palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat

Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés pályázat

Pályázat a a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítésére, fejlesztésére, a vidéki térségben meglévő munkahelyek megőrzésére, illetve új munkahelyek létesítésére.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

⇒ 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 45 milliárd Ft.
⇒ 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 5 milliárd Ft.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 50 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 2 500 – 3 000 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Az alábbi – kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – építéssel nem járó kertészeti eszközök, gépek beszerzése:

 1. mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható munkagépek,
 2. önjáró és vontatott betakarítógépek,
 3. szedő platform, szüretelő-szedő gép, szedőputtony,
 4. talajművelő gépek,
 5. kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, egyéb gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.3. pontjában (Nem támogatható tevékenységek) foglaltakra figyelemmel,
 6. maximum 1 darab mezőgazdasági pótkocsi,
 7. maximum 1 darab, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor a felhívás 5.7. pontjainak figyelembevételével.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

a) Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése.
b) Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek.

Nem támogatható tevékenységek

 1. mezőgazdasági erőgépek beszerzése, kivéve: kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarító- és permetezőgépek,
 2. öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 3. tehergépkocsi, négykerekű motorkerékpár (quad), göngyöleg beszerzése
 4. természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések stb.) beszerzése,
 5. betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló gépek, eszközök beszerzése.

Egyéb elvárások
Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek: Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek és üzemméretük legalább 50%-a kertészeti tevékenységből származik (a felhívás 5. számú melléklet II. táblázatában felsorolt kertészeti tevékenységekre vonatkozó üzemméret szerint).
 2. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
 3. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – maximum 25 millió forint.
 2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Letölthető dokumentum

VP2-4.1.3.5-21_Felhívás

 

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. szeptember 28. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
 • Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.
 • Ötödik szakasz: 2021. szeptember 1. – 2021. szeptember 14.
 • Hatodik szakasz: 2021. szeptember 15. – 2021. szeptember 28.

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása