palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fiatal gazda pályázat 2023

Fiatal gazda pályázat 2023-2027

A 2023-ban indult új agrártámogatási ciklus a fiatal gazdák számára kihagyhatatlan és a korábbiakhoz képest jóval több lehetőséget kínál. A támogatás feltételrendszere változik – mintegy 157 euró többlettámogatás is igényelhető hektáronként. Az első kérelmet olyan 18-40 év közötti gazdálkodó nyújthatja be, aki a mezőgazdasági tevékenységét 2022. június 10-én kezdte meg, és megfelel a képzettségi előírásoknak.

Fiatal gazda pályázat 2023-2027 – Miért fontos a fiatal gazdák támogatása?

Az uniós agrártámogatások rendszere ciklusonként jelentősen megváltozik, és idén 2023-ban lépett életbe az új támogatási rendszer. Ma az átlagosan induló fiatal gazdák jövedelmi viszonyai és szakképzettsége elmúlt évek vidékfejlesztési támogatásai és a hazai beavatkozások ellenére sem megfelelőek, és az elemzések rámutattak arra, hogy hazánkban az agrárium gyorsuló ütemben öregszik. Így a generációs megújulás ma az egyik legfontosabb társadalompolitikai kérdés, amelynek kezelése elengedhetetlen az új 2023-2027 közötti időszakban. A vidék és agrárium jövőjét nagymértékben meghatározza, hogy napjainkban a fiatalok közül hányan választják az agráriumot hivatásul. Cél, hogy a gazdálkodás társadalmilag elismert és egyben jövedelmező foglalkozássá váljon, amely modern technológia alkalmazásával minőségi élelmiszer előállítást biztosít a magyar lakosság számára.

A korábbi fiatal gazda pályázat jellemzői

A fiatal gazda pályázat már az előző uniós ciklusban – a Vidékfejlesztési program keretében – az egyik legnépszerűbb felhívás volt. Az előfinanszírozású, egyszeri jövedelem kiegészítő támogatás keretében jelentős összegekre lehetett pályázni: a pályázati feltételeknek megfelelő pályázat – és megalapozott üzleti terv, pénzügyi terv esetén akár több mint 10 millió forintot lehetett igényelni. A pályázat nyertesei az összeggel szabadon gazdálkodhattak – saját gazdaságot hozhattak létre, saját mezőgazdasági területet, állatállományt vásárolhattak, vagy létszámot bővíthettek. A korábbiakban egy bizonyos méretű mezőgazdasági üzemet kellett létrehozni, és legalább 5 éven keresztül kellett üzemeltetni. A fiatal gazdák a mezőgazdasági tevékenységet két évig akár másik munkaviszony mellett is végezhették, majd legkésőbb a harmadik évtől saját vállalkozásban, fő állásban kellett tevékenykedniük. Az új fiatal gazda pályázat 2023-ban a Közös Agrárpolitika (KAP) részeként jelenik meg, és várhatóan az induló fiatal mezőgazdasági termelők (fiatal gazdák) az eddigieknél jóval nagyobb támogatásra számíthatnak.

Fiatal gazda támogatás

2023-2027 – Mit várható a fiatal gazdák számára?

A Közös Agrárpolitika (KAP) egyik célkitűzése, hogy a mezőgazdasági pálya minél vonzóbb legyen nem csak a mezőgazdasági termelők, hanem a fiatalok körében is. A 2023-tól 2027-ig tartó Stratégiai Terv két pilléren nyugszik:

KAP I. pillér: Fiatal gazda terület alapú támogatás (YFS) – alaptámogatás, és az alaptámogatáson felül kifizethető kiegészítő támogatási konstrukció

KAP II. pillér: Generációváltást elősegítő támogatások, fiatal gazdák termelő beruházásait segítő támogatások

Az első pilléres fiatal gazda támogatás célja az indulás megkönnyítése, hiszen a gazdálkodás megkezdése nem csak magas költséggel jár, ugyanakkor az induló gazdaságok hitelképessége is alacsony. Az új gazdaságátadási törvény az átvevő fiatal gazdák számára akár 40-100 ezer eurónyi vissza nem térítendő támogatást jelenthet, amely már elegendő forrást biztosít a gazdaságuk működtetéséhez. 2023 második felében kezdődik meg a pályázati felhívások kidolgozása. A megújuló közvetlen támogatási rendszer keretében- az alaptámogatással, valamint az azon felül kifizethető konstrukcióval akár az alaptámogatás összege meg is duplázható. Egy projektre igényelhető maximális támogatás összege 1 millió euró lesz.

Mit jelent a fiatal gazda fogalma?

A fiatal mezőgazdasági termelők (fiatal gazda) támogatásáról szóló rendelet alapján az minősül fiatal mezőgazdasági termelőnek aki:

Az egységes kérelem benyújtása napján

 • Legalább 18 éves illetve 40 évesnél nem idősebb természetes személy
 • Olyan jogi személy, aki egy vagy több fiatal mezőgazdasági termelő tényleges és hosszú távú ellenőrzése alatt áll
 • Aki először hoz létre mezőgazdasági üzemet mezőgazdasági üzem vezetőjeként
 • Aki a mezőgazdasági tevékenységét – az előző naptári évi egységes kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napját követően (2022. június 10-én) kezdte meg (Forrás:NAK).

A fiatal gazda támogatást nem csak a tulajdonos, vagy a haszonbérlő igényelheti, hanem annak közeli hozzátartozója is – így a támogatási lehetőségek igénybevételéhez nem kell kötni sem szívességi földhasználati szerződést, vagy haszonbérleti szerződést sem. A támogatás öt éven keresztül igényelhető 2027-ig a támogatási ciklus végéig.

Példa: ha a fiatal gazda pl. 39 évesen igényel először támogatást, akkor számára az attól számított öt éven keresztül, vagy a 2027-ig a támogatási ciklus végéig jár.

Fiatal gazda pályázat 2023

Milyen végzettség szükséges a támogatás elnyeréséhez?

Az induló fiatal gazdának valamilyen mezőgazdasági végzettséggel vagy tapasztalattal kell rendelkeznie.

 • Megfelelő mezőgazdasági végzettségek: mezőgazdasági, vagy erdészeti szakirányú képzettség, technikum
 • Aranykalászos gazda tanfolyam
 • Egyetemi/főiskolai szakirányú végzettség
 • A képzettségi előírás kiváltható minimum 2 év igazolt mezőgazdasági szakmai gyakorlattal

Kik jogosultak az alaptámogatási kérelem benyújtására?

A kérelmező legalább 18 éves, és maximum 40 éves lehet.

A támogatás legfeljebb 5 évre igényelhető, a támogatott terület maximum 300 hektár lehet.

Az alaptámogatási kérelmet első alkalommal benyújtó nyilatkozik arról, hogy a mezőgazdasági tevékenységét a kérelem benyújtása előtt rövid idővel kezdte meg. Továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a fiatal gazda a mezőgazdasági tevékenységet milyen gazdálkodási formában választja. Illetve csatolni kell a társasági formára vonatkozó egységes szerkezetbe foglalt hatályos létesítő okirat másolatát.

Ki jogosult a kiegészítő támogatás igénylésére?

A területalapú alapú alapkifizetés mellé a fiatal gazdák kiegészítő támogatás igénylésére is jogosultak amennyiben a speciális feltételeknek megfelelnek.

A kiegészítő támogatás igénylésére az jogosult:

 • Aki 2022 június 9-e után kezdte meg a mezőgazdasági tevékenységét;
 • Aki már legkorábban 2019 során igényelt területalapú fiatal gazda támogatást, illetve még nem nyújtott be egységes kérelmet;
 • A korra és képzettségre vonatkozó feltételeknek megfelel;
 • Aki nem csak kiegészítő támogatásra, hanem alaptámogatásra is kérelmet nyújt be.

A kiegészítő támogatás ügyfélkapun, az egységes kérelem keretében nyújtható be – évente egy alkalommal.

Mit jelent az átmeneti fiatal gazda támogatás?

Akik már korábban részesültek kifizetésben, beleférnek az ötéves időkeretbe, és a végzettségük (vagy szakmai gyakorlatuk) alapján megfelelnek a feltételeknek jogosultak a támogatásra.

A mezőgazdasági tevékenység induló dátumának megállapítása

A mezőgazdasági tevékenység induló dátumának az tekinthető, amikortól a magánszemély/jogi személy saját kockázatára megkezdte a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő gazdasági tevékenységet.

A jelen támogatás csak az üzem megalakulását követő időszakra adható, az uniós jog szerint nem tekinthető új belépőnek, aki saját kockázatra már korábban végzett mezőgazdasági tevékenységet, függetlenül attól, hogy korábban benyújtott-e támogatási kérelmet.

Az induló dátum megállapítása az egyes gazdálkodási formák szerint a következő:

 • A fiatal gazda nyilatkozata szerinti időpont
 • MÁK által – a nyilvántartások által megállapított időpont

Mezőgazdasági őstermelő esetén: a tevékenység nyilvántartásba vételének dátuma

Egyéni vállalkozók esetén: a fő/melléktevékenység bejegyzésének dátuma

Jogi személyek esetén: az alapító okirat dátuma, amikor fő/melléktevékenységként bejegyzésre került

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetén: ŐCSG tagként vagy gazdasági vezetővé válás időpontja

A MÁK 20 pontos pontozási rendszer alapján vizsgálja, hogy ŐCSG tagként mezőgazdasági üzemvezetőként működött-e: 10 pont illetve annál kevesebb pont esetén új belépőnek tekinthető, és jogosult a támogatásra.

A támogatás mértéke (EUR/ha)

A támogatás összege évente meghatározott értékhatár közé esik: jelenleg a fajlagos támogatás (EUR/ha) min. 78 euró, max. 236 euró.

Miért fontos az új gazdaságátadási törvény a fiatal gazdák számára?

A jövőben olyan pályázati konstrukciók várhatóak, amelyek a 2023. januárban életbe lépett gazdaságátadási törvényhez kapcsolódva pénzügyi ösztönzést kínálnak mind az átvevő fiatal gazdáknak, de az átadóknak egyaránt. Nevezetesen üzemmérettől függően a fiatal gazda 40-100 ezer euró vissza nem térítendő támogatást kaphat, amennyiben megfelel a pályázat által meghatározott feltételeknek. 2023 első félévében kerül sor a beruházásokhoz és az egyéb jogszabályokhoz kapcsolódó eljárásrend kidolgozására, a pályázati felhívások pedig az év második félévében várhatóak.