palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése-NYDOP-2.1.1/I-11

új-széchényi-terv pályázatokA konstrukció célja versenyképes turisztikai szolgáltatások fejlesztésének, attrakciók kialakításának és fejlesztésének, valamint a 239/2009. (X. 20.) Korm. Rendeletnek megfelelő üzleti célú szálláshelyek minőségfejlesztésének támogatása. Szálláshelyek fejlesztése esetében a meglévő férőhelyek fejlesztésén keresztül (bővítés nélkül) megvalósítható kategóriaváltás is támogatható, legfeljebb 4*-os kategóriáig.

A konstrukció célja:

 • Meglévő (különösen korábbi turisztikai programokból támogatott) turisztikai Meglévő (különösen korábbi turisztikai programokból támogatott) turisztikai attrakciók területén vagy azok környezetében illetve azokhoz kapcsolódóan, valamint turisztikai attrakciókhoz közvetlenül nem kötődő turisztikai célú szolgáltatások létrehozása, fejlesztése (beleértve szálláshelyekhez kapcsolódó szolgáltatásfejlesztést), továbbá
 • turisztikai attrakciók kialakítása és fejlesztése:
  • látogatószám növelése az új vonzerők fejlesztésével és a meglévők szolgáltatási minőségének javításával;
  • elmaradott, de meghatározó turisztikai potenciállal rendelkező térségek turisztikai kínálatának fejlesztése;
 • regionális szintű tematikus turisztikai programcsomagok kialakításának ösztönzése; melyek mind a turisták, mind a helyi lakosság életminőségének javításához hozzájárulnak (és a helyi lakosság részére is biztosítják a hozzáférést), továbbá az alábbi jellemzők közül eggyel vagy többel rendelkeznek:
  • szezonon kívül (április 1. előtt és október 31. után) és/vagy rossz időben is garantáltan igénybe vehető szolgáltatásokat kínál;
  • innovatív, újszerű technológiai megoldásokat hasznosít (pl. internet, mobil technológiák, foglalási rendszerek);
  • növeli a turisták átlagos tartózkodási idejét
 • A fejlesztések eredményeként létrejövő szolgáltatások illetve attrakciók minden esetben:
  • reális üzleti terven alapulnak;
  • a célcsoport igényeinek megfelelően (jelleg, színvonal, stb.) kerülnek kialakításra;
  • hozzájárulnak az egy turistára eső költés növekedéséhez;
  • közvetlenül munkahelyet teremtenek. A minimálisan elvárt, teremtett munkahelyek száma a C.6.3 pontban kerül részletezésre a támogatási összeg függvényében, a teremtett (és a fenntartási időszakban végig fenntartott) munkahelyek száma az éves átlagos statisztikai létszám alapján kerül meghatározásra (akár részmunkaidős foglalkoztatás is megvalósítható).

Rendelkezésre álló forrás: Nyugat-Dunántúli Operatív Program: 2500 millió Ft

Támogatható pályázatok várható száma: 40 db.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen kiírás keretében kizárólag az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül:

 • Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11)
 • Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21)
 • Egyéni vállalkozás (KSH 23)
 • Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57)

Projekt területi korlátozása: Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek teljes egészében a Nyugat-dunántúlirégió területén valósulnak meg.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatás) részesül.

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke az alábbiak szerint alakul:

Maximális támogatási mérték

 • Nem KKV pályázó esetén: 30%
 • Középvállalkozások esetén: 40%
 • Egyéni, mikro- és kisvállalkozások esetén: 50%

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

 • Kis méretű projektek esetén: Minden pályázó esetén:  minimum 5 millió Ft – maximum 25 millió Ft
 • Nagy méretű projektek esetén:
 • A Nyugat-Dunántúli régió Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein: minimum > 25 millió Ft – maximum 250 millió Ft
 • Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein megvalósítandó projektjavaslat esetén: mimimum > 25 millió Ft – 50 millió Ft

Jelen kiírásban egyfordulós eljárásrendben, többszakaszos, bírálati folyamat keretében történik a pályázatok elbírálása.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.

Nyugat-dunántúli Operatív Program
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9700 Szombathely, Kőszegi u. 23.

Benyújtási határidő: a pályázatok benyújtása 2011. március 1-től 2011. december 31-ig lehetséges.

A pályázatok elbírálása három szakaszban történik:

 • I. szakasz: 2011. május 31-ig benyújtott pályázatok,
 • II. szakasz: 2011. június 1. és 2011. október 3. között benyújtott pályázatok,
 • III. szakasz: 2011. október 4. és 2011. december 31. között benyújtott pályázatok.

A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.

Letölthető dokumentumok

Forrás: http://ujszechenyiterv.gov.hu/