palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek-KEOP-6.2.0/A/09-11 és KEOP-6.2.0/B/09-11

új-széchényi-terv pályázatokA pályázati kiírás célja, hogy mintaprojektek segítségével ismertté és népszerűvé váljanak a polgárok körében, hogy mindenki megtehesse Magyarországért és környezetéért, Földünkért és jövőnkért a magáét. Jelen pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárulni, hogy a különböző érintettek (gazdasági szféra, civil szféra, oktatás, tudományos szféra, tanácsadók és lakosság) együttműködésének eredményeként a társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható alternatívák használatának módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, elérhetősége és használata

Kódszám: KEOP-6.2.0/A/09-11 és KEOP-6.2.0/B/09-11

Rendelkezésre álló forrás: A 2007-2013-as időszakra a konstrukcióra rendelkezésre álló keretösszeg: 7,74 milliárd forint. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg (2011-2013-ig évente): 1.630.000.000 Ft

 • „A” komponens: 500.000.000 Ft
 • „B” komponens: 1.130.000.000 Ft

A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

„A” komponens: könnyített, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás

 • Adott naptári évben egy pályázó a C1. fejezet szerinti I. és II. támogatható tevékenységre legfeljebb 1-1 pályázatot (azaz összesen legfeljebb 2 pályázatot) nyújthat be az „A” komponens keretében .
 • Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül. „B” komponens: standard, nyílt, egyfordulós kiválasztási eljárás
 • Adott naptári évben egy szervezet főpályázóként legfeljebb 1 és partner pályázóként további 1 pályázatot nyújthat be a „B” komponensre.
 • Elutasított pályázat egyszeri újra benyújtására van lehetőség egy naptári éven belül.

Az eljárások részletes leírását lásd az „Általános pályázati útmutató”-ban.

Támogatás formája és szabályrendszere: A Pályázó által elnyerhető támogatás működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás).

Jelen pályázati kiírás keretében támogatást elnyerő projektekre a következő két szabályrendszer vonatkozhat:

1. Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak minősülő kedvezményezettekre vonatkozó szabályok

A közösségi jog szerint vállalkozásnak minősül a kedvezményezett és ezért az állami támogatási szabályok hatálya alá esik az általa tervezett projekt, ha a pályázó:

 • Vállalkozás VAGY
 • olyan nonprofit szervezet, közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság, közoktatási illetve felsőoktatási intézmény, vagy az államháztartás olyan szervezete, amely a projekt eredményeit nem a részére jogszabályban meghatározott (adott esetben alapító okiratban is rögzített) szakmai alapfeladata, vagy az alapfeladatával megegyező kiegészítő tevékenysége körében, hanem kisegítő, vállalkozási tevékenységként, jövedelemszerzés céljára használja fel.

Amennyiben a pályázó a közösségi jog szerinti vállalkozásnak minősül, akkor jelen pályázati kiírás keretében a „Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről” szóló 9/2010 (I.21.) NFGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § N) O), P) S), pontjai szerinti jogcímekre ún. csekély összegű (de minimis) támogatás nyújtható.

Az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint vállalkozásnak nem minősülő kedvezményezettekre vonatkozó szabályok.

Az intézkedés abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerint állami támogatásnak amennyiben a projekt keretében az adott szervezet nem folytat olyan gazdasági tevékenységet, amely egy adott piacon termékek előállítását és/vagy szolgáltatások nyújtását foglalja magában és a projekt keretében folytatott nem gazdasági tevékenység jellege, költsége, finanszírozása egyértelműen elkülöníthető a szervezet gazdasági jellegű tevékenységétől. Az 1. „A közösségi jog szerint vállalkozások által tervezett projektekre vonatkozó szabályok” pont alatti esettől eltekintve minden egyéb projektek támogatási intenzitását az állami támogatási szabályok nem korlátozzák.

Továbbá, mivel jelen konstrukció keretében az egyes projektek elszámolható költsége nem haladhatja meg az 1 millió eurónak megfelelő Ft összeget, ezért a támogatás intenzitását a projektek jövedelemtermelő képessége sem befolyásolja. Előzőek értelmében ezen projektekre a pályázati kiírásban szereplő maximális támogatási mérték érvényes.

A projekt megvalósítására nyújtható támogatás mértéke:

 • az „A” komponens esetén: 95% (100%)*
 • a „B” komponens esetén, az állami támogatási szabályok figyelembevétele mellett, lsd. Pályázati kiírás

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:

 • A” komponens: minimum 3 millió Ft, de maximum 10 millió Ft lehet.
 • „B” komponens: minimum 20 millió Ft, de maximum 150 millió Ft lehet. (Kivéve csekély összegű támogatás esetén, melynek keretein belül a maximálisan nyújtható támogatás 200.000 – egyes esetekben 100.000 – euronak megfelelő forint összeg.)

A jelen pályázat keretében, adott projekt összes elszámolható költsége legfeljebb:

 • 10.526.000 Ft lehet („A” komponens)
 • 157.894.000 Ft lehet („B” komponens)

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatot (kitöltött projekt adatlapot és a felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékleteket) elektronikus adathordozón (kizárólag egyszer írható, írásvédett CD lemezen), azon dokumentumokat, amelyek elektronikus formában nem jeleníthetők meg, 1 eredeti példányban, a pályázati kiírás részét képező, kinyomtatott és cégszerűen aláírt nyilatkozattal együtt zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai/futárposta (garantált kézbesítési idejű belföldi postai szolgáltatás) szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni.

Közreműködő Szervezet:

Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság,
1134 Budapest, Váci út 45. D és H épület 6. emelet, Titkárság
(postacím: 1399 Budapest, Pf.: 677.)
Hétfő – Csütörtök: 9-16 óráig.
Péntek: 9-12 óráig.

A pályázati felhívás egyes pontjaira vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.ujszechenyiterv.gov.hu) és a Környezetvédelmi FI honlapján (www.kofi.gov.hu) talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.

Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

A pályázatok benyújtása 2011. március1-től folyamatosan lehetséges, a kiírás felfüggesztéséig. A pályázatok értékelési folyamata az adott pályázat beérkezési napjától kezdődik.

Letölthető dokumentumok

 • Pályázati felhívás
 • Általános Pályázati Útmutató
 • Adatlap_B
 • Adatlap_A
 • Támogatási szerződés minta
 • Tamogatoi okirat minta
 • Segédletek
 • Csatolt dokumentumok letöltése egyben

 

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/