palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat

Pályázat a mezőgazdasági termékek feldolgozásának fejlesztésére irányuló projektek támogatására. A pályázat lehetőséget biztosít a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához és a feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan eszközök, gépek, technológiai berendezések beszerzésére, illetve megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd forint az alábbi fókuszterületi, illetve célterületi bontásban:

 1. A Felhívás 1. célterülete („Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 40 milliárd Ft:
  • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 31 milliárd Ft.
  • 6A: segítségnyújtás a diverzifikáláshoz, új kisvállalkozások alapításához és a munkahelyteremtéshez – 5 milliárd Ft.
  • 5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 4 milliárd Ft.
 2. a Felhívás 2. célterülete („Borászati üzemek fejlesztése”) keretében igénybe vehető keretösszeg 10 milliárd Ft:
  • 3A: az elsődleges termelők versenyképességének javítása az által, hogy megfelelőbb módon integrálják őket az agrár-élelmiszeripari láncba – 9 milliárd Ft.
   5B: erőforrás-hatékonyság előmozdítása, az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – 1 milliárd Ft.

A támogatott projektek várható száma 600-700 db.

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak.

Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás) alá tartozó tevékenységek.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

 • 1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
 • 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Nem támogatható tevékenységek

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;
 • a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;
 • a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;
 • mezőgazdasági erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;
 • ingatlan vásárlás;
 • új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;
 • használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

A projekt megvalósítási területe Magyarország.

Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő, a TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti (kivéve TEÁOR 1020, TEÁOR 109 alá tartozó) tevékenységet fejlesztő támogatást igénylők.

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése
Az 1. célterület esetében támogatási kérelmet nyújthat be:

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  2. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

 1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben: a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott.
 2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
  1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt üzleti évvel rendelkezik;
  2. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;
  3. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Jelen Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján –előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

Letölthető dokumentumok

VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21_Felhívás

Segédletek

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatást igénylő a felhívás keretében értékelési időszakonként egy támogatási kérelmet nyújthat be, amely egy célterületre és egy megvalósítási helyre vonatkozhat.
Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. augusztus 31. napjáig az alábbi benyújtási szakaszokban van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.
 • Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.
 • Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.
  Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő tőketámogatásnak minősül.

A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembe vételével):
– a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a;
– a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Kérjen ajánlatot pályázatírási szolgáltatásainkról!
Töltse ki és küldje be az alábbi adatlapot a kapcsolatfelvételhez és az előminősítéshez!

Aktuális vidékfejlesztési pályázatok

VP2-4.1.3.4-21 – Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.8-21 – Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása pályázat
VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 – Élelmiszeripari üzemek fejlesztése pályázat
VP2-4.1.3.5-21 – Kertészeti üzemek megújításának támogatása pályázat
VP2-4.1.7-21 – Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatása pályázat
VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 – Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása
VP2-6.3.1-20 – Mezőgazdasági kisüzemek támogatása pályázat
VP2-4.1.1-20 – Állattartó telepek fejlesztésének támogatása