palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat lovas sportok, lovas hagyományőrzés, lovas turizmus, lovas terápia, lovas rendezvények támogatására

Pályázat Kárpát-medencei (külhoni) szervezetek számára lovas sportok, lovas hagyományőrzés, lovas turizmus, lovas terápia, lovas rendezvények megismertetése, minél szélesebb körben történő kiterjesztésére illetve népszerűsítésére. Az összesen 400. 000.000 millió Ft támogatásból pályázatonként és szervezetenként max. 7 millió Ft-ot lehet igényelni.

A pályázat célja a Kárpát-medencei lovas sportok, lovas hagyományőrzés, lovas turizmus, lovas terápia, lovas rendezvények megismertetése, minél szélesebb körben történő kiterjesztése illetve népszerűsítése. A pályázat a Magyarország határain kívül működő, lovakkal kapcsolatos tevékenységet folytató magyar szervezetek működésének, fejlesztéseinek, eszközbeszerzéseinek, valamint programjainak és rendezvényeinek megvalósítását szeretné ösztönözni.

A pályázat keretében támogatható célok

 • Lovas sport és lovas szabadidő
  A lovas sportok népszerűsítése és széles körben való hozzáférhetőségének támogatása. A fejlődési potenciállal rendelkező lovas egységek támogatása, utánpótlás biztosítása, a lovas sport minél szélesebb körben való elterjesztése, a lovas sport szolgáltatások minőségének fejlesztése. A lovas sport és szabadidő keretében támogatható tevékenységek: díjugratás, díjlovaglás, military, galopp fogathajtás, lovas torna, lovas íjászat, távlovaglás, stb.
 • Lovas hagyományőrzés
  A hagyományőrző lovas tevékenységek népszerűsítése és támogatása. A lovas hagyományőrzés keretében támogatható tevékenységek: vallási, nemzeti és kulturális eseményeken való részvétel, lovas hagyományőrző ruhák, öltözékek, ló felszerelések, és egyéb, lovas hagyományőrzéshez szükséges kellékek beszerzése, továbbá lovas hagyományőrző fórumok, konferenciák, képzések megszervezése, társszervezése.
 • Lovas turizmus
  A lovas turisztikai szolgáltatások minőségének és mennyiségének fejlesztése, népszerűsítése, támogatása. A lovas turizmus keretében támogatható tevékenységek: a pályázatot benyújtó külhoni szervezet tevékenységi területének földrajzi helyétől több, mint 100 km távolságból érkező lovas turisták számára lovas túrák szervezése, továbbá a szolgáltatás fejlesztéséhez szükséges lovas eszközök és felszerelések, istállóban használatos eszközök, illetve a lovak szállításához szükséges jármű beszerzése.
 • Lovas terápia
  A kinetoterápiás, gyógypedagógiai és pszichológiai lovas gyógyító, egészségmegőrző és fejlesztő tevékenységek támogatása. A lovas terápia keretében támogatható tevékenységek: posztgraduális lovas terápiás képzésen való részvétel, interdiszciplináris szakmai fórumok szervezése, tudományos kutatások tervezése és kivitelezése.
 • Lovas rendezvények
  Az olyan rendezvények, programok megvalósításának támogatása, amelyek elsődleges célja a lovas kultúra bemutatása. A lovas rendezvények keretében támogatható tevékenységek: lovas sport és kulturális rendezvények, lovas fórumok, lovas konferenciák szervezése, szakmai lovas képzéseken való részvétel (lovas oktatói képzés, lovardavezetői képzés).
 • Patkolókovács
  A patkolókovács által a lovas sporthoz köthető tevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása.

A pályázat benyújtásának feltétele

A kiírás keretében egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény (a továbbiakban: BGA tv.) 1. § (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be a 2020. december 31. előtt bejegyzésre került szlovákiai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai, illetve ukrajnai1 (ide nem értve a Kárpátalja megyén kívül működő ukrajnai szervezeteket) székhelyű civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, egyéb nonprofit szervezet, melyek létesítő okiratában felsorolt tevékenységei összhangban vannak jelen kiírás céljával.

A teljes támogatási keretösszeg 400.000.000,- Ft
Az igényelhető támogatás mértéke: 1.000.000,- Ft – 7.000.000,- Ft
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.
A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.
A pályázat kiírója nem tesz kötelezővé önrész bemutatását.

Letölthető dokumentum

karpat_medencei_lovas_program_2023_palyazati_kiiras

Pályázzon velünk!

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 4. 14:00 óra (közép-európai idő szerint).