palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egészségügyi alapellátás fejlesztésére

Pályázat az egészségügyi alap- és a szakellátás fejlesztésére.

A „Három generációval az egészségért program” lehetővé teszi az egészségügyi alapellátás fejlesztését, valamint központba állítja az alapellátásban résztvevő szereplők együttműködését, bevonva a szakellátást, az Egészségfejlesztési Irodákat, valamint a területi és települési önkormányzatokat.
A pályázat keretében cél egy szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási program, egy a rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő program, valamint a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok megvalósítása. További cél a magyar lakosság egészségértésének javítása és egészséges életmódjának elősegítése, különös tekintettel a gyermekek körében a rendszeres fizikai aktivitás és az egészséges táplálkozás elterjesztésére, valamint a dohányzás megelőzésére és a leszokás támogatására.
A pályázati program hosszú távú célja – összhangban a Kormány által elfogadott Egészséges Magyarország 2014-2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia, valamint a Nemzeti Keringési-, Rákellenes-, és Gyermekegészségügyi Programok céljaival – a koszorúér betegség, valamint a stroke okozta korai (65 év alatti), és a daganatos betegségek okozta halálozás csökkentése, illetve a gyermekkori elhízás megelőzése és a dohányzás visszaszorítása. További cél a szélütések miatti maradandó károsodások mértékének csökkentése, valamint a cukorbetegség és az elhízás előfordulása növekedésének megállítása.
A pályázati program hosszútávon hozzájárul ahhoz, hogy a szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok magas színvonalon, a hazai szakmai és minőségügyi standardok szerint valósuljanak meg.
A pályázati program háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében vagy a helyi önkormányzatok társulásai részéről valósulhat meg. Mindkét esetben központi elem az alapellátás fejlesztése, valamint a szakellátás, az Egészségfejlesztési Irodák (abban a térségben ahol működnek), és az alapellátásban résztvevő egyéb szereplők bevonásával egységes kliens utak kidolgozása, az integrált Lakosságközeli Egészség Szolgáltatás megvalósítása keretében.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: közel 5,8 mrd Ft.

Támogatásra jogosultak köre

 1. Jelen pályázati kiírás keretében egyrészt közfinanszírozott, háziorvosi (ide értve a vegyes praxisokat is), valamint házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.
 2. Másrészt pályázhatnak olyan helyi önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: Önkormányzati Társulások), amelyek közfinanszírozott, háziorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban állnak és vállalják a pályázati felhívásban előírt intézkedések megvalósítását.
 3. kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban állnak és vállalják a pályázati felhívásban előírt intézkedések megvalósítását.

Jelen felhívás keretében az 1. pontban meghatározott háziorvosi szolgálatok kizárólag konzorciumban pályázhatnak az alábbiak szerint:

 • háziorvosi praxisok együttműködésében,
 • házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében,
 • háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok együttműködésben.

A pályázat benyújtásának feltételei

 • Egyedi támogatási kérelem (Pályázati adatlap) benyújtása.
 • Szakmai-szervezési program benyújtása /min. 2 – max. 6 A4 oldal terjedelemben/ (1. sz. melléklet).
 • Költségterv benyújtása az igényelt támogatás felhasználására vonatkozóan (2. sz. melléklet).
 • Gazdálkodási és összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) előírásai alapján (3. és 3./a sz. melléklet).
 • Fejlesztési korlátra vonatkozó nyilatkozat benyújtása annak tudomásul vételéről, hogy a pályázó egészségügyi szolgáltató csak az igazoltan meglévő közfinanszírozott kapacitásai és humánerőforrása mértékéig tervezhet fejlesztéseket (4. sz. melléklet).
 • Együttműködési megállapodás a háziorvosi szolgálatok konzorciumi partnerei között, mely tartalmazza a partnerek adatait (5. sz. melléklet).
 • Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás úgy csatolandók a pályázat megvalósításban részt vevő háziorvosok szándéknyilatkozatai.

A támogatás formája: Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A finanszírozás módja előfinanszírozás egy összegben, utólagos elszámolással.

A támogatás mértéke:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 80 millió Ft.
 • b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 28. 23:59