palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat felvidéki mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására

A felvidéki mikro-, kis-, és középvállalkozások („KKV”) eszközbeszerzéseinek vissza nem térítendő támogatásra, a határ menti 
térségben gazdasági tevékenységet folytató egyéni vállalkozók, mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak.

A pályázat célja
A fő cél a határmenti térségekben élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása, a családi gazdaságok megerősítése, a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése, foglalkoztatottság és a beszállítói lehetőségek számának növelése révén.
A közvetlen cél a támogatott vállalkozások üzleti hatékonyságának, versenyképességének növelése, technológiájuk fejlesztése, meglévő kapacitásaik jobb kihasználása, termelési kapacitásaik, a hozzáadott értékük növelése, összteljesítményük és fenntarthatóságuk javítása, különösen a termelési költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén.

Pályázat kódja: Baross-19-KKV

a) Kreatív szolgáltató vállalkozások IT beszerzéseire, vagy
b) Vendéglátóipari, szálláshely-szolgáltatási, kiskereskedelmi, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenységet folytató vállalkozások eszközbeszerzéseire, vagy
c) KKV-k nagyobb értékű eszközeinek beszerzésére

Pénzügyi feltételek
A megvalósítandó projekt elszámolható költsége vissza nem térítendő támogatásból és saját forrásból  tevődik össze, amelyek együttesen alkotják a projekt összes elszámolható költségét.
Saját Forrás lehet a pályázó által felvett hitel is, amennyiben a Projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs.
A Projekt Elszámolható Költségének legalább 30 96-át a pályázó által biztosítandó kötelező Saját Forrásnak! kell kitennie. A Saját Forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.

Ha pályázó ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszközök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.
A támogatás maximuma a projekt összes elszámolható költségének 70%-a.

A támogatás maximális összege: 5 019 150 Ft – 15 000 eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett Ft/Euro középárfolyamon számított forint értéke (2019. november 15-én 334,61 Ft/Eur).
A támogatás összege nem haladhatja meg a pályázó 2018. évi összes bevételét (vid. úétovná závierka podnikatelov v podvojnom úétovníctve: vynosy z hospodárskej éinnosti spolu alebo úcétovná závierka v jednoduchom úétovníctve: príjmy celkom).
A támogatás kiutalása minden esetben magyar forintban történik. A projeket megvalósítás során felmerülő árfolyamkockázat a pályázót terheli.
A rendelkezésre álló forrás: 800 000 000 Ht (nyolcszáz millió forint).
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a keretösszeg meghaladása esetén elsőbbséget biztosítson azoknak a pályázóknak, akik a Baross-17 Program keretében nem nyertek támogatást.

Egy pályázó jelen felhívás alapján egy pályázatot jogosult benyújtani.

Jogosultsági feltételek

A Pályázó a Szlovák Köztársaság Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassavidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Korponai, vagy Poltári járásának valamelyikében tényleges gazdasági tevékenységet folytató és itt állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, aki regisztrált egyéni vállalkozó (szlovákul: zivnostník), vagy;

Pályázó vagy (1) a jogosult területen bejegyzett székhellyel, vagy (2) az Európai Unió valamely tagállamának területén bejegyzett székhellyel és a jogosult területen fiókteleppel (szlovákul: poboéka), vagy (3) szlovákiai székhely esetén a jogosult területen telephellyel (szlovákul: sídlo na oprávnenom územf) rendelkező jogi személynek minősülő gazdasági társaság, amely mikro- , kis-, vagy középvállalkozásnak minősül. A székhelyztelephely/[fióktelep bejegyzéseknek 2018. december 31.-ét megelőzőnek kell lenniük;

A pályázónak rendelkeznie kell a 2018. évre vonatkozóan lezárt (adóbevallással alátámasztott), üzleti évvel, vagy könyvelési zárással (Úétovná závierka).
Az A kategóriában a pályázó 2016, 2017, vagy 2018. üzleti évére vonatkozó adóbevallásában feltüntetett tevékenységi köre (azon tevékenységi kör, melyből a legnagyobb bevétele származik) a következő NACE főkategóriák alatti szereplő kategória lehet:

 • 181 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység
 • 58 – Kiadói tevékenység
 • 59 – Film, videó gyártás, televízióműsor gyártása, hangfelvétel kiadás
 • 60 – Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás
 • 62 – Információ-technológiai szolgáltatás
 • 63 -lInformációs szolgáltatás
 • 70.21 – PR, Kommunikáció
 • 711 Mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki tanácsadás
 • 7351 – Reklám
 • 74.1- Divat-, formatervezés
 • 90.0 – Alkotó-, művészeti-, szórakoztató tevékenység

A B kategóriában a pályázó 2016, 2017, vagy 2018. üzleti évére vonatkozó adóbevallásában feltüntetett tevékenységi köre (főtevékenység) a következő NACE főkategóriák alatti szereplő kategória lehet:

 • 47 – Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár) a következő alkategória kivételével: 47.9 Nem bolti, piaci kiskereskedelem
 • 55 – Szálláshelyszolgáltatás,
 • 56 – Vendéglátás,
 • 93 – Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység.
  A B kategóriában szálláshely-szolgáltatás NACE kategória esetén a pályázó köteles pályázatában igazolni, hogy regisztrált legalább egy on-line idegenforgalmi felületen;

Támogatás mértéke

a) Kreatív szolgáltató vállalkozások IT beszerzéseire: 1673 050 Ft  (5000 EUR Ft értéke)
b) Vendéglátóipari, szálláshely-szolgáltatási, kiskereskedelmi, sport, szórakoztató és szabadidős tevékenységet folytató vállalkozások eszközbeszerzéseire: 5 019 150 Ft (15 000 Eur)
c) KKV-k nagyobb értékű eszközeinek beszerzésére: 5 019 150 Ft (15 000 Eur)

A pályázatokat elektronikusan és papíralapon (személyesen) is be kell nyújtani, a benyújtás határideje: 2019. december 16. 16:00.

Kapcsolat
A pályázati felhívásról további információ telefonon, e-mailben, a program honlapján, valamint személyesen, a Kiíró irodáiban ügyfélfogadási időben (12:00-18:00 óra között, pénteken 12:00-16:00 óra között) érhető el.
Email: kkvpalyazat@ced.hu
www.baross-palyazatok.eu

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. kapcsolattartásra kijelölt irodái:
1. 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 3. emelet Tel: 136-30-175 5718
2. 9021 Győr, Szent István út 10/a Tel: 136-30-214 3834
3. 2900 Komárom, Arany János u. 17. Tel: 136-30-214 1159
4. 2500 Esztergom, Deák Ferenc út 14. Tel: 136-30-214 3228
5. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: 4136-30-214 3875
6. 3600 Óza, Jászi Oszkár u. 3. Tel: 436-30-214 1955
7. 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. Tel: 4136-30-214 3357