palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Krízishelyzetre szóló támogatás az akvakultúra ágazat szereplőinek pályázat

Pályázati felhívás az akvakultúra-ágazati vállalkozások, különösen a kis- és középvállalkozások ellenálló képességének támogatása érdekében. A felhívás feltételeinek megfelelő projektek (1) a tógazdasági haltermelés esetében maximum 101.237 Ft/hektár, (2) az intenzív haltermelés esetében maximum 138.000 Ft/tonna vissza nem térítendő támogatásban részesülnek a rendelkezésre álló forrás erejéig. A támogatási kérelmek benyújtására 2023. július 23. napjától 2023. augusztus 31. napig van lehetőség.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 3.170.297.971 Ft
A kompenzációs támogatás 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: kb. 150 db
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Az igényelhető vissza nem térítendő, egységköltség formában meghatározott támogatás összege:

 • tógazdasági haltermelés* esetében 101.237 Ft/hektár,
 • intenzív üzemi haltermelés esetében 138.000 Ft/tonna. A teljes támogatási összeg egy összegben kerül kifizetésre.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • A tógazdasági* és intenzív üzemi haltermelők esetében az Oroszország által Ukrajnával szemben indított háború által okozott takarmányár növekedés különbözet kompenzálása.
  * Beleértve az elsődlegesen horgászcélú haltermelésre hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket is, amelyek a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott halgazdálkodási tervük szerint, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 21. § (1) és (2) bekezdéseinek megfelelően részben vagy egészben haltermelési létesítménynek minősülnek.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére és a záró kifizetési kérelem benyújtására a támogatói okirat hatályba lépését követően legkésőbb 2023. október 31. napjáig van lehetőség.
A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje a támogatói okiratban rögzített dátum.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: (GFO kód: 113, 114, 116, 117, 124, 129, 228, 231, 232, 233, 311, 312, 321, 517, 529, 572, 573, 575, 576, 599, 738, 931)

 1. ) a mezőgazdasági őstermelő, az őstermelők családi gazdasága;
 2. ) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
  • mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
 3. ) civil szervezet;
 4. ) termelői szervezet;
 5. ) önkormányzat;
 6. ) nemzeti park igazgatóság.
  • – amennyiben akvakultúrás termelő tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben,
  • – amennyiben eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) történő bejelentési kötelezettségének;
  • amennyiben legalább a 2022. február 24. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan rendelkezett folyamatosan érvényes és jogerős, a támogatást igénylő nevére, akvakultúrás termelő tevékenység végzésére (halastó művelési ágú terület(ek), haltermeléssel hasznosított víztározó(k)4) szóló vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy a vízjogi engedélyes hozzájáruló nyilatkozatával, illetve (intenzív haltermelő üzemeknél) használatbavételi engedéllyel;
  • Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a 2022. február 24. és 2022. december 31. napja közötti időszak alatt a meglévő engedély lejárt, a záró kifizetési kérelemhez szükséges
  • benyújtani a legkésőbb az engedély lejártának napján indított meghosszabbítás iránti kérelmet és a meghosszabbított, visszamenőlegesen érvényes és jogerős engedélyt! A támogatási összeg kiutalásának feltétele a visszamenőlegesen érvényes és jogerős engedély!
   – az üzemeltetési engedélyében hasznosítási irányként a haltermelés szerepeljen, a haltermeléssel hasznosított víztározó üzemeltetési engedélyében pedig szükséges, hogy szerepeljen a halászati/haltermelési cél, vagy rendelkezzen érvényes haltermelési szerződéssel (érvényes haltermelési szerződéssel szükséges rendelkezni a 2022. február 24. és 2022. december 31. napja közötti időszakra vonatkozóan);
   – a támogatást igénylő a támogatási kérelemmel érintett halastó/haltermeléssel hasznosított víztározó terület, intenzív üzem tulajdonosa, haszonbérlője vagy haszonbérlői jóváhagyás esetén alhaszonbérlője.

A fenti feltételek mindegyikének maradéktalanul teljesülnie kell.

További feltételek:
– tógazdasági haltermelés5 esetében a támogatást igénylő 2020-ban vagy 2021-ben vagy 2022-ben igazolható módon takarmányozást végezett, valamint 2022-ben üzemelő tóterülettel rendelkezett;
– intenzív üzemi haltermelés esetében támogatást igénylő 2022-ben igazolhatóan halat termelt.
Egy helyrajzi szám alatt szereplő és/vagy az adott helyrajzi számhoz tartozó alrészlet adattal jelzett halastó művelési ágú/haltermeléssel hasznosított víztározó terület, valamint intenzív haltermelő üzem csak egyszer részesülhet kompenzációs támogatásban.

Letölthető dokumentum

MAHOP-5.3.4-2023_Felhívás-1

MAHOP-5.3.4-2023 Krízishelyzetre szóló támogatás

Pályázni szeretnék

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. július 23. napjától 2023. augusztus 31. napig van lehetőség. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tógazdasági haltermelés6 és az intenzív üzemi haltermelés esetében külön-külön szükséges a támogatási kérelmet benyújtani.