palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Richter Anna Díj

A Richter Anna Díj célja, hogy felhívja a figyelmet az egészségtudatosság, illetve a társadalmi jóllét fontosságára; inspirálja az egészségügy, az oktatás, a kutatás és a gyógyszerészet területein dolgozó szakembereket; és a legjobb ötleteik – melyek munkakörülményeiket javítják – kivitelezéséhez anyagi támogatást nyújtson, továbbá megmutassa azokat a nagyközönségnek, sajtónyilvánosságot biztosítson, és segítse megvalósulásukat.

Támogatott tevékenységek és kiadások
A Richter Gedeon Nyrt. „Richter a Nőkért” program kezdeményezésének keretében a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott pályázói kör részéről olyan újszerű, legkésőbb 2020. szeptember 30 – ig megvalósítható ötleteket kíván támogatni, amelyek a természettudományi oktatás és kutatás, gyógyítás, gyógyszerészet, egészségügyhöz kapcsolódó ismeretterjesztés területein kreatív, innovatív módon járulnak hozzá az oktatás vagy egészségügy színvonalához, fejlődéséhez, illetve az adott területen dolgozók mindennapjait megkönnyítik, minőségi változást hoznak a hétköznapokban, egyúttal a Richter Gedeon Nyrt. szellemiségével valamint a mindenkor hatályos gyógyszeripari jogszabályokkal és iparági kódexek szabályaival összhangban vannak. Ehhez kapcsolódóan ilyen ötletek különösen, de nem kizárólagosan:

Rendezvények, programsorozatok szervezése és megvalósítása
melyek célja a fenntarthatóság, egészségtudatosság népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok – azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek – számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.

Képzések, tréningek, konferenciák szervezése és megvalósítása
melyek célja a gyógyszerkutatás, egészségügy, gyógyítás, természettudomány területein végzett ismeretterjesztés, szemléletváltás, valamint ezen területeken belül a kommunikáció, kapcsolatteremtés fejlesztése, és az evidenciákon alapuló gyógyítás népszerűsítése a társadalmi felelősségvállalás keretében, és laikusok – azaz nem az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban közreműködő szakemberek – számára kerülnek megtartásra, továbbá nem minősülnek az egészségügyhöz és a gyógyszeriparhoz kapcsolódó szakmai vagy tudományos célokat szolgáló rendezvényeknek.

Életmód, burning out prevenció, közösségépítés
melynek célja olyan innovatív beruházások létesítése, melyek hozzájárulnak az oktatásban és egészségügyben dolgozók egészségének és jóllétének megőrzéséhez, tekintettel arra, hogy tilos az egészségügyben, illetve a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátásban dolgozók számára a szórakoztatás – például sportolási, szabadidős vagy kulturális tevékenységek – nyújtása, finanszírozása vagy szervezése.

A Richter Gedeon Nyrt. a jelen pályázati kiírással kapcsolatban – összhangban a Gyógyszer-kommunikáció Etikai Kódexének 11.1. pontjával – különös figyelmet fordít arra, hogy
a) a pályázaton elnyerhető támogatás az egészségügy vagy a kutatás támogatásának célját szolgálja;
b) a pályázaton elnyerhető támogatás feltétel nélküli, tehát nem ösztönzi és nem szabja feltételül a gyógyszereinek az ajánlására, rendelésére, beszerzésére, értékesítésére, forgalmazására, alkalmazására, forgalomba hozatala engedélyezésére, vagy árhoz nyújtott támogatására vonatkozó döntéseket; és
c) a pályázaton elnyerhető támogatásról pontos dokumentációt és nyilvántartást vezessen.

Pályázói kör és résztvevő személyek

A pályázói kör:

I. egészségügyi szakembereket tömörítő, illetve egészségügyi ellátást nyújtók, kutató intézetek, szervezetek, egyesületek, egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi szakemberek szakmai szervezetei, valamint az egészségügyhöz kapcsolódó egyéb szervezetek (így például bejegyzett alapítványok, közhasznú társaságok, jótékonysági szervezetek), továbbá

II. felsőoktatási és közoktatási intézmények

A Pályázó részéről az alábbiakban felsorolt kategóriák valamelyikének megfelelő – az adott szervezettel jogviszonyban (például: munkaviszony, felsőoktatási és közoktatási intézmények esetében munkaviszony vagy hallgatói jogviszony) álló – természetes személy, vagy e természetes személy által képviselt csapat vehet részt:

 • Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
 • Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
 • Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat
 • Pedagógus/tanár/kutató/hallgató nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat

A Résztvevőnek a szakmájában aktívnak, a pályázati időszakban a megjelölt kategóriába illeszkedő területen dolgozó személynek kell lennie, aki az innovációs ötlet megszületésében proaktív, megvalósításában vezető szerepet vállal, valamint vállalja, hogy nevével, személyével képviseli csapatát.
A Résztvevő külön okiratban elfogadja, hogy a kezdeményezés folyamán vállalja a Richter Anna Díjhoz kötődő médiaszereplést, és ezzel kapcsolatos egyéni követeléssel nem áll elő.

Nem részesülhet a díjazásban az a Pályázó,

 • aki pályázatában a zsűri döntését, vagy a közönségszavazatot érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő nyilatkozatot tett, vagy ilyen adatot szolgáltatott;
 • aki a Richter Anna Díj lebonyolításának időszakában vagy ezt megelőzően a pályázati anyagban leírt, vagy ahhoz kapcsolódó projektjével állami, intézményi, vagy vállalati támogatásban részesül;
 • aki a Richter Anna Díj közönségszavazásának kezdetét (2020. február 10.) megelőzően pályázati anyagának tartalmát online, vagy nyomtatott médiumokban hirdeti, közösségi oldalon megosztja;
 • ha az adott Résztvevő a zsűri valamely tagjának hozzátartozója.1

A Richter Anna Díj összdíjazása
A Richter Gedeon Nyrt. egy pályázati ciklusban maximum 20.000.000 Ft, azaz húszmillió forint összeget ajánl fel, melyet a jelen pályázati kiírás 10. pontja alapján az öt díjazott Pályázó között egyenlő részben oszt meg.

A pályázaton elnyerhető támogatás összege
A pályázat nyertes Pályázói a pályázat megvalósítására kategóriánként 4.000.000 Ft, azaz négymillió forint vissza nem térítendő összeget kapnak, mely összeg felhasználását a Richter Gedeon Nyrt. felé igazolniuk kell a projekt megvalósulása során illetve azt követően.
A pályázat keretében kizárólag a pályázat céljainak megfelelő programokkal kapcsolatos, ténylegesen felmerülő, pénzügyileg teljesített kiadásokhoz nyújtható támogatás.
A lebonyolításhoz kapcsolódó dologi kiadások: terembérlet, eszközbérlet, tárgyi eszköz beszerzése, előadók, trénerek, technikai személyzet díjazása, utazási-, vagy szállítási költség, szállásköltség, a csapattagok, vagy önkéntesek ellátásának költségei, postaköltség, kommunikációs költségek, hirdetések, kiadványok, tananyagok, kiállítási installációk költségei, valamint a kreatív tevékenységhez szükséges anyagköltségek, amennyiben a projekt megvalósításához elengedhetetlen. A támogatás felhalmozási kiadásokra, használt eszközök vásárlására nem fordítható.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, támogatási előleg formájában történik, melynek előfeltétele a díjazott Pályázó és a Richter Gedeon Nyrt. által aláírt támogatási szerződés. Csak azon díjazott pályázat költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek a támogatási időszakban keletkeztek.

Pályázati folyamat

A pályázati folyamat mérföldkövei a következők:
– pályázat kihirdetése (2019. október 3.)
– pályázatok beérkezésének végső határideje: 2019. november 24.
– nyilvános közzététele a 12 döntős pályázatnak és
közönségszavazás kezdete (2020. február 10.)
– közönségszavazás vége (1 díjazott) (2020. március 8. 24.00 óra)
– a nyertes, díjazott pályázatok hivatalos nyilvános bejelentése, est keretében (2020. március 19.)
– projektek megvalósulásának kezdete (2020. március 20.)
– projektek megvalósulásának vége (2020. szeptember 30.)
A pályázat megvalósítása a Pályázó felelősségére az eredményhirdetést, illetve szerződéskötést megelőzően is megkezdhető, azonban a Richter Anna Díj odaítélésére ez a tény garanciát nem jelent.

A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatnak tartalmaznia kell egy összesen 5 pontból álló esszét, mely pontonként maximum 300 szót tartalmazhat.

A szöveges pályázat egyes pontjai:

 • A projekt célkitűzései
 • A Pályázó(k) és Résztvevők bemutatkozása, motivációja
 • A projektterv vázlatos bemutatása, hozzávetőleges költségvetése
 • A projekt újszerűségének, társadalmi és szakmai jelentőségének bemutatása az egészségügy/gyógyszerészet/természettudományok területén
 • Az adott közösség számára a projekt fontosságának kifejtése

Letölthető dokumentum

RADII_evad_palyazatikiiras

A pályázatok benyújtásának helye: A www.richterannadij.hu weboldal

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat 2019. november 24. 24:00-ig lehet benyújtani.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2019. december 31.

Richter Anna Díjjal jutalmazott pályázatok
A legjobb 12 pályázat közül a közösségi és a www.richterannadij.hu oldalon a közönség által legnépszerűbbnek talált egy pályázat közönségdíjban részesül, a Richter Anna Díj 5 tagú zsűrije ezen felül a jelen pályázati kiírás 3. pontjában meghatározott kategóriánként (Orvosnő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; Egészségügyi szakdolgozó nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; Gyógyszerész nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat; Természettudományi oktató/kutató/hallgató/tanuló nő, vagy általa képviselt, maximum 5 fős csapat) zsűridíjat ítél oda az általa legkreatívabbnak, leginnovatívabbnak tartott döntősnek.

Az online szavazás időtartama: 2020. február 10. – március 8.