palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Őstermelői pályázat 2023

Őstermelői pályázatok 2023

A 2023-2027 időszakra vonatkozó KAP keretében az eddigieknél jóval magasabb hazai és uniós forrás áll a gazdák rendelkezésre. Az előző ciklusban számos pályázati felhívás jelent meg, amelyre mezőgazdasági őstermelők is pályázhattak. A 2023-ban várható őstermelői pályázatok megjelenéséről még nincs konkrétum, de olyan pályázati konstrukciók várhatóak, amelyek komoly fejlesztési lehetőséget biztosítanak. Ezenkívül számos korábbi sikeres pályázat újranyitására is lehet számítani.

Korábbi őstermelői pályázatok

2021. január 1. napjától lépett hatályba a családi gazdaságokról szóló törvény, amelynek köszönhetően már nem csak a természetes személyek, hanem a jogi személyként működő családi gazdaságok is igénybe vehetik a támogatásokat – amelyek lehetőséget nyújtanak a fejlődésre és a növekedésre. Az előző pályázati ciklusban számos pályázati felhívás jelent meg, amelyre mezőgazdasági őstermelők is pályázhattak, például mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésére, ültetvénytelepítésre, szálláshely-és turisztikai szolgáltatások fejlesztésére, terménytárolók szárítók és tisztítók fejlesztésére.

Őstermelői pályázatok

Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat

Jelenleg a pályázat nem aktív

A VP-4.1.7-21 kódszámú Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat kertében a megtermelt javak tárolási, szárítási, és tisztítási kapacitásainak fejlesztéséhez, a meglévő üzemek korszerűsítéséhez, valamint új üzemek létesítéséhez nyújtanak vissza nem térítendő támogatást. A felhívás keretében min. 50 millió, max.50 milliárd forint igénylehető, és várhatóan 100-150 db projekt kerül támogatásra. Azok az őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) pályázhatnak, akik az üzemméretük alapján – a támogatási kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozóan megfelelnek a feltételeknek (például valamennyi tag esetén az ŐCSG-n belüli tevékenységet érintő TERA kérelem alapján számolt üzemméretnek). A támogatási kérelmet a gazdaság képviseletére jogosult tag nyújthatja be. Valamennyi tag esetén a nettó árbevétel kiszámításakor az szja bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni. A támogatási kérelem benyújtására szakaszosan 2021. augusztus 2. napjától 2021. szeptember 27. napjáig van lehetőség.

Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése pályázat

Jelenleg a pályázat nem aktív

A VP6-6.4.1- 21 kódszámú Vidéki turizmus fejlesztése pályázat célja a vidéki térségekben a mikrovállalkozásoknak minősülő mezőgazdasági termelők, őstermelők szálláshely szolgáltatói tevékenységének támogatása – induló és már működőekre egyaránt vonatkozik -. A felhívás megjelenésekor a tervezett keretösszeg 50 milliárd forint, amely várhatóan 800-1000 db Támogatói Okiratot jelent. A kis összegű (de-minis) vissza nem térítendő támogatásért 1 db kötelezően megvalósítandó tevékenységet kell választani, és végrehajtani. A projekt kizárólag 11 turisztikai térségben valósítható meg. Olyan 10 ezer főnél kevesebb lakosú vidéki településeken, illetve ennél nagyobb lélekszámú települések tanyás külterületein élő őstermelők pályázhatnak, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:

A lakóhelyük/tartózkodási helyük a támogatási kérelem benyújtását megelőző legalább 1 évben az adott vidéki térségben van. Továbbá akik a vidéki térségben működő, mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő kedvezményezetti körbe tartoznak. A támogatási kérelmek benyújtására öt szakaszban 2021. december 8. és 2022. április 21. napjáig van lehetőség.

Vidéki turizmus fejlesztése pályázat

A projekt keretében a kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következők:

  • Új szálláshely létesítése építése,
  • Már meglévő épület felújítása/bővítése, amely nem rendelkezik még érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel
  • Már meglévő szálláshely felújítása/bővítése fejlesztése
  • Már meglévő szálláshely új épülettel való bővítése

Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

Jelenleg a pályázat nem aktív

A VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés pályázat felhívásra maximum 500 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak az mezőgazdasági termelők, őstermelők családi gazdasága ŐCSG-k, és családi mezőgazdasági társaságok (CSMT) 2 célterület mentén. Várhatóan 400-500 db projekt kerül támogatásra. A támogatási kérelmek benyújtására szakaszosan 2022. február 28. és 2022. június 30. napjáig van lehetőség.

Kertészet- ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés pályázat

 

Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

Jelenleg a pályázat nem aktív

A VP6-6.4.1.1-22 felhívásra vidéki térségekben élő őstermelők, és CSMT-k is pályázhatnak az induló, vagy már működő lovas létesítmények – fedett és nem fedett lovardák és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésére. Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 100 millió forint, a mértéke a település besorolásától függ. Várhatóan 80-100 db projekt kerül támogatásra. Kizárólag olyan fejlesztés valósítható meg, amelyben a lovas pálya is kialakításra kerül a fedett lovarda részeként, továbbá kötelező fenntartani a támogatást igénylő tulajdonában álló a lovaknak a számát a projekt fenntartási időszak végéig. A támogatási kérelmek benyújtására szakaszosan 2022. május 4. és 2022. július 12. napjáig van lehetőség.

Pályázat lovas létesítmények fejlesztésére

Várható Őstermelői pályázatok 2023

Fiatal gazda pályázat 2023

Az új KAP Stratégiai Tervben 5300 milliárd forint jut a magyar vidék és a mezőgazdaság megújítására. Az új fiatal gazda pályázat az őstermelők számára is kihagyhatatlan lehetőséget kínál, szabad felhasználású vissza nem térítendő támogatásra lehet pályázni. A felhívás a KAP részeként jelenik meg: az első pilléres területalapú támogatásban alaptámogatás és kiegészítő támogatási konstrukció várható, a KAP II. pillérben pedig a termelő beruházásokat segítő támogatások és generációváltást elősegítő támogatások szerepelnek. A pályázati felhívások várhatóan 2023 második félévében jelennek meg, a pályázati feltételeknek megfelelő induló fiatal gazdák maximum 1 millió eurónyi támogatáshoz juthatnak, amely öt éven keresztül a támogatási ciklus végéig igényelhető. A jelen támogatás keretében az az induló fiatal gazda pályázhat, aki

  • 18-40 év közötti természetes személy;
  • olyan jogi személy, aki egy vagy több fiatal gazda tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt áll;
  • először hoz létre mezőgazdasági üzemet mezőgazdasági üzem vezetőjeként;
  • a mezőgazdasági tevékenységét 2022. június 10-én kezdte meg;
  • megfelelő mezőgazdasági képzettséggel, vagy gyakorlattal rendelkezik.

új fiatal gazda pályázat

Az alaptámogatási kérelem benyújtásakor a fiatal gazda nyilatkozik, hogy a mezőgazdasági tevékenységet milyen gazdálkodási formában választja. Őstermelők esetén az induló dátum megállapítását a nyilvántartásba vétel dátuma, ŐCSG esetén pedig tagként, vagy a gazdasági vezetővé válás időpontja a mérvadó. Fontos, hogy a MÁK pontozási rendszer alapján állapítja meg, hogy a pályázó ŐCSG tagként működött-e, és csak az minősül új belépőnek (és jogosult a támogatásra), aki 10, vagy annál kevesebb pontot ér el. Az új fiatal gazda pályázattal kapcsolatos konkrétumok, és a megjelenésének dátuma még nem ismert, a támogatás mértéke (EUR/ha) min. 78 euró, max. 236 euró lesz 2023-ban.

Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése, támogatása pályázat

Jelenleg a pályázat nem aktív, de 2023-ban újranyitása várható!

A VP2-6.3.1-20 kódszámú kisüzemi pályázat felhívása a Vidékfejlesztési Program keretében jelent meg 2,5 milliárdos kerettel. A felhívás keretében 15 ezer eurónak megfelelő forintra lehet pályáznia kötelező vállalások teljesítése mellett. A támogatás intenzitása 100 százalék, az igényelhető összeg kb. 5,45 millió Ft (15 ezer euró). A támogatás öt évre szól, a szabad felhasználású vissza nem térítendő átalánydíjas támogatásra a mikrovállalkozások, a mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók mellett őstermelők is pályázhatnak.

mezőgazdasági kisüzemek pályázat - kisüzemi pályázat 2023

Azok, akik 10 ezer főnél alacsonyabb létszámú településen élnek, valamint rendelkeznek a pályázati feltétel által meghatározott 3000-6000 STÉ méretű üzemmérettel. A támogatási kérelmek benyújtására szakaszosan 2020. november 6. – 2022. november 30. között van lehetőség. Jó hír, hogy az agrártárca újabb nyolc milliárdos támogatásról döntött, így 2023-ban várható a pályázat újranyitása.