palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat egyedülálló és családos hajléktalanok személyre szabott programjainak támogatására

A Van Esély Alapítvány pályázatot hirdet hajléktalan, és súlyosan bizonytalan lakhatásban élő egyének és családok komplex, személyre szabott támogatására, a hajléktalanságból való kilépés, vagy az ehhez vezető út egy szakaszának megtétele érdekében.


Beadási határidő: 2023. június 8. csütörtök

A program célja
Célunk, hogy anyagi eszközökkel és egyéni segítő munkával támogassunk hajléktalan és megoldatlan lakhatási helyzetű személyeket, családokat annak érdekében, hogy kikerüljenek hajléktalan helyzetükből.
Olyan tervek megvalósítására adunk célzott támogatást, melyek mérhető lépést jelentenek a hajléktalanságból való kivezető úton, illetve tartós, minőségi változást jelentenek. A segítők részére szakmai, módszertani segítséget nyújtunk.

Elsősorban a következő célok eléréséhez nyújtunk támogatást:

 • Bármilyen, igazolható végeredménnyel (bizonyítvány, tanúsítvány stb.) záródó
  • képzés elvégzésének,
  • korábban elkezdett, félbehagyott képzés befejezésének,
  • önálló (elsősorban záró) képzési modul, „tanév” elvégzésének a közvetlen és közvetett költségei (pl. tandíj, tankönyvek, utazási költség, különösen indokolt esetben a képzés miatt kieső jövedelem pótlása).
 • Általános iskola és középiskola befejezésére, érettségi megszerzésére irányuló terveket ösztöndíjjal is segítünk, ha a terv megfelel a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek.
 • Bármilyen, a pályázó hajléktalan munkaerő-piaci helyzetét javító egyéb beruházás: pl. munkaeszköz vásárlás, jövedelem-kiegészítést célzó beruházás költségei stb.
 • Mentálhigiénés, családterápiás, vagy egyéb, a mentális egészséget javító szolgáltatáshoz való hozzáférés segítése, a költségeihez való hozzájárulás (óradíj, utazási költség stb.), amennyiben a mentálhigiénés megsegítés a pályázatban foglalt egyéb konkrét
  cél (lásd fent) elérésével függ össze, azt egészíti ki.
 • A fenti célok eléréséhez közvetlenül kapcsolódó bármilyen egyéb költség: pl. gyermekfelügyelet díja képzésen való részvétel idejére, utazási költség.
 • Megélhetési és lakhatási költségeket az alapítvány nem támogat, így nem tudunk segítséget nyújtani albérleti kaució összegyűjtéséhez és lakásfelújításhoz sem.

A program részletei
A program nem intézmények és használóik, hanem segítők és ügyfeleik kapcsolatára, együttműködésére alapoz. A felhívásra hajléktalan emberek és segítőik által közösen megtervezett és közösen beadott pályázatait várjuk. Az adatlapot a segítőnek kell kitöltenie.

A pályázók köre:

 • Magyarország egész területéről várjuk olyan hajléktalan emberek pályázatait, akik
  • hajléktalanok átmeneti szállásán,
  • éjjeli menedékhelyen,
  • hajléktalanok rehabilitációs intézményében,
  • hajléktalanok otthonában,
  • kiléptető lakásban, külső férőhelyen, támogatott lakhatásban, vagy egyéb, hajléktalan emberek számára elérhető lakhatási programok által nyújtott lakhatásban,
  • családok átmeneti otthonában, vagy más, a gyermekvédelem rendszerében nagykorúvá vált, fiatal felnőttek számára elérhető lakhatásban,
  • egyéb, súlyos lakhatási nehézségekkel küzdő emberek számára működtetett intézményben,
  • lakhatás céljára nem alkalmas helyiségben,
  • illetve közterületen élnek.
 • a pályázatban résztvevő segítő lehet olyan szociális szakember, aki saját ügyfelével közösen pályázik, de önkéntes (nem professzionális) segítő is pályázhat.

Ha a pályázó ügyfél és segítője közötti segítő kapcsolat egy intézmény keretein belül valósul meg, úgy az intézmény/szervezet támogatására is számítunk a pályázatok megvalósítása során.

A megpályázható anyagi támogatás felső határa 300 ezer forint.

A pályázat támogatása nem feltétlenül jár valamennyi költségelem elfogadásával, lehetséges, hogy a kuratórium csak a pályázat bizonyos elemeinek megvalósulásához nyújt támogatást. Ilyen esetekben a végleges döntés előtt a pályázat beadóival egyeztetünk.
A programhoz nem kötelező önrészt biztosítani, de meglétét – elsősorban a pályázó motivációja szempontjából – pozitív indikátornak tekintjük.
A pályázatban ismertetett költségvetési terv részletessége, hitelessége döntő lehet a pályázat sikeressége szempontjából.

A programot minimum 6, maximum 10 hónapos időszakra lehet tervezni.

Letölthető dokumentum

palyazati_felhivas_2023_1_vanesely

Weboldal

A pályázatok beadásának határideje: 2023. június 8. csütörtök