palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ösztöndíj egészségügyi BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ pályázatot hirdet az ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésben résztvevő, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatására.

Az ösztöndíj célja az egészségügyi felsőoktatási alapképzésben, ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésben résztvevő, nappali és levelező munkarendben tanulmányokat folytató hallgatók támogatása, elősegítve ezzel a magasan képzett, hivatástudattal és megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező, BSc végzettségű szakdolgozók utánpótlásának biztosítását, továbbá motiválni őket a hivatásuk szerinti munkakörben, a hazai ellátórendszerben történő tartós elhelyezkedésre.

Az Ösztöndíjra pályázhat az a személy, aki a pályázat benyújtásának időpontjában hazai felsőoktatási intézményben ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzésre felvételt nyert és a 2018/2019-es tanév I. félévének megkezdését megelőzően legalább 2 tanulmányi féléve még hátra van a képzéséből, és a 2018/19 I. félévét sikeresen lezárta.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  • hiánytalanul kitöltött Pályázati Adatlap,
  • a pályázattal kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat.

A pályázónak vállalnia kell, hogy:
a) a felsőoktatási alapképzés elvégzésével ápoló-, mentőtiszt-, védőnő-, dietetikus-, gyógytornász-fizioterapeuta-, szülésznő-, népegészségügyi ellenőr-, dentálhigiénikus-, egészségügyi szervező-, vagy orvosi diagnosztikai analitikus BSc szakképzettséget szerez, és
b) az a) pont szerinti szakképesítésének megszerzését követő öt éven belül legalább 2 év időtartamban a megszerzett szakképzettségének megfelelő jogviszonyban teljes munkaidőben magyarországi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál végez a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenységet.

A pályázatot 2019. január 15-től lehet benyújtani, a pályázatot az erre a célra készült Pályázati Adatlap elektronikus kitöltésével (http://bscapolo.aeek.hu) kell benyújtani 2019. március 18-ig. A határidő jogvesztő, a leteltét követően érkező pályázatok elfogadására, a késedelem igazolására, vagy méltányossági eljárás lefolytatására nincs mód. A határidő szempontjából a postára adás dátuma számít.

Az ösztöndíj mértéke

  • Az Ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el.
  • Az Ösztöndíj folyósítása a szakképzettség megszerzéséig, de legfeljebb két aktív tanulmányi félévig tart
  • Az ösztöndíj folyósítására kizárólag az alábbi tanulmányi félévek tekintetében az ezen félévben aktív hallgatói státuszban lévőkre történik: 2018/2019. tanév I-II. félév. Az ösztöndíj nem kerül folyósításra, amennyiben az említett félévben a hallgató tanulmányi státusza passzív.
  • Az ösztöndíj összege 320 000 Ft/félév

Letölthető dokumentum

egészségügyi ösztöndíj

Az előzetesen kitöltött, kinyomtatott és aláírt pályázatot postai úton vagy személyesen, magyar nyelven lehet beküldeni a pályázatkezelő szervhez az alábbi címre:
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Szakképzés Támogatási Főosztály
Levélcím: 1085 Budapest, Horánszky u. 24.
A borítékra kérjük ráírni, hogy „BSc Ösztöndíj pályázat”.

A benyújtás határideje: 2019. március 18.

A benyújtás határideje szempontjából a postára adás napja számít.
Személyesen benyújtható hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30-ig, pénteken 8.00-14.00-ig az
ÁEEK Szakképzés Támogatási Főosztályán, 1085 Budapest, Horánszky u. 24., II. emelet 202-es iroda.

A pályázati adatlap kitölthető az Állami Egészségügyi Ellátó Központ honlapján a következő linkre kattintva (http://bscapolo.aeek.hu).

A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni az Állami Egészségügyi Ellátó Központ Szakképzés Támogatási Főosztályán lehet az alábbi elérhetőségen: e-mail cím:bscapolo@aeek.hu

Ösztöndíj egészségügyi BSc szakképzésben résztvevő hallgatók számára