palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Forgatókönyvírói és filmelőkészítési pályázat-Filmjus Alapítvány

filmjus alapítvány pályázatA FILMJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, film-előkészítésre. A pályázat célja, hogy eredeti, magyar  művek szülessenek. Alapítványi támogatást nyújtunk műfaji megkötöttség nélkül a pályázaton nyertes alkotóknak, az alkotói munka feltételeinek javításához, forgatókönyvük megírásához, vagy annak előkészítéséhez, (terepszemle, stb.)

A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.

Egy pályázó csak egy művel vehet részt a pályázaton.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki.

A pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázaton csak természetes személyek indulhatnak. (Természetes személy=magánszemély)

A pályázati dokumentáció kötelező elemei:

  • Kitöltött adatlap 4  példányban
  • Játékfilm esetében  szinopszis és forgatókönyv 4 példányban, ha nincs,  treatment min. 10 oldal terjedelemben, 4 példányban
  • TV film, kisjátékfilm, kísérleti film esetében, ha készült forgatókönyv, akkor a forgatókönyv, ha nem készült forgatókönyv, akkor treatment min. 5 oldalban, animáció esetén szinopszis, grafikai terv, és/vagy  elkészült  story board  4 példányban
  • Dokumentumfilm és népszerű tudományos mű esetében részletes szinopszis (minimum 3 oldal) 4 példányban
  • Szerzői koncepció (A pályázaton való részvétel külön indoklásával, ha a forgatókönyvíró nem azonos a rendezővel, akkor a forgatókönyvíró koncepciója) 4 példányban
  • szakmai életrajz 4 példányban
  • Jogtisztaságot igazoló okiratok, illetve az alkotók erre vonatkozó nyilatkozata (mely szerint a szerző rendelkezik a felhasználás jogával) 4 példányban
  • A pályázati díj 10.000.- Ft. melyet a 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank) számlaszámra kell befizetni.
  • A 10.000.,-Ft -os pályázati díj befizetésének igazolása, banki átutalás fénymásolatának csatolása1 példányban (a pályázati díjat csak a magánszemély (természetes személy) pályázó fizetheti be! (Csak banki átutalást fogadunk el)

A pályázat beadási határideje: 2010 május 3. 12 óra

A pályázatokat postán a FILMJUS ALAPÍTVÁNY (Filmes Ház, 1092 Budapest, Ráday u. 31/K.) címére kérjük küldeni, vagy ugyanott személyesen lehet leadni minden munkanapon 10-16 óráig, pénteken 13 óráig. a FILMJUS Alapítvány irodájában, vagy  Ruttkayné, Enzsöl Icánál. (tel: 299-30-27, e-mail: e.ica@filmjus.hu). Web: http://www.filmjus.hu/

A pályázat érvénytelen, ha a postai bélyegző 2010. május 3-a utáni, vagy a személyes beadás nem történik meg a jelzett időpontig. A pályázat akkor is érvénytelen, ha nem felel meg a fenti követelmények egyikének, illetve ha az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

A pályázatokat a FILMJUS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el 2010. július.15-ig.

Szerződést csak a pályázatban feltüntetett természetes személyekkel kötünk.

Letölthető dokumentum

pályázati adatlap
pályázati kiírás

Forrás: FILMJUS ALAPÍTVÁNY