palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP1-1.2.1-23 – Bemutató üzemek támogatása pályázat

VP1-1.2.1-23 - Bemutató üzemek támogatása pályázat

Pályázat az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezésére és lebonyolítására, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítésére. A pályázatban támogatott tevékenységek, a mezőgazdasági-, erdészeti- és élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése, évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése, élelmiszeripari-, mezőgazdasági- és erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl.: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartozó egyéb építéssel járó tevékenységek, vízfelhasználás hatékonyságának javítása és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.

Pályázat kódja: VP1-1.2.1-23

A felhívás célja a bemutató üzemi programok megvalósítása, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása a tudásátadásra, tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója számára biztosított támogatással.

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint.
A támogatás maximális mértéke 95%.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 – 15 db.

A rendelkezésre álló forrás
A felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználását célzó 2-es 3-as és 5-ös vidékfejlesztési prioritásokhoz, illetve az azokból képzett 2A, 3A, 5A, 5B és 5E fókuszterületi célokhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.

 • 2A: Valamennyi mezőgazdasági üzem gazdasági teljesítményének javítása, valamint a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakításának és korszerűsítésének a megkönnyítése, mindenekelőtt a piaci jelenlét, a piacorientáltság, és a mezőgazdasági tevékenységek diverzifikálásának fokozása céljából – keretösszege: 10,5 Mrd Ft.
 • 3A: Az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 2 Mrd Ft.
 • 5A: A mezőgazdaság általi vízfelhasználás hatékonyságának fokozása – 0,5 Mrd Ft.
 • 5B: A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása. – Keretösszege: 1 Mrd Ft.
 • 5E: A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban. – Keretösszege: 1 Mrd Ft.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint. Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. A bemutató üzemi tevékenységhez (beleértve a gyakorlóhelyeket, tangazdaságokat is) közvetlenül kapcsolódó beruházások:
  1. ) a bemutató üzemben használandó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése (beleértve az új öntözőberendezések beszerzését is);
  2. ) a bemutató üzem tevékenységéhez kapcsolódóan évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése;
  3. ) a bemutató üzem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  4. ) a bemutató üzemben használandó, élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
  5. ) a bemutató üzem élelmiszeripari tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tarto egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés, tűzi víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  6. ) a bemutató üzemben meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása (pl.: öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, kiépítése, rekonstrukciója, vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyak rekonstrukciója, fejlesztése, kiépítése a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje);
  7. ) a bemutató üzemben használandó, erdészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
  8. ) a bemutató üzem erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyébépítéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés, tűzi-víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  9. ) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület, illetve a bemutató üzemben zajló gazdaságitermelési folyamatok tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; így különösen napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer
   kialakítása.)
 2. A felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, területelőkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 3. Immateriális javak beszerzése: a projektcél megvalósításához szükséges számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A projekt területi korlátozása
Jelen felhívásban Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Támogatást igénylők köre

 • agrárszakképzési centrumok,
 • 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amely fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa, és olyan központi költségvetési szerv, amely génmegőrzési tevékenységet vagy fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végez,
 • tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények (beleértve közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott magán felsőoktatási intézményeket, egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is),
 • felsőoktatási intézmény 100%os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság;
 • egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítvány 100%-os tulajdonában levő (tanulmányi feladatokat ellátó) erdőgazdaság;
 • erdészeti tudásközpontok.

Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha a bemutató üzem vonatkozásában az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a bemutató üzem a projekt keretében megvalósuló demonstrációs programokon túl az állam által finanszírozott és felügyelt közoktatás keretében történő oktatási tevékenységre szolgál, vagy
b) a támogatást igénylő a 702/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk (50) pontja szerinti kutató-ismeretterjesztő szervezetnek minősül, és a bemutató üzem a projekt keretében megvalósuló demonstrációs programok túl független tevékenységként végzett kutatási tevékenységre szolgál, és az e tevékenység eredményei oktatás, közzététel vagy tudástranszfer útján széles körben közzétételre kerülnek.

Letölthető dokumentumok

Bemutató üzemek támogatása pályázati felhívás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. szeptember 1. és 2023. december 10. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2023. szeptember 1. – 2023. október 8.

Második szakasz: 2023. október 9. – 2023. december 10.

Ha pályázni szeretne töltse ki a vonatkozó előminősítési űrlapot!