – 2022.
1. sz. melléklet – Pályázati adatlap agrárágazati civil szervezeteknek – 2022.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. február 13.

Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatban a pályázók az alábbi elérhetőségeken keresztül kaphatnak felvilágosítást:

Agrárminisztérium, Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya

Telefonszámok: +36 1/795-5665, +36 1/795-4504

E-mail cím:
klara.gal@am.gov.hu, rozalia.nora.arany@am.gov.hu
Személyes konzultáció: Agrárminisztérium Ügyfélszolgálati Iroda (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9. földszint)
Kizárólag előre egyeztetett időpontban hétfői napokon 9:00-12:00 óra között, valamint csütörtöki napokon 13:00-16:00 óra között.