palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása – KAP Stratégiai Terv pályázat

Pályázati felhívás az egyesületi formában működő, előzetes LEADER Helyi Akciócsoport elismeréssel rendelkező szervezetek részére a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervhez fűződő Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése érdekében. A felhívás célja a KAP ST tekintetében előzetes elismeréssel rendelkező Helyi Akciócsoport egyesületek Helyi Fejlesztési Stratégiáinak elkészítésének támogatása. A felhívás keretében a HACS-ok a KAP ST céljaihoz illeszkedő, a helyi fejlesztési igényeknek megfelelő HFS-t dolgoznak ki.

Kódszám: VP6-19.1.1-23

A rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 milliárd Ft.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege előzetesen elismert LEADER HACS-onként a felhívás 1. melléklete szerinti táblázat „C” oszlopában meghatározott összeg.
A támogatás egyösszegű átalány típusú támogatás, amely 100%-os támogatási intenzitást foglal magába.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 105 db.

A projektek megvalósításával kapcsolatos elvárások

  1. A HFS tervezésére az előzetesen elismert, jogosult területen kerül sor.
  2. A HACS-ok képviselőjének/képviselőinek képviseleti jogosultságát a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges igazolni.
  3. A HACS-ok munkaszervezete szabályosan bejegyzett egyesület lehet, ezért az erről szóló igazolást, alapszabályt, szervezeti, működési szabályzatot a támogatási kérelemhez mellékelni kell.
  4. A támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani a HFS tervezési és kitöltési útmutató alapján összeállított, a KAP ST időszakára szóló HFS tervezetet.
  5. A támogatási kérelmben igazolni kell, hogy a tervezés megvalósításához szükséges humán kapacitások rendelkezésre állnak. Ennek kapcsán a következő dokumentumok benyújtása szükséges: legalább 1 fő a munkaszervezetben dolgozó személy szakmai önéletrajza a 3. számú melléklet szerint a gyakorlati tapasztalatainak bemutatásával és a 4. számú melléklet szerinti rendelkezésre állási nyilatkozat.
  6. A kifizetési kérelem mellékleteként be kell nyújtani a HACS közgyűlése/küldöttgyűlése által elfogadott, a KAP ST időszakára szóló véglegesnek tekintendő HFS-t.
  7. A HACS-ok a HFS elkészítését, majd elfogadását követően hatékonyan és fenntartható módon hajtják végre az abban foglalt intézkedéseket.

A projekt területi korlátozása
A kedvezményezettek minden esetben kizárólagosan az IH által kibocsátott előzetes elismerési okiratban meghatározott földrajzi területre (illetékességi terület) vonatkozóan készítik el a HFS-t.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be: A felhívás 1. számú melléklete szerinti táblázat „A”oszlopában meghatározott egyesületi formában működő, előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoportok.
Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. Támogatási kérelmet az a szervezet nyújthat be, amely rendelkezik 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval, tehát a törvény 9. § (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél.

Letölthető dokumentum

VP6-19.1.1-23_A Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítésének támogatása

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

A támogatási kérelmek benyújtása 2023. 09. 25. napjától 2023. 10. 13. napjáig van lehetőség.

Első szakasz: 2023. 09. 25. – 2023. 10. 01
Második szakasz: 2023. 10. 02. – 2023. 10. 13