palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat

2023-ban tovább folytatódik az előző ciklus népszerű felhívása, a precíziós és digitális fejlesztésekre az eddigieknél jóval több kistermelő pályázhat. Az új precíziós pályázat forrást biztosít a gazdáknak, hogy az üzemi eredményeiket korszerű technológia alkalmazásával, adatalapú döntéshozatallal javítsák. Az új felhívásokkal kapcsolatos konkrétumok még nem ismertek, de az agrártárca olyan konstrukció kidolgozását ígéri, amely még az alacsonyabb méretű gazdaságok számára is vonzó lehet, akik még látták meg a lehetőséget a precíziós átállásban.

Új lehetőségek az új KAP-ban

Az új 2023-2027-ig tartó KAP keretében a korábbi időszakhoz képest jóval több vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe az agráriumban tevékenykedők, egyszerre valósulhat meg a modernizálás és a zöldítés. A következő évtizedben a digitalizációra és a precíziós gazdálkodásra való átállás rendkívül meghatározó lesz, és olyan támogatási konstrukcióra van szükség, amely a precíziós és helyspecifikus mezőgazdaság irányába mutat, és az átállást még a kisebb méretű gazdaságok számára is ösztönzi. A nagyobb méretű gazdaságok már ma is nyitottak a precízióra, amely egy tervezhetőbb optimálisabb gazdálkodást, ugyanakkor magasabb minőségű és mennyiségű hozamot eredményez.

Így vásároljon traktort, kombájnt

A fiatal gazdák és a mezőgazdasági termelők modern helyspecifikus munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépeket, munkagépeket is vásárolhatnak majd pályázati segítséggel. A területalapú támogatások mellé azonban (az unió által előírt) rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségeket rendelhetnek hozzá, valamint az erő- és munkagépeket a digitális precíziós átállás szolgálatába kell állítani.

Várható népszerű agrárpályázatok, és pályázati konstrukciók

 • Mezőgazdasági üzemek digitális átállását ösztönző mezőgazdasági támogatás – precíziós, digitális fejlesztések

Az új precíziós pályázati felhívás a KAP Stratégiai Tervben szereplő Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása című beavatkozás alapján kerül kiírásra, amely forrást biztosít a gazdáknak, hogy az üzemi eredményeiket korszerű technológia alkalmazásával, adatalapú döntéshozatallal javítsák.

Milyen tevékenységekre lehet pályázni?

A támogatással üzemszintű digitalizációs terv megvalósításához szükséges fejlesztések valósíthatók meg.  A teljesség igénye nélkül a következő tevékenységekre lehet majd pályázni:

 • Új munkagépek beszerzésére, amelyek alkalmasak helyspecifikus és precíziós munkavégzésre
 • Már meglévő mezőgazdasági traktorok, erőgépek, munkagépek az alkalmassá tételére a helyspecifikus művelésre
 • Már meglévő berendezések és technológiák alkalmassá tételére a helyspecifikus művelésnek
 • Infokommunikációs eszközök, berendezések, döntéstámogató eszközök és programok beszerzésére
 • Már meglévő termesztőberendezések fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök és gépek beszerzésére (üveg-, fólia és gombaház): pl. precíziós víz és tápanyag utánpótlás kiépítése, abiotikus környezeti tényezők szabályozása, LED-farming technológia alkalmazása.
 • Precíziós takarmányozás kialakításához szükséges gépek és eszközök beszerzésére
 • Autonóm robotok, drónok és egyéb hatékonyságnövelő gépek eszközök beszerzésére
 • Okosfarm rendszerek kiépítése
 • Precíziós állattenyésztési rendszerek kiépítéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzésére
 • Digitális átállást segítő szolgáltatások igénybevételére

Kik pályázhatnak?

 • Mezőgazdasági termelők
 • Fiatal gazdák

Mekkora összegre lehet pályázni?

A teljes pályázható keretösszeg még nem ismert.

Kisléptékű beruházások átlagos egységösszege: 136 986,3 euró / projekt

Nagyberuházások átlagos egységösszege: 684 931,5 euró / projekt

A támogatás maximális összege projektenként 1 millió euró, az alaptámogatás összege a jogosult költségek legfeljebb 50 százaléka lehet.

Fiatal gazda pályázó esetén, vagy gazdaságátadás esetén 65 százalékig nőhet a támogatás intenzitása. Kollektív beruházás esetén, valamint azok a pályázók, akik ÖKO minősítéssel rendelkező terméket állítanak elő – számukra 10 százalékkal megemelt támogatási intenzitás is adható.

Azok a beruházások, amelyek környezetvédelmi és klíma specifikus célkitűzéseket és állatjóléti fejlesztéseket szolgálnak – számukra tovább növelhető a támogatás maximális mértéke (legfeljebb a jogosult költségek 80 százalékáig.

Pályázni szeretnék

Mikorra várható az új precíziós pályázat?

2023 első félévében várható a közvetlen támogatások rendszerének a kidolgozása, a konkrét felhívások csak az év második felétől várhatóak.

precíziós pályázat 2023

 

Korábbi precíziós pályázati felhívás 2022

Pályázat szántóföldi növénytermesztés, illetve a kertészeti ágazatok versenyképességének, hozzáadott érték termelésének fokozására, az új digitális szántóföldi és kertészeti technológiák és precíziós termesztési módok elterjesztésének támogatására, a precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételének ösztönzésére. A felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők által megvalósítani kívánt beruházások kiemelt támogatása.

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft, a következő megosztásban:

⇒ 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – Keretösszege: 90,0 milliárd Ft.
⇒ 2B: A megfelelően képzett mezőgazdasági termelők mezőgazdasági ágazatba való belépésének megkönnyítése és ezen belül is különösen a generációs megújulás elősegítése – Keretösszege: 10,0 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma: 1 500 – 2 000 db.

Önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, szántóföldi növénytermesztéshez, kertészeti termeléshez és szőlőtermesztéshez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak önállóan:

 1. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas mezőgazdasági erőgépek (beleértve az önjáró permetezőket), traktorok beszerzése, amelyek képesek a precíziós munkavégzésre alkalmas munkagépek üzemeltetésére (ISOBUS vagy soros portos csatlakozásra és munkagép vezérlésre alkalmasak),
 2. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel felszerelt, szemestermény-betakarításra alkalmas kombájnok és a hozzájuk kapcsolódó adapterek, vágóasztalok beszerzése,
 3. helyspecifikus, illetve precíziós (GPS/DGPS, RTK megfelelő) munkavégzésre alkalmas, teljesítményfokozó, hozamtérképező rendszerrel vagy más, a precíziós gazdálkodás követelményeinek (lásd: Fogalomtár) megfelelő egységekkel felszerelt egyéb betakarítógépek beszerzése,
 4. helyspecifikus, illetve precíziós munkavégzésre alkalmas (ISOBUS, illetve soros portos csatlakozású) munkagépek beszerzése (beleértve a növényvédelem során használt permetezőgépeket és sorközművelő eszközöket),
 5. a precíziós gazdálkodáshoz és a rendszeres adatgyűjtéshez, adattároláshoz és elemzéshez szorosan kapcsolódó infokommunikációs eszközök beszerzése: táblagép, laptop, asztali számítógép,
 6. a mezőgazdaság digitális átállásához szükséges döntéstámogató eszközök, programok, szoftverek (pl.: automatizált növényvédelmi előrejelző rendszer és agrometeorológiai szenzorok és állomások kiépítése, egyéb szenzorok, drónok) beszerzése,
 7. meglévő termesztő-berendezések (üveg-, fólia-, valamint gombaház) technológiai fejlesztéséhez kapcsolódóan eszközök, gépek beszerzése: abiotikus környezeti tényezők szabályozása (pl.: hőmérséklet, fény és páratartalom), precíziós víz- és tápanyag utánpótlás kiépítése, LED-farming technológia alkalmazása (a vegetatív fejlődés és a beltartalmi értékek befolyásolása),
 8. a támogatási kérelem benyújtásának évéhez képest 10 évnél nem régebben (2021-ben benyújtott támogatási kérelem esetében legfeljebb 2011-ben) gyártott, meglévő mezőgazdasági erőgépek, traktorok, munkagépek helyspecifikus művelésre alkalmassá tétele berendezések és technológiák modernizálása révén (lásd: Fogalomtár).

Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. Az 5.5. b) pontban felsorolt általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek;
 2. az 5.5. c) pont szerint mezőgazdasági területek vízelvezetését célzó meliorációs tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele (pl.: 3D-s térkép felvétele, árokrendszer digitális tervezése, GPS alapú ároknyitás, dréncső fektetés);
 3. az 5.5. e) pontjában felsorolt immateriális beruházásokhoz kapcsolódó tevékenységek (számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A mezőgazdaság digitális átállásához szükséges szolgáltatások igénybevétele és vásárlása a Felhívás 3.4.1.1. fejezet III. és az 5.7 pontjának figyelembe vételével, az alábbi tématerületekhez kapcsolódóan (a választott tématerület(ek) vonatkozásában kötelező a tevékenység megvalósítása):
  1. precíziós, georeferált talajmintavétel és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  2. agrometeorológiai és egyéb, növényállományban elhelyezett szenzorok alapján növényvédelmi előrejelzések készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  3. abiotikus környezeti tényezők „okos” monitoringja (zárt termesztő berendezések esetében),
  4. műholdas és földközeli távérzékelési adatok beszerzése és elemzése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  5. menedzsment-zónák lehatárolása különféle eljárásokra alapozva és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  6. differenciált anyagkijuttatási tervek és térképek készítése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  7. farm-menedzsment, mezőgazdasági döntéstámogató szoftverek üzemeltetése és az ahhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások igénybevétele,
  8. a precíziós gazdálkodásra történő átálláshoz kapcsolódó képzések, oktatások támogatása, a Felhívás 3.4.1.1. III. 1. pontjának figyelembe vételével.
 2. Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).

Nem támogatható tevékenységek

 1. öntözéshez, vízellátáshoz kapcsolódó gépek eszközök (beleértve: tápoldatozók, szivattyúk) beszerzése,
 2. tehergépkocsi, mezőgazdasági pótkocsi beszerzése,
 3. mobiltelefonok beszerzése,
 4. természeti katasztrófák megelőzését szolgáló gépek, eszközök (légkeverő berendezések, autonóm és vontatott hőtermelő berendezések) beszerzése,
 5. betakarítást követő áruvá készítést (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás, tisztítás, osztályozás, csomagolás) szolgáló eszközök beszerzése,
 6. üzemen belüli anyagmozgatás gépeinek beszerzése,
 7. azon egyszerű talajművelő munkagépek beszerzése, amelyek nem járulnak hozzá a talajkímélő műveléshez, illetve munkájuk alapján nem sorolhatók a precíziós művelő eszközök közé: ekék, boronák, hengerek, simítók, talajmarók,
 8. építési tevékenység,
 9. új geotermikus termelő kút/rendszer fúrása, meglévő, ám hőhasznosításra jelenleg nem használt, vagy leromlott termál kutak, meddő szénhidrogén-kutak felújítása és termelőkúttá alakítása.

A Felhívás alapján támogatott projekt keretében:

 1. legfeljebb két darab – a 3.1.1. a) pont szerinti – traktor,
 2. legfeljebb egy darab – a 3.1.1. a) pont szerinti – önjáró permetezőgép,
 3. legfeljebb egy darab szemestermény-betakarításra alkalmas – a 3.1.1. b) pont szerinti – kombájn, továbbá
 4. egy darab drón, egy darab táblagép, egy darab laptop – vagy a laptop helyett egy darab asztali számítógép – szerezhető be.

Táblagépek esetében elvárás, hogy a képátmérője minimum 8” – maximum 11,5” (coll) legyen (az asztali számítógéphez tartozó monitor és/vagy laptop képernyő méretére vonatkozóan nincs megkötés).

A projekt területi korlátozása: A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre

 1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

  1. Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG)
  2. Családi mezőgazdasági társaság (CSMT)

A támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – minimum 5 millió forint, maximum 250 millió forint.
 2. A támogatás maximális mértéke a közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 3. A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 4. A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Előleg igénylése
A Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-A.

Letölthető dokumentumok

VP2-4.1.8-21_Felhívás

Pályázat oldala

A támogatási kérelmek benyújtása
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. november 19. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

 • Első szakasz: 2021. július 26. – 2021. augusztus 9.
 • Második szakasz: 2021. augusztus 10. – 2021. augusztus 23.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 24. – 2021. szeptember 6.
 • Negyedik szakasz: 2021. szeptember 7. – 2021. szeptember 20.
 • Ötödik szakasz: 2021. szeptember 21. – 2021. október 20.
 • Hatodik szakasz: 2021. október 21. – 2021. november 19.

 

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása