palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fénnyel írt múlt-fotópályázat

vac-leveltar-palyazat

Vác Város Levéltára történeti fényképpályázatot hirdet FÉNNYEL ÍRT MÚLT címmel. A pályázat célja, hogy Vác várost és az itt élő emberek múltját – albumokban, fényképtartó dobozokban és filmtekercseken rejtőzködő – „fénnyel írt képek”, azaz fényképek segítségével felidézze és közkinccsé tegye az Önök segítségével. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!!

A pályázatra csak váci vonatkozású – de nem csak Vácott (pl. külföldi harctéren, más országban vagy településen váciak részvételével zajló eseményen) -, 1990. december 31-ig készült fényképek küldhetők be. A pályázaton nem lehet részt venni külföldi utazásokról és művészeti céllal készített fényképfelvételekkel.

A pályázatra beküldhetők amatőr személyek és hivatásos fényképészek által készített felvételek.

A pályázó csak saját tulajdonában levő, a szerzői jogokat nem sértő fényképekkel pályázhat.

A fényképek javasolt – nem kizárólagos – témái a következők:

a) városkép – épített és természeti környezet;
b) polgári és egyházi társadalmi rendezvények, események;
c) intézmények tevékenysége (több évtizedet átfogó fényképek);
d) társadalmi csoportok, polgári és egyházi szervezetek működése (több évtizedet átfogó fényképek);
e) családok és személyek élete (több évtizedet átfogó fényképek);
f) mindenfajta munkahely, munkavégzés;
g) katonai élet;
h) rendkívüli események (háborúk, katasztrófák stb.);
i) szabadidő, sport (több évtizedet átfogó fényképek).

Egy-egy pályamű legalább 40 darab felvételt tartalmazzon. Egy-egy összeállítás több, a fentiekben javasolt témára is kiterjedhet. Különleges értékű korai (19. századi) készítésű, vagy kiemelkedő témájú – pl. I. és II. világháborús képek, az 1956-os forradalom, az 1985-1990 közötti események – fényképsorozat esetében kevesebb darabból álló pályamunka is beküldhető.

Egy pályázó – különböző jelige alatt – több pályamunkát is benyújthat.

A pályamunkához mellékelni kell egy (doc-kiterjesztésű) képjegyzéket is, mely a következő adatokat tartalmazza: 001-től kezdődően a beadott képek sorszámát (fájlnevek) a tematikai rendnek megfelelően, a fénykép készítőjének a nevét (amennyiben ismert), a kép készítésének idejét és tárgyát. A beadott pályaművet javasolt kiegészíteni egy szöveges (doc-formátumú) tartalmi összefoglalóval, mely a képek készítőjének rövid életrajzát, tevékenységét, a képek készítésének körülményeit és rövid tartalmi leírásukat adja.

A pályaművek a következő formában, CD-re, DVD-re írva küldhetők be:
a) (üveg)negatívról, diapozitívról, papírképről készített digitális kép;

  • a szkennelés paraméterei: 300 dpi, a szkennelt kép (kimenő) mérete 30×40 cm, kiterjesztése JPEG vagy TIF); (A pályázó kérésére a levéltár ezeket térítésmentesen szkenneli, és az eredeti felvételeket – amennyiben ezt a pályázó kéri – visszaadja; ez esetben a pályázó írható CD- vagy DVD-lemezt biztosít.);
  • a digitális fényképezés paraméterei: 300 dpi (minimum 6 Mp – 2000×3000 pixel), a képek kiterjesztése TIF;

b) a fényképeket nem kell programba (pl. Power Point) ágyazottan elkészíteni, elegendő 001-el kezdődően sorszámozni.

A pályamunka értékelésének főbb szempontjai: az összeállított fényképkollekció tartalmi gazdagsága, történeti értéke és a fényképek dokumentálása (l. a pályázati kiírás 7. pontját).

A pályázatra csak jeligével ellátott pályamunka nyújtható be. A CD-ét vagy DVD-ét lezárt borítékban, egy példányban kell benyújtani, melynek külsején csak a jelige szerepelhet. E borítékban kell elhelyezni egy kisméretű, lezárt borítékot, melynek külsején ismét csak a jelige tüntethető fel, s ebben kell lezárás előtt elhelyezni a pályázó következő adatait: név, lakcím, telefonszám, e-mail (ha van).

A pályamunka beadási határideje: 2010. augusztus 31.

A pályamunkát Vác Város Levéltárához (2600 Vác, Múzeum u. 4., levélcím: 2601 Vác, Pf. 59.) postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

További felvilágosítás a következő helyen kérhető: Vác Város Levéltára, 2600 Vác, Múzeum u. 4., tel.: 06/27/305-444, fax: 06/27/310-147, e-mail: vacarchivum@invitel.hu

Pályadíjak:
I. díj
45.000 Ft
II. díj 35.000 Ft
III. díj 25.000 Ft
IV-VI. díj könyvajándék

Az első három díjazott pályamunkáját a levéltár megvásárolja (a vételár egyben a pályadíj).

A pályázatra beadott képekből – válogatás után – a levéltár egyszeri alkalommal (2010-ben) kiállítást rendez, illetve a kiállítás anyagát a levéltár honlapján megjeleníti.

A digitalizált pályázati anyag a levéltár tulajdonába, a fényképek gyűjteményébe kerül, és azt publikálás céljából – a szerző és a tulajdonos nevének feltüntetésével – szabadon felhasználhatja.

A pályázati anyag a vonatkozó jogszabályi keretek között kutatható lesz, de a fényképek egyéb módon, kutató által történő felhasználása csak a szerzői jogok betartásával lesz lehetséges.

Eredményhirdetés 2010. október 1-jén, a 2. Váci Levéltári Napon.

Forrás: http://vacarchivum.hu