palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása

Pályázat a gombatermesztéshez kapcsolódó létesítmények energiafelhasználás hatékonyságának javítására és az ágazat által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében. A gombatermesztő létesítmények és komposztüzemek esetében az épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása által az ágazat energiahatékonyságának javítására.

A rendelkezésre álló forrás

⇒2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 16 milliárd Ft.
⇒2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 2 milliárd Ft.
⇒5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – Keretösszege: 2 milliárd Ft.
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg a fenti fókuszterületi megosztás szerint 20 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 20 – 30 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

I. Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmény építése, korszerűsítése:

  1. Új, gombakomposzt előállítására alkalmas komposztüzem létesítése, új gombatermesztő létesítmény kialakítása, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó új építésű áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek létesítése.
  2. Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény bővítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek bővítése.
  3. Meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény technológiai korszerűsítése, valamint komposztüzemhez, gombatermesztő létesítményhez kapcsolódó áruvá készítést szolgáló temperált levegőjű termékmanipuláló, osztályozó, csomagoló létesítmények, közlekedők, továbbá kiszolgáló terek korszerűsítése.

II. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek: meglévő komposztüzem, gombatermesztő létesítmény, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiség, termékmanipuláló, osztályozó csomagoló létesítmény, közlekedő) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek.

III. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A projekt területi korlátozása: A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

  1. Mezőgazdasági termelők
  2. 2. Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség. Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 300 millió forint, maximum 2 milliárd forint.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése
Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Pályázzon!
Pályázatírás

Letölthető dokumentumok

VP2-4.1.3.4-21_Felhívás

Pályázat hivatalos weboldala

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. december 7. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. szeptember 13. – 2021. szeptember 27.
Második szakasz: 2021. szeptember 28. – 2021. október 11.
Harmadik szakasz: 2021. október 12. – 2021. október 25.
Negyedik szakasz: 2021. október 26. – 2021. november 8.
Ötödik szakasz: 2021. november 9. – 2021. december 7.

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása