palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ki az őstermelő?

őstermelő

Az előző pályázati ciklusban számos pályázati felhívás jelent meg, amelyre mezőgazdasági őstermelők is pályázhattak például ültetvénytelepítés, és gyógynövénytermesztés támogatására, precíziós és digitális fejlesztésekre, vagy kertészeti üzemek megújítására. A 2023-tól induló új KAP keretében is jelentős támogatás lesz elérhető az őstermelők számára is. Az agrártárca tájékoztatása szerint a konkrét mezőgazdasági pályázati felhívások, illetve őstermelői pályázatok csak az év második felétől jelennek meg, és az őstermelők körében is népszerű Fiatal gazda pályázat, vagy a Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, támogatása pályázat is újra elérhetővé válik. A 2021-től hatályos törvénynek köszönhetően már nem csak a természetes személyek, hanem a jogi személyként működő családi gazdaságok is igénybe vehetik a kedvezményeket.

Ki az őstermelő, az ŐCSG, és a CSMT?

Családi gazdaság az a gazdálkodási forma, amelyben a mezőgazdasági tevékenységet a család munkaerejére alapozva végzik- függetlenül a működési formától. 2021-ben lépett hatályba a családi gazdaságokról szóló törvény (2020. évi CXXIII. tv.), amely a kor igényeinek megfelelően a három működési formát és azok adózását szabályozza.

Működési formák

  • Őstermelők
  • Őstermelők családi gazdasága ŐCSG
  • Családi mezőgazdasági társaság CSMT

A jogszabályváltozásnak köszönhetően így már nemcsak a természetes személyek, hanem a jogi személyként működő családi gazdaságok is pályázhatnak a különböző támogatásokra, pályázati konstrukciókra. Mivel egy-egy felhívásra nem egyformán jogosultak támogatási kérelmet benyújtani, ezért fontos megismerni a különböző működési formákkal kapcsolatos tudnivalókat (és rövidítéseket). Illetve a pályázati feltételek együttes megfelelése esetén is nagy lehet a jelentősége az adott működési formának.

Példa:

Míg például Fiatal gazda támogatást egyaránt igénybe vehet ŐCSG tag és mezőgazdasági őstermelő egyaránt, addig az VP2-4.1.4-16 kódszámú felhívásban (Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése) ŐCSG keretében nem, csak a CSMT keretében van lehetőség.

Őstermelő: a gazdálkodók számára vonzó működési forma – a kedvező adózás és az egyszerű adminisztráció miatt. Őstermelő az a 16. évet betöltött természetes személy, aki az őstermelői tevékenységét saját gazdaságában folytatja. Saját gazdaság alá a ténylegesen használt területek tartoznak, de magába foglalja a vetőmag bértermelést, a kihelyezett állat tartását, vagy a bérhízlalást. Ez azt jelenti, hogy az őstermelőnek rendelkeznie kell egyrészt a tevékenységhez szükséges eszközökkel, másrészt egyedül jogosult dönteni a felhasználásukról és az általa előállított eredményekről (pl. termőföld, mezőgazdasági gépek, eszközök).

Őstermelői tevékenység

Őstermelői tevékenység

Őstermelői tevékenységnek minősül az a mező-, erdőgazdasági tevékenység és kiegészítő tevékenység, amely bejegyzésre kerül az őstermelői nyilvántartásba. A mezőgazdasági tevékenység induló dátuma, amikor megtörténik a nyilvántartásba vétel.

Az új törvénnyel a mezőgazdasági őstermelő tevékenysége is kibővült. Az őstermelők – a földforgalmi tv. szerinti – mező-, erdőgazdasági tevékenységeket (például növénytermesztés, kertészet, állattartás, erdőgazdálkodás, állattenyésztés, stb.) és kiegészítő tevékenységeket ( például falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység) végezhetnek. Azonban fontos tudni, hogy azt a tevékenységet, amelyet őstermelőként folytatnak, már nem végezhetik egyéni vállalkozóként, és az őstermelői tevékenységből származó bevételek legfeljebb 25 százaléka származhat kiegészítő tevékenységből.

Illetve az őstermelő a kiegészítő tevékenységhez kapcsolódóan termékfeldolgozást is végezhet – amennyiben a saját gazdaságban előállított javak felhasználásával történik.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG): az a működési forma, amelyben egy családon belül olyan gazdaság működik, amelyet több családtag- legalább két egymással hozzátartozói láncolatban álló őstermelő- összehangolt formában működtet.

Hozzátartozói láncolat

Az egymással közeli hozzátartozói kapcsolatban álló természetes személyek (például házastárs, egyenesági rokon, valamint örökbefogadott gyermek, mostoha és nevelőszülő szülő, és nevelt gyerek, stb.), valamint ezen személyek által alkotott csoportot jelenti. A szabály egyaránt érvényes a CSMT vonatkozásában is.

ŐCSG

Ki lehet ŐCSG tag?

  • Új változás, hogy ŐCSG tag a 16. évet betöltött őstermelő lehet, és személyesen (nem feltétlen főállásban) közreműködik.
  • Illetve 2020. dec. 31-én családi gazdaság 16 éven aluli tagja

ŐCSG alapítása a tagok írásbeli szerződésével történik. Szerződésben rendelkeznek az ŐCSG tevékenységhez szükséges használatukban lévő föld, termelőeszközök és vagyoni értékű jogok közös használatáról, és megállapodnak a közösen végzett mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységekről, valamint a személyes közreműködés formájáról. A tagok egyetértésével jelölnek ki egy tagot, aki az ŐCSG nevében jogokat és kötelezettségeket szerezhet, így eljárhat például támogatás igénylésénél vagy beszerzéseknél. A mezőgazdasági tevékenység induló dátuma, amikor megtörténik a nyilvántartásba vétel. Az alapító szerződésminta a NAK oldaláról letölthető, és csatolni kell a kérelemhez a tagok hozzátartozói minőségét.

Családi mezőgazdasági társaság CSMT: a CSMT egy minősítés és nem önálló működési forma, és a minősítéshez a következő feltételeknek kell teljesülni:

  • Olyan gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat, amelynek legalább 2 tagja van.
  • Ezek mindegyike egymással hozzátartozói láncolatban áll (lásd ŐCSG).
  • Kizárólag mező-, erdőgazdasági tevékenységeket és kiegészítő tevékenységeket folytatnak.

Fontos szabály, hogy egy személy egyidejűleg csak egy ŐCSG-ben/CSMT-ben lehet. A tagok döntésén alapul, hogy mely vagyoni értékű jog/ termőföld használatát adják át. Különbség, hogy a CSMT-re nem vonatkozik, hogy bevételek legfeljebb 25 százaléka származhat kiegészítő tevékenységből. A CSMT minősítést, a CSMT-ként történő nyilvántartásba vételi kérelmet az agrárkamara (NAK) honlapján megtalálható formanyomtatványon kell kérelmezni, és szintén csatolni kell a kérelemhez a tagok hozzátartozói minőségét.

(Forrás: NAK)