palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatása Salgótarjánban

Salgótarján  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  –  továbbiakban  Önkormányzat  –  (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., tel.: 32/422-395, fax: 32/422-395)  pályázati felhívást tesz közzé ,,Foglalkoztatási és munkahelyteremtő beruházások önkormányzati támogatására 2013” címen, Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2013. (VI.27.) Öh. sz. határozata, alapján.
A pályázat célja olyan 100 millió Ft-ot elérő salgótarjáni beruházások támogatása, amelyek révén legalább 10 új munkahely jön létre.
Pályázók köre: Salgótarján  megyei  jogú  város  közigazgatási területén  székhellyel,  vagy  telephellyel rendelkező, termelő tevékenységet folytató, jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok pályázhatnak. A támogatásra azon társaságok pályázhatnak, akik  2013 folyamán, de legkésőbb 2014. június 30-ig  legalább 100 millió Ft nettó bekerülési értéket elérő, Salgótarján közigazgatási területén megvalósulóberuházást hajtanak – vagy hajtottak végre – és a támogatási szerződében vállalják, hogy a beruházás kezdetén fennállóstatisztikai létszámukon felül a beruházás lezárását követően (de legkésőbb 2014. június 30-ig) minimum plusz 10 új munkahelyet teremtenek, illetve a beruházás  lezárását  követő 1 éven keresztül a már  meglévő  létszámmal  együtt  fenntartanak.  Igazolják,  hogy  a  pályázat  megjelenését megelőző 2 hónapban létszámleépítés nem történt.
A pályázat tartalma, támogatható célok, támogatás formája, mértéke, kizáró okok:
A pályázat keretében olyan termelő beruházás támogatható, amely legalább nettó 100 millió forint  bekerülési  értéket  képvisel,  és  melyhez  minimálisan  plusz  10  fő  foglalkoztatását valósítja meg.
A pályázat keretében támogatható:
  • eszközbeszerzés, amely a tervezett beruházást szolgálja,
  • technológiafejlesztés,
  • építési beruházás, mely a termelés bővítését eredményezi (ez lehet a már működő üzemegység felújítása, bővítése, illetve lehet a vállalkozás új telephelyén történő építés is.)
A beruházás előkészítéséhez, kivitelezéséhez szükséges engedélyezési, tervezési, szakértői díjak, előkészítési költségek (például a beruházáshoz elnyert állami támogatáshoz kapcsolódó vagyonértékelés költsége).
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás csekély összegű (,,de minimis”) támogatásnak minősül.
A támogatás mértéke:
  • 10-20 fő foglalkoztatása esetén 5 M Ft
  • 21-30 fő foglalkoztatása esetén 8 M Ft
  • 31-40 fő foglalkoztatása esetén 11 M Ft
  • 41 főtől 13 M Ft.
Letölthető dokumentum
Pályázat beadási határideje: A pályázati felhívás közzétételének napjától 2013. november 30-ig lehetséges.