palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása

Pályázati felhívás az energiamegtakarítással járó, vagy a negatív környezeti hatások, ideértve a hulladékkezelést is, csökkentésére irányuló halfeldolgozási eljárások, a munkabiztonságot, a higiénés, egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházások, a fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek és az ökológiai termelésből származó halak feldolgozásának, az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységek (pl. integrált vállalatirányítási rendszerek) és a konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításának támogatására.

Pályázatok benyújtási határideje: 2023. július 31.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.173.149.417 Ft
Az elszámolható költségek 50%-a támogatható, amelynek 75%-át az ETHA, 25%-át a nemzeti költségvetés biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 25 db
Támogatás formája:
vissza nem térítendő támogatás
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft.
Támogatási intenzitás: az elszámolható költségek 50%-a támogatható.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

 1. Új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások (ide értve a gép/eszközbeszerzést is) támogatása. A 2023. június 20. napjától beadott támogatási kérelmek esetében induló vállalkozások nem támogathatóak!
 2. Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása vagy rekonstrukciója a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. ) a 2020. október 11. napjáig beadott támogatási kérelmek esetében az induló vállalkozások esetén gép- és eszközbeszerzés;
 2. ) megújuló energiaforrások (szélenergia/napenergia/vízienergia/geotermikus energia/ár-apály energia/biomassza) felhasználását célzó beruházások (pl. napkollektor, napelem, szélgenerátor, szélmotor, vízikerék, vízturbina, biomassza eltüzelő rendszerek, biogáz előállító rendszerek, stb.);
 3. ) szociális- és irodaépületek építése, a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében ezek korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy a meglévő rekonstrukciója;
 4. ) kerítésépítés és egyéb vagyonvédelmet szolgáló eszközök beszerzése, telepítése és a 2020. október 11. .napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében a meglévők korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy rekonstrukciója;
 5. ) belső telepi úthálózat építése, a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében ezek korszerűsítése, felújítása, bővítése vagy a meglévő rekonstrukciója;
 6. ) a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében az induló vállalkozások esetén a telephelyen történő, közvetlen értékesítést szolgáló (mintabolt) beruházások;
 7. ) a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében az induló vállalkozások esetén a halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúra létesítése;
 8. ) telepi infrastruktúra létesítése, a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében ezek korszerűsítése, felújítása, bővítése, rekonstrukciója.

A felsorolt tevékenységek csak akkor támogathatóak, ha azok részei egy olyan komplex beruházásnak, amely vagy a meglévő halfeldolgozó létesítmény(ek), valamint a hozzá tartozó halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúra értéknövelő bővítéséhez, korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, rekonstrukciójához, vagy új feldolgozó létesítmény(ek) létrehozásához kapcsolódik. A b), c), d), e) és h) pontok esetében az
önálló gép/eszközbeszerzés halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúrának minősül.
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a 2023. június 20. napjától beadott támogatási kérelmek esetében induló vállalkozások nem támogathatóak.

Műszaki és szakmai elvárások
A projekt műszaki, szakmai tartalmának meghatározásához az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

 1. Új halfeldolgozó létesítmények létrehozására irányuló beruházások esetén támogatás nyújtható (működő és a 2020. október 11. napjáig beadott támogatási kérelmek esetében induló vállalkozások esetében is)
  • új halfeldolgozó létesítmény(ek) (halfeldolgozó üzem) építésére a hozzá tartozó telepi és halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúrával együtt (beleértve a működő vállalkozások esetében az új telephelyen történő létesítést is), továbbá ide értve a gép/eszközbeszerzést is;
  • energiamegtakarítással járó halfeldolgozási eljárásokra, a levegőbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és zajterhelés megelőzését, minimalizálását, valamint a hulladékok keletkezésének megelőzését, minimalizálását, kezelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházásokra;
  • A munkabiztonságot, a higiéniai, az egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházásokra:
   • olyan szociális, higiéniai és irodai létesítmények (pl. mobil (konténer) öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.) kialakítására, amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói létszámához és üzemtípushoz a vonatkozó rendeleteket és tervezési előírásokat a szükséges minimum szintjén kielégítik a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján;
   • munkaruházat és munkaeszközök tisztítására és karbantartására szolgáló helyek kialakítására, rekonstrukciójára, korszerűsítésére, bővítésére és felújítására;
  • a biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítésére;
  • a fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek feldolgozására irányuló technológia kialakítására;
  • az ökológiai termelésből származó halak feldolgozására, az ökológiai technológia és forgalmazás feltételeinek megfelelően;
  • az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységek támogatására, beleértve az integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetését;
  • a kiváló minőségű termékek előállításához szükséges technológiák beszerzéséhez;
  • az új, korszerű csomagolási rendszerek alkalmazására irányuló beszerzésekhez;
  • a konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításához;
  • az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló olyan beruházásokhoz, amelyek a termékek és egyes összetevői azonosítását, nyomon követését, visszahívhatóságát biztosító rendszerek beszerzésére irányulnak, továbbá amelyek a minőségtanúsítás, valamint a nyersanyag-minősítés technikai feltételeinek megteremtését szolgálják. Támogatható továbbá az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló beruházásokhoz szükséges hardverek és szoftverek beszerzése;
  • minőségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvégzését szolgáló üzemi laboratóriumok kialakításához, mérő- és ellenőrző készülékek, idegenanyag-érzékelők beszerzéséhez.
 2. Működő halfeldolgozó létesítmények korszerűsítése, bővítése és felújítása vagy rekonstrukciója esetén támogatás nyújtható (működő vállalkozások esetében) – kizárólag a 2020. október 11. napjáig beadott támogatási kérelmek esetében támogatható;
  • a meglévő halfeldolgozó létesítmények, valamint a hozzá tartozó halfeldolgozáshoz kapcsolódó infrastruktúra és telepi infrastruktúra értéknövelő bővítéséhez, korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez vagy rekonstrukciójához;
  • energiamegtakarítással járó halfeldolgozási eljárásokhoz, a levegőbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és zajterhelés megelőzését, csökkentését, a hulladékok keletkezésének megelőzését, minimalizálását, kezelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházásokhoz;
  • a munkabiztonságot, a higiéniai, az egészségügyi és a munkakörülményeket javító halfeldolgozási beruházásokra;
   • olyan szociális, higiéniai és irodai létesítmények (pl. mobil öltöző, melegedő, mosdók, tisztálkodásra alkalmas helyiségek stb.) kialakítására, amelyek a vállalkozás igazolt dolgozói létszámához és üzemtípushoz a vonatkozó rendeleteket és tervezési előírásokat a szükséges minimum szintjén kielégítik a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján;
   • munkaruházat és munkaeszközök tisztítására és karbantartására szolgáló helyek kialakítására, rekonstrukciójára, korszerűsítésére és felújítására;
    • a biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges mérő-, ellenőrző- és regisztráló rendszerek kiépítésére;
    • a fő halfeldolgozási tevékenység során keletkező melléktermékek feldolgozására;
    • az ökológiai termelésből származó halak feldolgozására az ökológiai technológiának és forgalmazásnak megfelelően;
    • az új vagy továbbfejlesztett termékekhez, új vagy továbbfejlesztett feldolgozási eljárásokhoz, illetve új vagy továbbfejlesztett gazdálkodási és szervezési rendszerekhez vezető tevékenységek támogatására, beleértve az integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetését;
    • a kiváló minőségű termékek előállításához szükséges technológiák fejlesztéshez;
    • az új, korszerű csomagolási rendszerek alkalmazására irányuló fejlesztésekhez;
    • a konyhakész, szálkamentes, nagy hozzáadott értékű feldolgozott haltermékek előállításához;
    • az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló olyan beruházásokhoz, amelyek a termékek és egyes összetevői azonosítását, nyomon követését, visszahívhatóságát biztosító rendszerek beszerzésére irányulnak, továbbá amelyek a minőségtanúsítás, valamint a nyersanyag-minősítés technikai feltételeinek megteremtését szolgálják. Támogatható továbbá az élelmiszerek biztonságos előállítási körülményeit szolgáló beruházásokhoz szükséges hardverek és szoftverek beszerzése;
    • minőségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvégzését szolgáló üzemi laboratóriumok kialakításához, fejlesztéséhez, mérő- és ellenőrző készülékek, idegenanyag-érzékelők beszerzéséhez.

Gép- és eszközbeszerzésre vonatkozó külön rendelkezések
Jelen Felhívás esetében – induló halfedolgozó vállalkozások kivételével – lehetőség van önálló gép- és eszközbeszerzésre is.
Kizárólag a 2. sz. szakmai mellékletben felsorolt gépek, eszközök, berendezések támogathatóak.

Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése, helyszíni beépítése támogatható,

 1. ) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységekhez kapcsolódnak;
 2. ) amelyekhez kapcsolódóan a támogatást igénylő rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, beleértve a gépet, illetve eszközt gyártó minőségi megfelelőségi nyilatkozatát is, valamint rendelkezik a gyártó, vagy forgalmazó által kiadott egyedi azonosítóval; és
 3. ) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el;
 4. ) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 3 évnél több nem telt, a 2023. napjától beadott támogatási kérelmek esetében.

Építési beruházásokra vonatkozó külön rendelkezések

 1. ) Építési beruházás esetén az adott tevékenységi területre jogosultsággal rendelkező építési műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles.
  Hatósági engedélyköteles beruházás esetén elektronikus építési napló vezetése kötelező.
  Bejelentésköteles vagy nem engedélyköteles beruházás esetén a papír alapon
 2. ) A 2020. október 11. napjáig beadott támogatási kérelmek esetében építési beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásakor, legkésőbb az előlegigényléshez, amennyiben előleget nem igényelnek, az első építéssel vagy gépberuházással kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
  • a jogerős építési engedélyt, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a jogerős közlekedési hatósági engedélyt, beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
  • amennyiben nem hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, úgy az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát és a nyilatkozatban foglaltak teljesülését igazoló dokumentumokat, a szükséges környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulást, továbbá a kivitelezéshez szükséges mélységű építészeti-műszaki tervdokumentációt.
   Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

A 2023. június 20. napjától beadott támogatási kérelmek esetében építési beruházás esetén a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell:

 • a jogerős építési engedélyt, a jogerős vízjogi létesítési engedélyt, a jogerős közlekedési hatósági engedélyt, beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • amennyiben nem hatósági engedély vagy bejelentés-köteles, úgy az illetékes hatóság erre vonatkozó nyilatkozatát és a nyilatkozatban foglaltak teljesülését igazoló dokumentumokat, a szükséges környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulást, továbbá a kivitelezéshez szükséges mélységű építészeti-műszaki tervdokumentációt.

c) A 2020. október 11. napjáig beadott támogatási kérelmek esetében építési beruházás esetén záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

  • Engedélyköteles építési tevékenység esetén a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette. Ennek hiányában a használatbavételi engedély-kérelem vagy a használatbavétel tudomásul vétele iránti kérelem benyújtására vonatkozó igazolást.
   Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
  • Üzemeltetési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint gépberuházás esetén a beruházás üzemeltetésének igazolását.

Új halfeldolgozó létesítése esetén a szükséges jogerős működési engedélyt, vagy a működési engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumokat legkésőbb a záró kifizetési igényléshez mellékelni kell.
Működő halfeldolgozó esetén a működési engedélyét a támogatási kérelemhez csatolni kell.

A 2023. június 20. napjától beadott támogatási kérelmek esetében építési beruházás esetén a záró kifizetési kérelemhez mellékelni kell:

 • Engedélyköteles építési tevékenység esetén a jogerős használatbavételi engedélyt, vagy hatósági igazolást arról, hogy a hatóság a használatbavételt tudomásul vette.
 • Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, hibalista esetén a műszaki ellenőr teljesítésigazolásával a teljes körű javításról.
 • A jogerős üzemeltetési engedélyt.
 • Gépberuházás esetén a beruházás üzemeltetésének igazolását.

Működő halfeldolgozó esetén a működési engedélyt a támogatási kérelemhez csatolni kell.

d) Építési beruházás esetén a felelős tervezőnek árazatlan tervezői költségvetést kell készíteni, amely tartalmazza a terv megépítéséhez szükséges összes tételt. A tételeket a benyújtás félévében aktuális Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) alapján kell kiírni.
Amennyiben ÉNGY-n kívüli, képzett („K”) tétel kerül alkalmazásra, úgy a felelős tervezőnek külön nyilatkozni kell, hogy az adott munkafázisra az aktuális ÉNGY nem tartalmaz megfelelő tételt.  A kivitelezői árajánlatoknak az árazatlan tervezői költségvetés alapján kell elkészülniük.
Amennyiben egyetlen tételben is eltérnek tőle, úgy az eltéréshez a kivitelező szakmai igazolása szükséges.
Építés esetében a támogatási kérelem keretében történő költségvetés tervezés és a kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az ÉNGY-ben szereplő tételek azonosítója szerint történik.

Egyéb rendelkezések
A 3. számú szakmai mellékletben meghatározott halszállító gépjármű támogatására kérelmet benyújtani halfeldolgozói kapacitást vagy korszerűsítést érintő beruházással együtt is van lehetőség. Halszállító gépjármű önálló gépbeszerzés keretében történő beszerzése esetén a támogatást igénylőnek halfeldolgozóval kell rendelkeznie. A támogatandó gépjármű kötelező felszerelései, valamint az opcionálisan választható biztonsági felszerelések, berendezések támogathatóak, a kényelmi felszerelések, berendezések közül csak a klímaberendezés támogatható.

Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, amelyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követő első lezárt üzleti évtől kezdődően, a fenntartási időszak végéig, a bruttó feldolgozott hal mennyiségének legalább 50%-a édesvízi hal.
A halfeldolgozó vállalkozás telephelyén történő, saját előállítású halászati és akvakultúra termékek közvetlen értékesítését szolgáló (mintabolt) beruházások is támogathatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy induló vállalkozások esetén a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében a közvetlen értékesítést szolgáló (mintabolt) beruházások önállóan nem, csak komplex beruházás részeként
támogathatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2023. június 20. napjától benyújtott támogatási kérelmek esetében induló vállalkozások nem támogathatóak!

A halfeldolgozó vállalkozás telephelyén kívül történő, saját előállítású halászati és akvakultúra termékek közvetlen értékesítését szolgáló (mintabolt) beruházások, valamint a halfeldolgozó vállalkozás telephelyén kívül saját előállítású halászati és akvakultúra termékek, illetve a saját előállítású halászati és akvakultúra termékek előállításához szükséges alapanyagok tárolása céljából raktár, hűtőház létesítése (legfeljebb az előző lezárt üzleti évben feldolgozott hal mennyiségének megfelelő hűtő- és/vagy raktárkapacitással) kizárólag működő, halfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozások esetében támogatható, amennyiben a támogatást igénylő az alábbi feltételeknek együttesen megfelel és ezt igazolja:

 • Alapfeltétel: működő halfeldolgozó létesítmény (üzem) megléte
 • Mennyiségi korlát: minimum 50 tonna/év hal feldolgozása.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előző lezárt üzleti évben feldolgozott hal mennyiségét könyvelői nyilatkozattal szükséges igazolni, halfajonkénti bontásban.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a halfeldolgozó vállalkozás telephelyén kívül történő, saját előállítású halászati és akvakultúra termékek közvetlen értékesítését szolgáló (mintabolt) beruházások kizárólag a 2020. október 11. napjáig benyújtott támogatási kérelmek esetében támogathatóak!

Felhívjuk a figyelmet, hogy a műszaki, szakmai tartalom csökkenése esetén – a csökkenés mértékétől függetlenül – az elszámolható költség és a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül az érintett tulajdonságtól vagy képességtől való elmaradás arányában!

A projekt megkezdése
Támogatás – felújításra, korszerűsítésre, rekonstrukcióra vagy bővítésre vonatkozó projekt kivételével – a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, legkorábban 2016. január 1. napján megkezdett projekthez is igényelhető.
Felújítás, korszerűsítés, rekonstrukció vagy bővítés esetében kizárólag a támogatási kérelem benyújtása utáni előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a beruházás. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően – a felújítással, korszerűsítéssel, rekonstrukcióval, illetve a bővítéssel összefüggésben – felmerült költségek, elvégzett munkálatok a projekt keretében nem számolhatóak el, kivéve a projektelőkészítés költségeket
A 2023. június 20. napjától benyújtott támogatási kérelmek esetében támogatás a legkorábban 2021. január 1. napján megkezdett projekthez igényelhető. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2023. június 20. napjától benyújtott támogatási kérelmek esetében felújítás, korszerűsítés, rekonstrukció vagy bővítés nem támogatható!
Megkezdett projekt abban az esetben részesülhet támogatásban, ha a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. A projekt megvalósítását a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti, de a projekt megkezdése nincs befolyással a támogatási kérelem értékelésére és nem jelent előnyt annak elbírálása során, továbbá nem garantálja az igényelt támogatás elnyerését.
Az elháríthatatlan külső okokra (vis maiorra) vonatkozó szabályokat az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint az ETHA-ból finanszírozott intézkedések megvalósulásának időtartama alatt, elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 57/2015. (XII.23.) MvM rendelet állapítja meg.
Ha a támogatást igénylő a támogatási döntés kézhezvételét megelőzően közbeszerzési eljárást folytat le, köteles a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] XVI. fejezetének rendelkezései szerint eljárni.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A 2023. június 20. napjától beadott támogatási kérelmek alapján támogatott projektek fizikai befejezésére legkésőbb 2023. október 31. napjáig van lehetőség

A projekt területi korlátozása
A beruházás megvalósításának és üzemeltetésének helye Magyarország.

Önerő
A támogatást igénylőnek az önerő rendelkezésre állásáról kizárólag nyilatkozatot szükséges tennie, amelyben vállalja, hogy a projekt megvalósítása során biztosítani fogja az önerő rendelkezésre állását.
A támogatást igénylőnek az önerő rendelkezésre állásáról szóló nyilatkozatot az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) kell megtennie

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon KKV-k, amelyeknek célja a halászati és akvakultúra-termékek feldolgozásának növelése, a versenyképesség javítása, valamint a magas feldolgozottsági fokú termékek gyártása.

A feldolgozásra irányuló beruházásokra nyújtott támogatásra jogosult

 1. ) a mezőgazdasági őstermelő; családi gazdálkodó;
 2. ) a Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, szövetkezet, ha:
  • mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül;
  • amennyiben a Felhívás 3. sz. melléklete szerinti, megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkezik; vagy megfelelő szakmai készségekkel és kompetenciával rendelkező személyt alkalmazottként foglalkoztat;
  • halfeldolgozói tevékenységet folytatott a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy naptári évben, vagy az igényelt támogatásnak köszönhetően fog halfeldolgozási tevékenységet folytatni;
  • és eleget tesz a tartási helyek, a tenyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló miniszteri rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe történő bejelentési kötelezettségének.

Jelen Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.

Letölthető dokumentumok

MAHOP-5.3.3-2016_Felhivas-4

MAHOP-5.3.3-2016 A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására irányuló beruházások támogatása

Pályázni szeretnék

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 11. napjától 2023. július 31. napig van lehetőség