palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hipnozis 2010 Kreatív reklámpályázat

hipnozis2010 pályázatA nevezett hirdetéseket vezető nemzetközi marketinges és kommunikációs szaklapok főszerkesztői, szerkesztői értékelik. A külföldi szakmai zsűri garanciát jelent arra, hogy objektív, hiteles és elfogulatlan döntés születik.
A versenyről és az eredményekről folyamatosan beszámolunk a Kreatív szaklapban, a Kreatív Online-on és a Kreatív Online Hírlevélben.


NEVEZÉSI FELTÉTELEK
Bármely fogyasztói vagy társadalmi célú hirdetés nevezhet, amely először 2009. január 1. és 2009. december 31. között került nyilvánosságra Magyarországon.
Ugyanazon kampány két különböző médiumban megjelent  elemét külön nevezésnek tekintjük, azaz egyazon kampány filmes vagy print változata két külön nevezésnek számít. Egy kampány egyazon médiatípusban megjelent elemei csak egynevezésként, sorozatként nevezhetőek. Ha ugyanazon kampánynak kettőnél több médiafelületen jelentek meg elemei, akkor azt intergrált kampánynak tekintjük, és ebbe a kategóriába kérjük nevezni!
Kulturális, vallási, politikai érzékenységet vagy közszemérmet sértő pályázatok a versenyen nem indulhatnak.
Teljes hosszúságú televíziós vagy mozifilmek előzetesei a versenyre nem nevezhetők. A versenybe kizárólag eredeti ötletre épülő, nem adaptált kampányok nevezhetőek. A nem eredeti ötletre épülő munkákat a zsűri automatikusan kizárja a versenyből.

KATEGÓRIÁK

I. FOGYASZTÓKÖZPONTÚ HIRDETÉSEK

 • FILM – televízió, mozi
 • PRINT – sajtóhirdetés
 • PRINT – indoor, outdoor megjelenések
 • ONLINE BANNER – banner, pop-up, pop-under, splash page, interstitial és layeres hirdetések
 • ONLINE WEBSITE – márkasite, vállalati weboldal
 • ONLINE FILM
 • ONLINE EGYÉB – e-dm, mobilmarketing megoldások, webes játékok, blogok stb.
 • DM – direktmarketing küldemények
 • ESEMÉNY
 • INTEGRÁLT KAMPÁNY
 • EGYÉB – gerillamarketing akciók, innovatív médiamegoldások, szponzoráció stb.

II. TÁRSADALMI CÉLÚ HIRDETÉSEK

 • FILM – televízió, mozi
 • PRINT – sajtóhirdetés
 • PRINT – indoor, outdoor megjelenések
 • ONLINE BANNER – banner, pop-up, pop-under, splash page, interstitial és layeres hirdetések
 • ONLINE WEBSITE – márkasite, vállalati weboldal
 • ONLINE FILM
 • ONLINE EGYÉB – e-dm, mobilmarketing megoldások, webes és mobilos játékok, blogok stb.
 • DM – direktmarketing küldemények
 • ESEMÉNY
 • INTEGRÁLT KAMPÁNY
 • EGYÉB – gerillamarketing akciók, innovatív médiamegoldások, szponzoráció stb.

Társadalmi célú reklámnak minősül a köz érdekében kifejtett reklámtevékenység, amelynek során közvetlen gazdasági érték nem játszik szerepet.

NEVEZÉSI DÍJ
A versenyben résztvevők minden beadott pályázat után 39 000 Ft + áfa nevezési díjat fizetnek.
Az integrált kategóriákban a nevezési díj 59.000 Ft + áfa.
A nevezési lap alapján kiállított átutalásos számlát postán küldjük.

NEVEZÉSI (ANYAG LEADÁSI) HATÁRIDŐ
2010. MÁRCIUS 19., péntek 12 óra

E-mail: reklamverseny@kreativ.hu
Telefon: (1) 430-4528, Fax: (1) 430-4579,
Cím: „Kreatív Reklámverseny”
Professional Publishing Kiadói Kft.,
1037 Budapest, Montevideo u. 3/B.

FILM
A televízióban vagy moziban vetített filmeket digitalizálva dvd-n kérjük elküldeni a kiadóba, avi vagy mpeg formátumban; továbbá minden nevezett alkotásból kérnénk három jellemzőnek gondolt képkockát jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban. A filmekhez nevezési lapot és angol nyelvű fordítást szükséges mellékelni. A nevezések angol nyelvű szinkronizálással vagy feliratozással is beadhatók.

PRINT – SAJTÓHIRDETÉS
A nevezett pályázatot dvd-n jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban kérjük a kiadóba eljuttatni.
Minden hirdetéshez nevezési lapot és angol nyelvû fordítást is szükséges mellékelni.

PRINT – INDOOR, OUTDOOR MEGJELENÉS
A nevezett pályázatot dvd-n jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban kérjük a kiadóba eljuttatni.
Minden hirdetéshez nevezési lapot és angol nyelvű fordítást is szükséges mellékelni.

ONLINE – BANNER
(banner, pop-up, pop-under, splash page, interstitial és layeres hirdetések)
A hirdetéseket gif vagy swf formátumban dvd-n kérjük beküldeni. A nevezéshez angol nyelvű fordítást (hirdetések) vagy leírást (weboldalak) kérünk mellékelni.

ONLINE – WEBSITE
(márkasite, vállalati weboldal)
A weboldalakat a nevezési lapon a pontos webcím feltüntetésével kérjük nevezni. A nevezéshez angol nyelvű leírást kérünk mellékelni.

ONLINE – FILM
A kizárólag webes vagy mobil felületen futó filmeket dvd-n kérjük elküldeni a kiadóba avi vagy mpeg formátumban, továbbá minden nevezett alkotásból kérnénk három jellemzőnek gondolt képkockát jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban. A filmekhez nevezési lapot és angol nyelvű fordítást szükséges mellékelni. A nevezések angol nyelvű szinkronizálással vagy feliratozással is beadhatók.

ONLINE – EGYÉB
(e-dm, mobilmarketing megoldások, webes játékok, blogok stb.)
A kampány jellegéből fakadóan a megoldás dokumentációját/bemutatását, a kampány dvd-n, webes elérhetőség esetén pontos webcímet kérjünk elküldeni; a nevezéshez angol nyelvű leírást kérünk mellékelni.

DM
(direktmarketing küldemények)
A nevezett anyagokról készült dokumentációt (film, fotó) dvd-n kérjük elküldeni (300 dpi felbontású jpg és tif, vagy eps/avi vagy mpeg formátumban); a nevezéshez angol nyelvű fordítást és/vagy leírást kérünk mellékelni.

ESEMÉNY
A nevezett eseményről vagy rendezvényről készült dokumentációt (film, fotó) dvd-n kérjük elküldeni (jpg és tif vagy eps/avi vagy mpeg formátumban); a nevezéshez angol nyelvű fordítást és/vagy leírást kérünk mellékelni.

INTEGRÁLT KAMPÁNY
Több, különbözô médiumban megjelent reklám vagy hirdetés.
A filmeket digitalizálva dvd-n kérjük elküldeni a kiadóba, avi vagy mpeg formátumban; továbbá minden nevezett alkotásból kérnénk három jellemzônek gondolt képkockát jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban. A filmekhez, esemény dokumentációkhoz nevezési lapot és angol nyelvű fordítást szükséges mellékelni. A nevezések angol nyelvű szinkronizálással vagy feliratozással is beadhatók. A print és DM hirdetéseket jpg és tif vagy eps formátumban, 300 dpi felbontásban kérjük beadni. A banner hirdetéseket gif vagy swf formátumban dvd-n kérjük beküldeni. A weboldalakat, webes megoldásokat a nevezési lapon a pontos webcím feltüntetésével kérjük nevezni.

EGYÉB
(gerillamarketing akciók, innovatív médiamegoldások, szponzoráció)
A kategóriába tartozik minden, a fentebbi kategóriákba nem köthető besorolható kreatív kampány vagy megjelenés, így például gerillamarketing akciók, innovatív médiamegoldások, szponzoráció stb. A kampány dokumentációját (film, fotó) dvd-n kérjük elküldeni (300 dpi felbontású jpg és tif vagy eps/avi vagy mpeg formátumban); a nevezéshez angol nyelvű leírást kérünk mellékelni.

ANYAGLEADÁS
Minden nevezett alkotás mellé csatolni kell a kitöltött nevezési lapot. A pályázó garantálja, hogy a nevezési lapon megadott információk tényleges és valós adatokat tartalmaznak. A Kreatív Reklámverseny 2010. évi díjainak kihirdetése ezek alapján történik. Rendkívül fontos, hogy a nevezési lapra kerüljön fel az ügynökség, a hirdető, a márka és az alkotás címe is,magyarul és angolul egyaránt! Minden pályázónak gondoskodnia kell arról, hogy a benevezett alkotások eljussanak a nevezési határidôig a Kreatív szaklap kiadójához. A nevezési anyagokat nem áll módunkban visszaküldeni!

KATEGÓRIÁK
fontos!!!

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI

 • A nevezett anyag eredetisége, kreativitása.
 • A nevezett anyag kreatív ötleteinek erőssége és a kivitelezés minősége.

Minden zsűritag az értékelés fenti szempontjai szerint 1-től 10-ig pontozza a pályázatokat, titkos szavazáson. Végsőpontegyenlőség esetén minden esetben a zsűri elnökének tiszte dönteni a helyezésekről.

DÍJAK, HELYEZÉSEK
Kategóriánként az elsô három helyezett kerül kihirdetésre. A sorrendet minden kategóriában a kapott pontszámok döntik el, az első helyezett a legtöbb pontot elért nevezés. Pontszámegyenlőség esetén a zsűri elnökének szavazata dönt.
A kategóriahelyezések mellett két különdíj is átadásra kerül. Az Év Ügynöksége díj azon ügynökséget illeti meg, amely díjazott alkotásaival a legmagasabb összpontszámot éri el.

A helyezések értékei:

Fogyasztói kategória:

 • első hely –15 pont,
 • második hely – 10 pont,
 • harmadik hely – 5 pont;

TCR-kategória:

 • első hely – 12 pont,
 • második hely – 7 pont,
 • harmadik hely – 2 pont.

Az Év Ügynöksége díjat csak akkor adjuk ki, ha a gyôztes ügynökség legalább egy fogyasztói kategóriában helyezést ér el, legalább egy kategóriában első helyet ér el és összesen minimum 21 pontot szerez. Az Év Kreatív Terméke az összes
benevezett közül a zsûrinél a legmagasabb pontszámot elért alkotás.

DÍJÁTADÁS
2010. április 29-én

További információ: www.nkn.hu/hipnozis
reklamverseny@kreativ.hu

Letölthető dokumentumok

kiírás
nevezési lap

plakát

Forrás: Kreatív Online