palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közös Agrárpolitika

Közös Agrárpolitika

A 2023-2027 időszakra vonatkozó KAP keretében a korábbiaknál jóval magasabb hazai és uniós forrás segíti a magyar agráriumban tevékenykedőket. Részben a korábbi pályázati ciklushoz hasonló, azonban számos új elemmel is bővül, a jövőben a fenntarthatósági és környezeti szempontok jóval nagyobb hangsúlyt kapnak. A pályázati felhívások a támogatások kapcsán megnevezett beavatkozásokból készülnek el, ezek kidolgozása várhatóan 2023. második felében kezdődik meg, az első mezőgazdasági pályázatok az év végére várhatóak.

Közös Agrárpolitika 2023-2027 Mi várható az új KAP-ban?

Az eddig megszokott agrártámogatási rendszer 2023-tól átalakul. A változások minden agráriumban tevékenykedőt érinteni fog, ezért a gazdálkodóknak nem árt időben felkészülni és megismerni az új intézkedéseket. Az Agrárminisztérium közzé tette az új, 2023-ban kezdődő és 2027-ig tartó új időszakra vonatkozó területalapú és állatlétszám alapú támogatásainak és vidékfejlesztési pályázatainak feltételeit. Az új felhívásokkal kapcsolatos részletek még nem ismertek, viszont az már most is biztos, hogy jelentős változások várhatóak.

Az új KAP 2023-2027 közötti időszak részben hasonló a korábbi pályázati ciklushoz, azonban számos új elemmel is bővül, és a fenntarthatósági és környezeti szempontok jóval nagyobb hangsúlyt kapnak a jövőben: például az olyan gazdálkodói gyakorlat elősegítése, amely a környezeti fenntarthatóság szempontjából előnyösebb. És ehhez kapcsolódóan kibővül a támogatható terület fogalma is. Várhatóan szigorodnak a fenntarthatósági normák, valamint az éghajlatváltozás szempontjából előnyös gyakorlatokat önkéntes vállalások ösztönzésével (plusztámogatásokkal) tervezik megvalósítani a kötelező előírások mellett.

Mi várható 2023-tól?

Továbbra is lesznek beruházási, terület- és állatlétszám alapú támogatások, együttműködési, valamint a hazai élelmiszeripar fejlesztésére irányuló támogatások. Ugyanakkor a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kap:

 • Zöld elvárásoknak való megfelelés
 • Generációváltás az agráriumban
 • Kis és közepes vállalkozások támogatása

Egységes kérelem 2023

2023-tól a közvetlen támogatások igénybevételének az aktív mezőgazdasági státusz lesz az alapfeltétele, és az igénylésük továbbra is egységes kérelmen keresztül történik a Magyar Államkincstár elektronikus felületén. Az egységes kérelem első alkalommal 2023 április 20-ától nyújtható be.

További változások

Az eddigi rendszerhez képest a KAP Stratégiai Terv számos ponton szigorodott:

 • A termeléshez kötött támogatás alapfeltétele lesz a vízügyi hatósági ellenőrzés végeredmény.
 • A támogatásokhoz kapcsolódó ellenőrzés is változik: Területmegfigyelési rendszer bevezetése – Sentinel műholdak alkalmazása.
 • Továbbá elindul az elektronikus gazdálkodási és permetezési napló (eGN).

2023-2027 között a vidékfejlesztési támogatások esetén a VP és a KAP Stratégiai Terv egymás mellett párhuzamosan működik. 2023 első félévében kerül sor a beruházásokhoz és az egyéb jogszabályokhoz kapcsolódó eljárásrend kidolgozására, a pályázati felhívások pedig az év második félévében várhatóak.

KAP

KAP Stratégiai Terv I. pillér intézkedései

A forrásnövekedés hatalmas lehetőségeket biztosít a vállalkozások és mezőgazdasági üzemek számára, és a KAP I. pillérben jelentős összeg áll a termelők rendelkezésére.

Agro-ökológiai program (AÖP): a támogatási rendszer új eleme, a korábbi Zöldítést váltja fel. A klíma és éghajlati szempontból előnyös termesztéstechnológiát támogatja.

Területalapú alaptámogatás (BISS): célja a mezőgazdasági termelők hektáronkénti támogatása.

Fiatalgazda területalapú támogatás (YFS): célja a generációváltás, és a mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatalok körében.

Újraelosztó támogatás (CRISS): célja a kis és közepes vállalkozások támogatása.

Termeléshez kötött támogatás (CIS): hektár, vagy állatszám alapú kiszámítható jövedelemtámogatás a kockázatok mérséklése érdekében.

Mennyi közvetlen támogatás érhető el?

Míg korábban a területalapú támogatás kb. 220 Euró körül mozgott, a jövőben a támogatásokhoz való hozzáférés különböző lesz, amely előzetesen a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által készített kalkulátor segítségével becsülhető meg. Az AÖP program önkéntes, időtartama egy év, és az egységes kérelem keretében kell nyilatkozni. Előnye, hogy az a gazdálkodó, aki az AÖP programban is részt vesz, hektáronként további 80 eurós támogatásra számíthat.

Új agrárpályázatok 2023

Beruházási pályázatok

A mezőgazdasági beruházások támogatása lesz az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedés, a források növekedése révén különböző területeken kapnak a fiatal termelők, vállalkozások és mezőgazdasági üzemek támogatást, amely nem csak a zöld technológiák alkalmazását segítik elő, de a piaci versenyképességüket is növeli, és új munkahelyek bővítését teszik lehetővé. Bemutatunk két olyan intézkedést, amelyek már az előző programban is szerepeltek, és az új ciklusban a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kapnak.

Fiatal mezőgazdasági termelők beruházásainak támogatása

Vissza nem térítendő támogatás természetes személyek és jogi személyiségű vállalkozások számára, akik a benyújtást megelőző lezárt üzleti évben az STÉ alapján meghatározott üzemmérettel rendelkeznek, és az előző évi árbevételük legalább 40 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származik. A pályázó támogatási kérelem benyújtásakor legalább 18 és legfeljebb 40 éves. Várható értékelési kritérium lesz például az üzleti terv minősége, térségi szempont, vállalkozásméret, digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés. Egy projektre max. 1 millió EUR igényelhető.

Támogatható költségek:

 • Mezőgazdasági tevékenységet szolgáló ültetvények, épületek építése, fejlesztése, korszerűsítése
 • Új gép, eszköz, technológia (információs, kommunikációs) vásárlása, a meglévő korszerűsítése, fejlesztése.
 • A kiadáshoz kapcsolódó költségek (pl. tanácsadási díjak, megvalósíthatósági tanulmányok, projektmenedzsment)
 • Immateriális beruházások

Beruházások támogatása – öntözésre irányuló beruházások

A korábbi években olyan népszerű felhívásokat foglalt magába, mint például:

A támogatás költség alapú elszámolás, és ültetvénytelepítés esetén egységköltség alapú elszámolás. Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50 százaléka, egy projektre max. 15 millió EUR (6 Mrd Ft) igényelhető. A korábbiakhoz képest változik a minimális üzemméret (10 ezer STÉ), és az előző évi mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel pedig 40 százalékra csökken. A jogosultak előleget is igénybe tudnak venni a kedvezményes garancia díj elszámolás révén. Valamint növelhető lesz a maximális támogatási intenzitás.

További várható népszerű agrárpályázatok, pályázati konstrukciók

 • Mezőgazdasági üzemek digitális átállását ösztönző mezőgazdasági támogatás – precíziós, digitális fejlesztések
  • Folytatódik a korábbi precíziós átállást ösztönző mezőgazdasági támogatás, és az eddigieknél jóval több kistermelő élhet a lehetőséggel. Az elmúlt időszakban a felhívás keretében több mint 190 milliárd forint támogatást ítéltek meg 2600 gazdálkodó számára – amely több ezer munkagépet, erőgépet és precíziós szolgáltatást jelent. A közeljövőben olyan konstrukció kerül kidolgozásra, amely még azok számára is vonzó lesz, akik korábban nem érdeklődtek a precíziós átállás iránt.
 • Pályázati lehetőség díszkertészeti ágazat kisvállalkozásai számára
 • Élelmiszer-feldolgozás fejlesztését célzó beavatkozások élelmiszeripari vállalkozások számára
 • Generációs megújulás támogatása induló fiatal gazdák számára, gazdaságátadás támogatása
 • Induló vidéki vállalkozások támogatása
 • Okos falu program, amely a vidéki települések vonzóbbá és élhetőbbé tételéhez járul hozzá