palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP1-1.2.1-23 – Bemutató üzemek támogatása pályázat

VP1-1.2.1-23 - Bemutató üzemek támogatása pályázat

Pályázat az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezésére és lebonyolítására, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítésére. A pályázatban támogatott tevékenységek, a mezőgazdasági-, erdészeti- és élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése, évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése, élelmiszeripari-, mezőgazdasági- és erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések, pl.: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartozó egyéb építéssel járó tevékenységek, vízfelhasználás hatékonyságának javítása és megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása.

A felhívás jelenleg társadalmi egyeztetés alatt van. A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat tehet 2023. május 6. napjáig  a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

A felhívás célja a bemutató üzemi programok megvalósítása, illetve az ehhez szükséges infrastruktúra kialakítása a tudásátadásra, tájékoztatásra irányuló szolgáltatás nyújtója számára biztosított támogatással.

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd forint.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió, maximum 1 milliárd forint.
A támogatás maximális mértéke 95%.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 5 – 15 db.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek: Az agrárgazdaság szereplőinek nyújtott bemutató üzemi programok megszervezése és lebonyolítása, továbbá az ehhez kapcsolódó marketing tevékenység (beleértve a promóciós anyagok beszerzése/elkészítése), kiadványok készítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 1. A bemutató üzemi tevékenységhez (beleértve a gyakorlóhelyeket, tangazdaságokat is) közvetlenül kapcsolódó beruházások:
  1. ) a bemutató üzemben használandó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése (beleértve az új öntözőberendezések beszerzését is);
  2. ) a bemutató üzem tevékenységéhez kapcsolódóan évelő növényekből létrehozott ültetvény korszerűsítése, telepítése;
  3. ) a bemutató üzem mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés-, tűzivíztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  4. ) a bemutató üzemben használandó, élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
  5. ) a bemutató üzem élelmiszeripari tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tarto egyéb építéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés, tűzi víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  6. ) a bemutató üzemben meglévő öntözőberendezések vízfelhasználás hatékonyságának javítása (pl.: öntözési infrastruktúra és kapcsolódó műtárgyak fejlesztése, kiépítése, rekonstrukciója, vízi létesítmények és kapcsolódó műtárgyak rekonstrukciója, fejlesztése, kiépítése a meglévő elavult rendszer elemeinek cseréje);
  7. ) a bemutató üzemben használandó, erdészeti tevékenységhez kapcsolódó eszközök, gépek, berendezések, építéssel nem járó technológiák beszerzése;
  8. ) a bemutató üzem erdészeti tevékenységéhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések: épületek, építmények építése, felújítása, illetve a bemutató üzem infrastruktúrájához tartózó egyébépítéssel járó tevékenységek (pl.: kerítés, tűzi-víztározó, csapadékelvezető rendszer kialakítása, közműcsatlakozások kiépítése);
  9. ) megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület, illetve a bemutató üzemben zajló gazdaságitermelési folyamatok tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; így különösen napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer
   kialakítása.)
 2. A felhívás 5.5. pontjában felsorolt, úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, területelőkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 3. Immateriális javak beszerzése: a projektcél megvalósításához szükséges számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése.

A projekt területi korlátozása
Jelen felhívásban Magyarország területén megvalósuló projektek támogathatóak.

Támogatást igénylők köre

 • agrárszakképzési centrumok,
 • 100%-os állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv, amely fajtakísérletet vagy fajtakitermesztést végző kutatóintézetek, állomások fenntartója/tulajdonosa,
 • tangazdasággal rendelkező felsőoktatási intézmények, beleértve egyetemet fenntartó állami alapítású/közérdekű vagyonkezelő alapítványokat is,
 • felsőoktatási intézmény 100%os tulajdonában levő tangazdaságot/tanüzemet működtető gazdasági társaság;
 • erdészeti tudásközpontok.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. július 3. és 2023. november 5. között van lehetőség.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2023. július 3. – 2023. szeptember 3.

Második szakasz: 2023. szeptember 4. 2023. november 5

Ha pályázni szeretne töltse ki a vonatkozó előminősítési űrlapot!