palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítése haltelepítéssel

Pályázati felhívás vis maior jellegű halpusztulás, illetve állományvesztés részleges kárenyhítésére haltelepítéssel.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege 25.000.000 forint.

Pályázati kódszám: ÁPFE-V/3/2023

A támogatást igénylők köre

Egyszerűsített pályázatot adhatnak be a MOHOSZ azon horgászati célú halgazdálkodást folytató tagszervezetei és tagszervezeti tagegyesületei, melyek legalább 2021. 01. 01-től az országos szövetségi rendszer részei.

2023-ban nem pályázhat, illetve benyújtott pályázata esetén elutasításra kerül az a pályázó, mely a 2021. vagy 2022. évben kötött MOHOSZ támogatási szerződés szerinti kötelezettségeit nem vagy csak részben teljesítette, illetve ellene a halgazdálkodási hasznosítással kapcsolatban elmarasztaló hatósági eljárást folytattak le; továbbá, ha a MOHOSZ Alapszabályában, választmányi határozatában, MOHOSZ (ideértve OHSZK, Horgászjegy Kft.) szerződésben előírt kötelezettségét írásos felszólításra, az ott meghatározott módon és határidőre sem teljesítette.

A pályázható támogatás meghatározása és mértéke

Támogatási kérelem nyújtható be a pályázó hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 2022. január 1. és 2023. december 1. között bekövetkezett tömeges halpusztulás vagy halelúszás esetén.

Támogatási intenzitás: a jelen pályázati kiírás szerint az adott haltételekre számított nettó beszerzési árak összegének 3.4. pont szerint %-ban meghatározott támogatási hányada.

  • Halpusztulás esetén a pályázó által kifizetett, a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült 4. pont szerinti támogatható, igazolt költségei vehetők figyelembe, melynek mértékéig tervezhető az elpusztult halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint.
  • Halelúszás esetén a külső szakértői vélemény alapján igazoltan elúszott halállomány – kimutatott halfaj és korosztály összetétel szerinti – értékének maximum 60%-a vehető figyelembe, melynek mértékéig tervezhető a halállomány pótlására a támogatott haltelepítés. A támogatás mértéke a telepítendő halállomány nettó értékének maximum 90%-a, de maximum 2,5 millió forint.

Támogatás: a megállapított támogatási intenzitás segítségével kiszámított támogatási összeg, amely 1000 Ft-ra kerekítve kerül meghatározásra.

 A telepítés megvalósításának időszaka

A megítélt támogatás a vízterület támogatott haltelepítése formájában vehető igénybe.

A támogatott haltelepítés megvalósítása a pályázat pozitív elbírálását és az erről szóló értesítést, majd a szerződéskötést követően történhet, 2023. szeptember 1. és december 10. között, valamint 2024. március 1. és április 30. között.

Támogatható haltelepítések:

  • a 3.1. pontban meghatározott standard és preferált őshonos halfajok igazolt telepítése támogatható,
  • a telepítendő halállomány a halfaj, korosztály és mennyiség tekintetében meg kell, hogy feleljen a vízterület érvényes halgazdálkodási tervének (amennyiben szükséges, a halgazdálkodási terv módosítását kezdeményezni kell a halgazdálkodási hatóság felé),
  • a telepítendő halállomány kizárólag a MOHOSZ által előzetesen jóváhagyott speciális jogállású tag haltermelőtől, illetve „A MOHOSZ minősített beszállítója” címet elnyert haltermelőtől/kereskedőtől (továbbiakban: szállítók) vásárolható,
  • a támogatásra tervezett halbeszerzés a mindenkori aktuális MOHOSZ – MA-HAL megállapodás szerinti közzétett nettó irányáron (az engedélyezett eltérési lehetőségek figyelembevételével) történhet.

A támogatás alapjául szolgáló, illetve a támogatásból kizárt költségek

Halpusztulás esetén elszámolhatók a halpusztulás elhárításával kapcsolatosan felmerült, számlával,számviteli bizonylattal igazolt alábbi költségek:

  • a haltetemek összegyűjtésének költségei (üzemanyag és egyéb anyagköltségek, megbízási munkabér, túlóradíj),
  • a haltetemek szállításának és ártalmatlanításának költségei,
  • az elhullott halállomány támogatási alapértéke: az igazoltan elszállított haltetemek mérlegelési jegy szerinti súlyával számítva kg-onként 1.000 Ft.

Halelúszás esetén a 3.4. pont szerinti szakvélemény és a MOHOSZ OHSZK szakmai elbírálás alapján támogathatók az elúszott halállomány részleges visszapótlásának költségei, támogatási alapérték szerint kg-onként 1.000 Ft mértékben.

Nem támogatható költség a halpusztulással, illetve a hal elúszással kapcsolatosan felmerülő területi jegybevétel kiesés, valamint a főállású alkalmazottak alapdíjazás szerinti munkabére és annak közterhei.

Ha a támogatott haltételek egységes telepítési adatlapon történő előzetes és realizációs bejelentése az előírt határidőben nem valósul meg a MOHOSZ és a halgazdálkodási hatóság felé, akkor az érintett pályázó kizárásra kerül!

A támogatási igénylés benyújtásának módja, helye és határideje

Az adatlapot és mellékleteit elektronikus formában (az azon megjelölt kötelező formátumban) a titkarsag@mohosz.hu címre folyamatosan, legkésőbb 2023. december 1-ig kell beküldeni. Kizárólag a kiírásban szereplő feltételeknek megfelelő, hiánytalanul kitöltött, határidőn belül benyújtott pályázat fogadható el.

Letölthető dokumentum

ADATLAP

Vis Maior halpusztulás kártérítés támogatás

További információ
A jelen pályázati kiírással és a benyújtandó pályázattal kapcsolatban a pályázók munkanapokon 9:00–12:00-ig a 06-1-248-2594 telefonszámon kaphatnak felvilágosítást, illetve a mosonyi.gabor@mohosz.hu (e-mail) címre megírt kérdésekre munkatársaink 3 munkanapon belül írásban válaszolnak.