palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Forgatókönyv- és filmtervfejlesztési pályázat 2009

MKA pályázatJelen pályázat a filmterv-fejlesztési tevékenységet támogatja, amelynek eredményeképpen a magyar és európai filmkultúra fejlődését szolgáló, magas színvonalú, művészileg és technikailag alaposan előkészített, a hazai és a nemzetközi filmpiacon sikerre számot tartó filmalkotások jöhetnek létre.
A pályázat célja:

  • Forgatókönyv-fejlesztés: Azon filmtervek esetében, ahol az irodalmi forgatókönyv még nem áll a filmelőállító rendelkezésére, a szinopszis forgatókönyvvé való átdolgozására és az irodalmi forgatókönyv kidolgozására lehet pályázatot benyújtani.
  • Filmterv-fejlesztés: A filmterv-fejlesztés, mint támogatási cél csak abban az esetben támogatható, amennyiben a kidolgozott irodalmi forgatókönyv a filmelőállító rendelkezésére áll. Szinopszissal, treatmenttel csak forgatókönyv-fejlesztés támogatására lehet pályázatot benyújtani.


A támogatható filmtervek:

a) egészestés (legalább 70 perces) fikciós elemeket tartalmazó dokumentumfilmek filmtervei
b) egészestés (legalább 70 perces) játékfilmek filmtervei,
c) egészestés ( legalább 70 perces) animációs játékfilmek filmtervei
ha a megvalósítandó filmalkotás
(i) magyar filmalkotásnak minősül az Mktv. 2.§ 7.a) pontja szerint, vagy
(ii) a magyar részvételű koprodukciós filmalkotásnak minősül az Mktv. 2.§ 7.b) pontja szerint és
•    a pályázó lesz a vezető filmelőállító,
•    a filmalkotás rendezője magyar állampolgár lesz, és a
a filmalkotás előreláthatóan európai koprodukciónak minősül majd.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton az Mktv. 2.§ 5. pontja szerinti és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Filmiroda Igazgatósága által nyilvántartásba vett magyar filmelőállítók vehetnek részt.

A filmelőállítók a jelen pályázati eljárásban legfeljebb 3 (három) forgatókönyv és 3 (három) filmterv fejlesztésének támogatására pályázhatnak.

A pályázat része mindkét támogatási cél esetében a fejlesztési költségvetés és munkaterv, amely részletezi a teljesíteni vállalt feladatokat és teljesítésük módját.

A támogatási cél megvalósításának határideje: 2010. május 31.
A pályázat keretösszege: 120.000.000 Ft

A megítélhető támogatási összeg, a támogatás visszatérítése

A forgatókönyv-fejlesztésre megítélhető támogatás összege

  • fikciós dokumentumfilm esetén: 500.000 Ft azaz Ötszázezer forint
  • játékfilm és animáció esetén: legfeljebb 1.500.000 Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint, amely egyedi, különös méltánylást érdemlő esetben további 1.000.000 Ft-tal, azaz egymillió forinttal megemelhető

A filmterv-fejlesztésre megítélhető támogatás összege:

  • fikciós dokumentumfilm esetén: legfeljebb a tervezett filmköltségvetés 10%-a, de legfeljebb 1.500.000 Ft azaz Egymillió-ötszázezer forint
  • játékfilm és animáció esetén: legfeljebb 8.000.000 Ft azaz nyolcmillió forint.

Támogatás formája:

  • Forgatókönyvírás esetén: vissza nem térítendő támogatás
  • A filmterv-fejlesztések esetében a támogatás 50%-ban visszatérítendő és 50%-ban vissza nem térítendő támogatás.

A pályázatokat 2009. október 28-ig folyamatosan lehet benyújtani munkanapokon hétfőtől csütörtökig 10-15 óra között az MMK székhelyén (1068 Budapest, Városligeti fasor 38.,III. em., finanszírozás)

Pályázati díj: A jelen pályázati eljárásban pályázati díj fizetendő.


Pályázati dokumentáció letölthető innen: adatlap-filmterv-2009; pályázati kiírás;jatekfilm_tvfilmek_2009_kltsgvets

Forrás: Magyar Mozgókép Közalapítvány