palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Irinyi-terv iparstratégiai támogatási program pályázat

Az Irinyi-terv iparstratégiai támogatási program 2,5 milliárd forintos keretére szeptember 2. és 23. között pályázhatnak a kis- és középvállalkozások a járműgyártás, speciális gép- és járműgyártás, élelmiszeripar, egészséggazdaság, zöldgazdaság és IKT szektor ágazataokból.

A program a feldolgozóipar vállalatainak technológiai megújulását támogatja.

A legnagyobb elnyerhető összeg 400 millió forint, a legkisebb projekt 100 millió forintos lehet, amihez minimum 50 millió forint vissza nem térítendő támogatás kapható.

A támogatást azok a vállalatok kaphatják, amelyek élen járnak Magyarországon a technológiai megújulásban, és példát mutatnak a gazdaságosabb, költséghatékonyabb, környezeti értelemben fenntarthatóbb gazdálkodásban.

Az elbírálás szabályai szerint megvizsgálják, hogy a projekt milyen új technológiát, eljárást alkalmaz, és valós piaci igényre irányulnak-e a fejlesztések. Fontos szempont, hogy a technológiai megújulás eredményeképpen mennyivel nő az árbevétel az érintett vállalkozásoknál, mekkora bérnövekedés valószínűsíthető, mennyivel csökkenthetők a fajlagos költségek, az energiaköltségek, illetve az energiafelhasználás.

Az elbírálás szempontjai közül az egyik legsúlyozottabb értéket az exportból származó árbevételek lehetséges növekedése adja, valamint az, hogy a vállalat együttműködik-e szakképző intézményekkel, egyetemekkel.

Irinyi Terv végrehajtása jogcímcsoportjai: 01. Irinyi Terv iparstratégiai támogatása jogcím alapján működési kiadásokra 1.250.000.000 Ft, felhalmozási kiadásokra 1.250.000.000 Ft, mindösszesen 2.500.000.000 Ft áll rendelkezésre.

Az Irinyi Terv végrehajtásához hozzárendelt  költségvetési forrást olyan projektekre szükséges kihelyezni, amelyek más forrásból nem finanszírozhatók.

Az Irinyi Tervben azonosított ágazatok:

 • járműgyártás,
  • speciális gép- és járműgyártás,
 • élelmiszeripar,
 • egészséggazdaság,
 • zöldgazdaság,
 • IKT szektor

Támogatásban részesíthetők köre: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai részvénytársaság, európai szövetkezet.

Támogatható tevékenységek köre
Az előirányzat célja az Irinyi Tervben kiemelt ágazatként meghatározott ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak támogatása, amelyek hozzájárulnak a kiemelt feldolgozóipari ágazatok növekedéséhez.

Támogatható tevékenységek:

 1. kapacitásbővítés,
 2. új létesítmény létrehozása új helyrajzi számon,
 3. termékkínálat bővítése,
 4. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 5. termékek piacra vitele,
 6. kutatási és fejlesztési tevékenység,
 7. iparjogvédelem,
 8. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 95-97. §-ai szerinti innovációs partnerségi eljárás lebonyolításának megvalósítása,
 9. energiahatékonysági beruházás,
 10.  megújuló energia használatát célzó beruházás.

A fentiekben felsorolt tevékenységek támogathatóságának feltétele továbbá, hogy azoknak az alábbi TEÁOR ’08 körébe kell tartoznia:
i. élelmiszeripar: C10., C11., C12., G46.3., I56., M75.
ii. egészséggazdaság: A01.28., C21., C26.6., C32.5., G46.46., M72.11., Q86., Q87.
iii. járműipar: C22.11., C22.19.,C27.11., C27.20., C30.1.-C30.4., C30.9.
iv. zöld gazdaság: A01.11., A02.10., A02.20., C10.41., C16.10., C16.29., C19.10., C19.20., C20.11.-C20.17., C20.20., C20.30., C20.41., C20.42., C20.51.-C20.53., C20.59., C20.60., C22.21.-C22.23., C22.29., C25.61., C25.62., D35.11., D35.30., E37.00., E38.11., E38.12., E38.21., E38.22., E38.3., E38.31., E38.32., E39.00., G46.12., G46.13., G46.18., G46.19., G46.69., G46.73., G46.74., G46.77., G46.90.
v. IKT szektor, elektronika ipar: C26.1.-C26.4., C26.8., G46.51., G46.52., J58.2., J61.1.-J61.3., J61.9., J62.01.-J62.03., J62.09., J63.11., J63.12., S95.11., S95.12.
vi. speciális gépgyártás: C 26.51, C26.60, C28.1.-C28.4., C28.9., G46.61.-G46.64., G46.66., G46.69., M71.12., M72.19.
vii. az i)-vi) pontban nem meghatározott TEÁOR tevékenység, abban az esetben, ha a támogatást igénylő igazolni tudja a projekt Irinyi Tervben meghatározott célokkal való összhangját.

A támogatás módja, mértéke, összege
Az előirányzatból egyedi kérelem alapján vissza nem térítendő támogatás nyújtható. Egyedi kérelem alapján támogatás adható a Kbt. 95.§-97.§ szakasza szerinti innovációs partnerség kialakítására is.
A teljes rendelkezésre álló keret a 2019-as költségvetési évben 2.500.000.000 Ft, mely összeg az esetlegesen felmerülő további kiadásokkal (pl.: a támogatás átutalásához kapcsolódó banki költségek összegével) csökkentésre kerül.

A támogatás maximális összege 400 millió Ft, mértéke támogatási kategóriától függ. A legkisebb támogatható projektméret 100 millió Ft, azzal, hogy a beruházáshoz nyújtható támogatás összege el kell, hogy érje az 50 millió Ft-ot.
Az előirányzatból önállóan a jelen tájékoztató 3. pont a)-f) alpontjai, valamint h) alpontja szerinti tevékenység támogatható.
Induló vállalkozás1 esetén kizárólag a legkisebb támogatható mérettel rendelkező projekthez nyújtható támogatás.

Letölthető dokumentumok

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019 szeptember 23.

A támogatás igénylése és a támogatási döntés
A támogatás igénylése az ITM Ágazatfejlesztési Főosztály (Postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1.) részére megküldött, cégszerűen aláírt támogatási kérelem egy eredeti példányának postai úton történő benyújtásával történik. A támogatási kérelem formanyomtatvány a Kormány honlapjáról tölthető le. A kérelem benyújtása díjtalan.