palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat társasházak és lakásszövetkezetek korszerűsítésére, üzemeltetési beruházások előmozdítására, közösségi kezdeményezések ösztönzésére

A társasházi pályázat célja, a társasházak és lakásszövetkezetek szűkebb környezetének minőségi korszerűsítése, a fenntarthatósági és energiahatékony üzemeltetési beruházások előmozdítása, a közösségi kezdeményezések ösztönzése.


A pályázók köre
Bármely hazai társasház vagy lakásszövetkezet részt vehet a pályázaton.
Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat. A benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.
Az indulásnak nem feltétele, hogy a lakóközösség az OTP Banknál vezesse pénzforgalmi számláját, ám ha a társasház vagy lakásszövetkezet nyer a pályázaton, a díjazás átvételéhez rendelkeznie kell egy, az OTP Banknál vezetett számlaszerződéssel.

Az OTP Banknál társasházi pénzforgalmi bankszámlaszerződéssel nem rendelkező társasházak/lakásszövetkezetek számlanyitási akció keretében 6 havi számlavezetési díj elengedése mellett nyithatnak bankszámlát.

A pályázat tárgya
Az OTP Business a lakóközösségek életminőségét javító beruházások támogatására pályázatot ír ki társasházak és lakásszövetkezetek részére.
Az egyszerűen, online kitölthető pályázati űrlap benyújtásával a nyertes lakóközösségek olyan felújításokat is megvalósíthatnak, amelyekre a háznak egyéb forrásból nem, vagy csak jóval később lenne fedezete, de akár megkönnyíthetik egy nagyobb beruházás finanszírozását is.

A pályázat benyújtható a társasház vagy lakásszövetkezet lakói által igénybe vehető szabadtéri területek és belső, közös használatú terek fejlesztésére, üzemeltetésének hatékonyabbá, fenntarthatóbbá és környezetkímélőbbé tételére. Ide tartozhatnak például olyan beruházások, mint napelemes és napkollektoros rendszerek kiépítése, fűtésrendszerek korszerűsítése, nyílászárók cseréje, világítás korszerűsítés, homlokzat és tetőszerkezet hőszigetelése stb. A pályázat keretében állagmegóvási és akadálymentesítési célok is megvalósíthatók.

Pályázati díjazás
A pályázat keretében a nyertes pályázók vissza nem térítendő támogatásban részesülnek. Az elnyert támogatás összege a fejlesztés/beruházás megvalósítását és az írásos beszámoló leadását követően kerül kiutalásra.

A pályázat kiírója az alábbi helyezéseket és díjazásokat hirdeti meg:
1. helyezés: 2 700 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
2. helyezés: 2 600 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
3. helyezés: 2 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
4. helyezés: 2 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
5. helyezés: 2 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
6. helyezés: 2 200 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
7. helyezés: 2 100 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
8. helyezés: 2 000 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
9. helyezés: 1 900 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
10. helyezés: 1 800 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
11. helyezés: 1 700 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
12. helyezés: 1 600 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
13. helyezés: 1 500 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
14. helyezés: 1 400 000 Ft (bruttó támogatási összeg)
15. helyezés: 1 300 000 Ft (bruttó támogatási összeg)

További nyeremények
Minden díjazott társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója (közös képviselő vagy meghatalmazott) 100 000 forint értékű IKEA ajándékkártyát nyer.

További támogatás
Az OTP Bank minden 100. sikeresen benyújtott, érvényes pályázat után 1 millió forinttal támogatja a Habitat for Humanity Magyarország Második Esély Programját. A támogatás keretében egy rászoruló család lakhatási körülményeinek javításához járulunk hozzá, egy rossz állapotú szociális bérlakás felújításával, maximum 10 millió forintig.

A részvétel feltételei

  • A benyújtott pályázat kizárólag épületre, közös tulajdonú épületrészekre, építményekre, illetve a hozzájuk tartozó földrészletre, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségekre vonatkozhat.
  • A nyertes társasház vagy lakásszövetkezet csak az OTP Banknál vezetett társasházi pénzforgalmi számlán kaphatja meg a vissza nem térítendő támogatást, a pályázatban foglalt beruházás megvalósítását, és az írásbeli beszámoló benyújtását követően.
  • Pályázatot egy társasház vagy lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is benyújthat, ám a benyújtónak ehhez meghatalmazást kell szereznie a társasház vagy lakásszövetkezet közgyűlésétől. A nyertes pályázóknál a kiíró ezt jogosult ellenőrizni is.
  • Pályázni csak a pályázati kiírást követően elkezdett, még meg nem valósított felújítási és beruházási tervekkel lehet, már elkészült projektekkel nem.

Letölthető dokumentumok

Palyazati_kiiras_2023

Pályázat benyújtása

  • A pályázatot a megadott határidőig, kizárólag online, az alábbi weboldalon lehet benyújtani: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat
  • Az ehhez szükséges űrlap a „Pályázat benyújtása” gombra kattintva jelenik meg. A kitöltés befejezésével az egyedi azonosítóval ellátott pályázati adatlap is letölthető az oldalról.
  • A pályázatok beküldési határideje: 2023. május 15. (23:59)