palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A KKV-k ösztönzése az új városi mezőgazdasági értékláncban, a fenntartható növekedés érdekében pályázat

A SUAVE Euroclusters projekt (Stimulating SMEs in the new Urban Agriculture Value Chain for sustainable growth in Europe) az EU egységes piaci programján belül egy 30 hónapos újszerű, úttörő európai projekt, amely az európai városi mezőgazdaság (UA) fellendítésére összpontosít, a fenntartható és rugalmas városi élelmiszerrendszerek megteremtésével.


A rendelkezésre álló keretösszeg: 1.050.000,00 euró.

A SUAVE EuroCluster egy 30 hónapos újszerű, úttörő európai projekt, amely az európai városi mezőgazdaság (UA) fellendítésére összpontosít, a fenntartható és rugalmas városi élelmiszerrendszerek megteremtésével.

A VEGEPOLYS VALLEY (Franciaország) által koordinált és négy tapasztalt spanyol (FEMAC), magyar (INNOSKART), lengyel (UNIMOS) és litván (AgriFood Lithuania DIH) agrár-élelmiszeripari és digitális klaszter által támogatott projekt az európai vállalatokat és klasztereket a holisztikus fejlesztésben támogatja az európai városi mezőgazdasági területeken. A többfunkciós forma kiterjed többek között a városi zöldterületek fejlesztésére, az élelmiszertermelés és -elosztás alternatív modelljeire, a városokban alkalmazott új technológiákra, a környezetvédelmi kérdésekre, a várostervezésre, valamint az integráció, a befogadás és a közösségépítés társadalmi szempontjaira. Az UA hozzájárul a városok fenntarthatóbbá tételéhez, valamint a gazdasági, ökológiai, társadalmi, oktatási és egészségügyi előnyökhöz.

A SUAVE általános célja az európai városi mezőgazdaság területén működő európai kis- és középvállalkozások (kkv-k) pénzügyi támogatása, hogy lehetőségük legyen különböző típusú támogatási szolgáltatások igénybevételére.

A projektek megvalósításával az európai kkv-k az alábbi előnyökre tesznek szert:

 • hálózatot építés ellenálló képességük és üzleti modelljeik javítása érdekében
 • támogatásokon keresztül új megoldások és gyakorlatok fejlesztése és bevezetése a fenntartható és rugalmas városi élelmiszer-rendszerek számára.
 • a zöld és digitális gazdaságra való kettős átállás felgyorsítása
 • kompetenciáik bővítése képzések, hálózatépítési és tanulási tevékenységek révén.
 • globális terjeszkedés, harmadik piacokhoz való hozzáférés és a nemzetközi tevékenységekből származó növekedés a célpiacokra irányuló nemzetközi missziókban való részvétel révén: Kanada, USA és Mexikó

A SUAVE segíti az európai kkv-at a városi mezőgazdasági kkv-k európai tevékenységeivel kapcsolatban azonosított kihívásokra:

 • A termékek/szolgáltatások/tartalmak digitális technológiákon alapuló diverzifikációja az európai városi mezőgazdasági ágazatban;
 • Az európai városi mezőgazdasági értéklánc zöld átállásának támogatása;
 • Az európai városi mezőgazdaságban dolgozó munkaerő képzettségi hiányosságainak áthidalása és a nők nagyobb arányú részvételének támogatása;

Az üzleti lehetőségek növelése a nemzetközivé válás és a szinergiák révén az értékláncok mentén és az értékláncok között.

A SUAVE átalánytámogatás kategóriái:

 • Innováció (25 kkv-t díjazva, max. 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulás kkv-ként)
 • Utazás (25 kkv-t díjazva, kkv-nként legfeljebb 1000 euró pénzügyi hozzájárulással)
 • Diagnózis (30 kkv-t díjazva, kkv-nként legfeljebb 5000 euróval).

A KKV-ként odaítélhető maximális összeg nem haladhatja meg a 60 000 eurót.

A KKV-k egy vagy több támogatás típusra pályázhatnak.

A SUAVE I. felhívás keretében 3 KKV külön díjazásban részesül:
A díjakkal az európai városi mezőgazdasági élelmiszer-ellátási rendszer számára előrelépést és javulást mutató szolgáltatásokat és termékeket díjazzák. A díjak középpontjában az európai városi mezőgazdaság kihívásai állnak, és nagy hangsúlyt fektetnek az ágazatközi együttműködésekre és a végfelhasználói igényekre. A hangsúlyt azokra a megoldásokra helyezik, amelyek készen állnak a kísérleti alkalmazásra és validálásra.


Tevékenységtípusok

Innováció: Új termékek és/vagy technológiák bevezetése a cégek számára
Ez a támogatási típus az európai városi mezőgazdasággal kapcsolatos innovációs fejlesztési tevékenységek támogatását célozza meg.
A felhívásra, olyan projekteket várnak, amelyek célja olyan prototípusok kifejlesztése és bevezetése, amelyek legalább a CRL (kereskedelmi készültségi szint) 4. szintjét és a TRL (technológiai készültségi szint) 4. szintjét elérik.

Utazás: Részvétel az európai városi mezőgazdasággal kapcsolatos európai üzleti missziókon.
Ez a támogatási típus azokat a KKV-at támogatja, amelyeknek a projektjei, olyan erős európai dimenzióval rendelkeznek, hogy potenciális résztvevőjévé válhatnak az európai városi mezőgazdasággal kapcsolatos üzleti (B2B)/rendezvényeknek/vásároknak.

Diagnózis: A KKV SWOT analízise, a digitalizáció és/vagy a zöld átállás szempontjából a fejlesztés kulcspontjainak azonosítása.
Ez a támogatás az európai KKV-kat támogatja a zöld és digitális helyzetük feltérképezésében.
A zöld átállás értékelése a tevékenység környezetre gyakorolt lábnyomának csökkentését célzó diagnózisból áll, a vállalat versenyképességének megőrzése mellett. Akár magában a tevékenységben, akár a tevékenységet megelőző (beszállítók) és követő (marketing stb.) szinteken (azaz LCA megközelítés).

A digitális értékelés az új digitális megoldások (szoftver, weboldal, döntéshozatali eszköz…) bevezetésének köszönhetően a belső vállalati folyamatok megvalósítására, felgyorsítására és/vagy optimalizálására irányuló diagnózisból áll: Az értékelést független szakértők végzik.

A pályázóknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a. Európai kkv-k (250 főnél kevesebbet foglalkoztató, legfeljebb 50 millió EUR éves árbevétellel vagy legfeljebb 43 millió EUR mérlegfőösszeggel) az Európai Unió 2003/361. sz. ajánlása szerinti európai uniós meghatározás szerint.
ÉS
b. az európai városi mezőgazdaság élelmiszer-ellátási rendszere számára nyújtanak szolgáltatásokat, termékeket, ellátmányt és technológiákat.
ÉS
c. közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a városi mezőgazdaság legalább egyik alábbi típusához:

  • Kertészetek
  • Akvapónia
  • Háztáji kert
  • Közösségi kert
  • Kulturális örökségi gazdaság
  • Oktató gazdaság/kert
  • Környezetvédelmi gazdaság
  • Kísérleti gazdaság
  • Családi kert
  • Erdei kert
  • Üvegházi kert
  • Zöldfalak
  • Hidroponika
  • Beltéri gazdálkodás
  • Interkulturális kert
  • Szabadidős gazdaság
  • Helyi élelmiszer-gazdaság
  • Tetőkert
  • Tetőtéri üvegház
  • Szociális gazdaság
  • Gazdátlan kert
  • Terápiás farm/kert
  • Városi méhészet
  • Vertikális gazdaság/kert

A pályázók a SUAVE területén tevékenykednek:

 • EU tagállam, valamint az Egységes Piac COSME részéhez társult nem uniós országok (Izland, Norvégia, Liechtenstein, Ukrajna, Norvégia).
 • Pályázhatnak továbbá az EU külső régióiból, valamint az EU 2021-2027-es kohéziós politikájában megjelölt kevésbé fejlett és átmeneti régiókból származó kkv-k (egy főre jutó GDP < 75%, EU-27 átlag: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en).

A pályázati dokumentációt angol nyelven kell beküldeni.

Letölthető dokumentumok

Pályázati útmutató

A pályázóknak a Good Grants-on keresztül kell benyújtaniuk pályázatukat.

Pályázatok benyújtási határideje: 2023.05.30., 15 óra CET.