palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

evosoft ösztöndíj 2011

evosoft ösztöndíjAz evosoft Hungary Kft., mint Magyarország vezető szoftverháza hallgatói ösztöndíjat hirdet a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, mérnök informatikus, gazdaság-informatikus és programtervező informatikus BSc és MSc képzés nappali tagozatos hallgatói számára, hogy támogassa a hallgatók magas színvonalú képzését, illetve a nyelvtanulás lehetőségét.

Az evosoft minden sikeres pályázat esetében ösztöndíjat fizet a hallgatóknak, melynek összege:

 • BSc képzés esetén: havonta nettó 40.000 Ft, a BSc tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 1 év időtartamra,
 • MSc képzés esetén választás szerint: havonta nettó 40.000 Ft, az MSc tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 2 év időtartamra, VAGY az MSc képzés utolsó 2 félévében havonta nettó 80.000 Ft, az MSc tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 1 év időtartamra.

Az ösztöndíjasok a tanulmányok végeztekor elsőbbséget élveznek az evosoft Hungary Kft. álláslehetőségeinek betöltésénél. Az evosoft Hungary Kft. fenntartja a jogot, hogy a tanulmányok végeztével munkaszerződést ajánljon fel az ösztöndíjasoknak, amelynek pontos részleteit az ösztöndíjban részesülő hallgatóval megkötendő Ösztöndíj Szerződés előre rögzíti.

A pályázat elnyerésének feltételei:

 • A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának informatikus (mérnök informatikus, gazdaság-informatikus vagy programtervező informatikus ) BSc szakán megszerzett legalább 120 kreditpont, vagy a mérnök informatikus MSc képzésre nyert felvétel.
 • Az eddigi tanulmányi eredmények (teljes BSc és MSc időszak alatt) súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,5 (megszerzett kredit x érdemjegy / összes megszerzett kredit).
 • Angol és/vagy német nyelv elsajátítására való hajlandóság, az erre vonatkozó szándéknyilatkozat.

Amit vállalnod kell:

 • Az ösztöndíj végére angol nyelvből sikeres államilag elismert „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga letétele VAGY angol és német nyelvből egyaránt sikeres államilag elismert „C” típusú középfokú nyelvvizsga letétele. Ha a feltételül szabott nyelvismerettel már rendelkezel, a kiírásnak automatikusan megfelelsz, pályázhatsz az ösztöndíj elnyerésére.
 • Az evosoft Hungary Kft. a tanulmányok befejezését (a sikeres záróvizsgát) követően, 1 hónapon belül álláslehetőséget ajánlhat fel a végzett hallgatónak az Ösztöndíj Szerződésben előre rögzített anyagi feltételek szerint. Amennyiben a végzett ösztöndíjas nem köt ez alapján munkaszerződést az evosoft-tal, akkor a teljes ösztöndíj összeget köteles visszafizetni. Amennyiben a végzett ösztöndíjas szerződést köt, de neki felróható okokból hamarabb elmegy a cégtől, mint amennyi ideig az ösztöndíjat kapta, akkor az ösztöndíj időarányos részét kell visszafizetnie.
 • Az ösztöndíjasoknak komplex témát illetve szakdolgozat/diplomamunka témát elsődlegesen az evosoft által felajánlott témákból kell választani. Az ösztöndíjasok emellett előnyt élveznek az evosoft gyakornoki programjában való részvételnél.
 • Amennyiben a pályázati idő alatt az ösztöndíjas tanulmányi előremenetelében – amelyről írásos tájékoztatást (indexmásolat) kérünk félévente – jelentős változás áll be, úgy az evosoft Hungary Kft. egyoldalúan elállhat az ösztöndíj további kifizetésétől, illetve minősített esetekben az addig kifizetett díjakat visszakövetelheti (úgymint a tanulmányok indokolatlan megszakítása, tanulmányi kötelezettségek elmulasztása, a tanulmányi átlag 1 egészértékű romlása).

A pályázatok elbírálásának menete:

 • A pályázati kiírás feltételeinek teljesülését az Általános Informatikai és az Alkalmazott Informatikai Tanszékek választott képviselői vizsgálják, akik a feltételek teljesülése esetén a pályázatokat továbbítják az evosoft Hungary Kft. számára.
 • Az evosoft Hungary Kft. a beérkezett pályázatokat kiértékeli, és személyes elbeszélgetésre hívja a pályázókat. Az elbeszélgetésen általános szakmai kérdések mellett személyiségre, jövőbeni célokra kérdezünk rá és a feltételek teljesülése, illetve személyes elbeszélgetés alapján kiválasztásra kerülnek az evosoft Ösztöndíjra jogosult hallgatók.
 • Félévente mintegy 5 Ösztöndíjat ítél oda az evosoft Hungary Kft. és a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Általános Informatikai és Alkalmazott Informatikai Tanszékek választott tisztségviselőiből összeállított grémium.
 • Pályázni a kiírásban rögzített határidők szerint félévente lehet, írásos formában az evosoft-osztondij@iit.uni-miskolc.hu email címen, ahol a pályázati kiírás feltételeinek teljesülését hitelt érdemlően igazolni kell. A pályázathoz kérjük csatolni az önéletrajzot, indexmásolatot, és egy motivációs levelet.
 • a tavaszi félévben a jelentkezés határideje április 30., az őszi félévben pedig október 30.
 • A pályázat elnyerése esetén a hallgató és az evosoft között tanulmányi Ösztöndij Szerződés jön létre, melyben a hallgató vállalja az időszak végére a feltételül szabott nyelvtudás megszerzését, illetve az evosoft kötelezettséget vállal az ösztöndíj kifizetésére. Az ösztöndíjat visszamenőleg, az adott félév kezdetétől folyósítjuk.
 • Ha valaki BSc képzés alatt nyeri el az ösztöndíjat, majd a BSc képzés elvégzése után szándékában áll az MSc tanulmányok azonnali folytatása, akkor az Ösztöndíj Szerződés az MSc tanulmányokra vonatkozó feltételek alapján további 1 évre meghosszabbítható. Ez esetben az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az MSc tanulmányokat 4 félév alatt befejezi, s a tanulmányok végeztével szintén vonatkozik rá a munkaszerződés tekintetében az evosoft Hungary Kft. felé történő kötelezettségvállalás.

Mi történik, ha a pályázat lejár:

 • Az evosoft- Ösztöndíj lejártakor a hallgató köteles a nyelvvizsgá(ka)t igazoló okirato(ka)t az evosoft részére hitelt érdemlően bemutatni. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, az evosoft visszakövetelheti az általa fizetett ösztöndíj teljes összegét.
 • Ha az evosoft a tanulmányok végeztével konkrét álláslehetőséget kínál (az Ösztöndíj Szerződés megkötésekor előre rögzített feltételek szerint), azt az ösztöndíjasnak el kell fogadnia.
 • Az ösztöndíjat elbíráló bizottság fenntartja a jogot arra, hogy a pályázat lejártakor, a vállalások sikertelen teljesítése esetén – kivételes esetekben – méltányosságot gyakoroljon.