palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nyári diákmunka munkaerő piaci program – bértámogatás pályázat

A  ,,Nyári diákmunka 2023.” munkaerőpiaci program bértámogatást nyújt munkáltatók részére, 16-25 éves nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók nyári foglalkoztatásához.

A Kormány céljai között szereplő teljes foglalkoztatottság eléréséhez többek között szükséges a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elősegítése. A nyár elején meghirdetett nyári diákmunka program támogatást nyújt a területi, települési önkormányzatoknak és önkormányzati alaptevékenységet végző intézményeiknek, továbbá egyházi jogi személyeknek, illetve a mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén működő vállalkozásoknak a július-augusztus hónapokban foglalkoztatott diákok bruttó béréhez, így ezek a szervezetek a nyári hónapokra megnövekedő munkaerő-igényük kielégítésére előnyben részesíthetik a diákokat, egyetemi hallgatókat.
A nyári diákmunka programba azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik:
–        16-25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok
–        szolgáltatást kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és
–        foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.
A diákok nettó munkabére a 25 év alatti munkavállalók szja-mentességét is figyelembe véve havonta akár 142 181 ezer forint is lehet.
A diákok 2023. június 15-től regisztrálhatják magukat a programra, és a munkáltatók támogatási kérelmeiket a 2023. július 1. – 2023. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozásában nyújthatják be a székhely, telephely, vagy a munkavégzés helye szerint területileg illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz.

Kik lehetnek a foglalkoztatók?!

A programban a diákok kizárólag a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó munkaviszonyban foglalkoztathatóak.

  1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi személy lehet.A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén bértámogatásként a munkabér összegének 100 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra, legfeljebb a napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.
  2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás területén: A mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű foglalkoztatására.A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. Bértámogatásként a munkabér összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 2 hónap időtartamra.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 222.300 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 174.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

A turizmussal, a vendéglátással, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Csekély összegű támogatást kizárólag az 1407/2013/EU bizottsági rendelet előírásaival összhangban lehet nyújtani a turizmus, a vendéglátás, valamint a mezőgazdasági termékek feldolgozása és forgalmazása területén.

Letölthető dokumentumok

A kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében nyújtható. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján (www.munka.hu) közzétett támogatási kérelmet szükséges benyújtania a kérelmező munkáltatónak a székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye szerint illetékes járási hivatalhoz.

A támogatás időtartama

A program 2023. június 15. napjától 2023. augusztus 31. napjáig tart. 2023. június 15. napjától lehetőségük nyílik a diákoknak, hogy regisztráltassák magukat az illetékes járási hivatalnál, míg a tényleges foglalkoztatásra 2023. július 1. napjától kerülhet sor. A program keretében kötelezettséget vállalni a 2023. július 1 – 2023. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.

Elszámolás

Az elszámoló lapot a tárgyhót követő hó 12. napjáig mellékletekkel együtt be kell nyújtania a munkaadónak, amennyiben nem rendelkezik elszámoló lappal a munka.hu oldalról letöltheti, vagy a hivataltól kérheti annak megküldését.