palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fotó-és videópályázat-„Szegénység: esély a kilábalásra” címmel

fotó- videó pályázatA Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (DemNet), az Anthropolis Egyesület és a GloBalance.hu nyílt fotó- és videópályázatot hirdetett meg  „SZEGÉNYSÉG: ESÉLY A KILÁBALÁSRA” címmel. A fotó- és videópályázat egy nemzetközi, az EU által finanszírozott projekt keretében Magyarország mellett Málta, Ciprus, Románia, Szlovénia és Észtország területén egyszerre meghirdetésre kerül. A beérkezett képek és rövidfilmek széleskörű hazai és európai szintű publikációra kerülnek. A pályázat célja, hogy profi és műkedvelő magyar fotográfusok, fotoriporterek, újságírók és érdeklődők, hivatásos vagy amatőr filmesek eddig még nem publikált képei vagy rövid videómunkái, animációs filmjei felhasználásával és közreadásával elősegítse és támogassa a szegénység elleni küzdelmet, érzékenyítse az embereket a nemzetközi fejlesztés ügye és a Millenniumi Fejlesztési Célok elérése iránt, tudatosítsa a nyugati világ felelősségét a globális egyenlőtlenségek kezelése terén.
Háttér: A világméretű szegénység korunk egyik legjelentősebb problémája, jelenleg az ENSZ felmérései szerint közel 1 milliárd embert érint napi szinten, minden 5 másodpercben meghal valaki a földön a szegénység, a nélkülözések következtében. Az ENSZ tagállamai (köztük hazánk) éppen ezért közös programot hirdettek 2000-ben Millenniumi Fejlesztési Célok (MDGs: Millennium Development Goals) elnevezéssel, amelynek elsődleges célkitűzése az éhínség felszámolása és a globális szegénység jelentős csökkentése, továbbá a nők és a gyermekek esélyeinek növelése, a fertőzések terjedésének megfékezése, egy fenntartható környezeti politika megvalósítása és globális partnerség kiépítése a nemzetközi fejlesztésért. A 8 specifikus fejlesztési cél egy 2015-ig tartó időszakot határoz meg, amelynek során az államoknak látható eredményeket kellene elérniük a fejlődő világ felzárkóztatásában, a szegénység elleni küzdelemben.

Bővebben: http://www.un.org/millenniumgoals, http://www.globalance.hu/node/73 és http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/milleniumi_fejlesztesi_celok

Az Európai Bizottság által támogatott projekt célja, hogy az új EU-tagállamokban népszerűsítse a nemzetközi fejlesztés célrendszerét, ismertesse eredményeit és a társadalmat (különösen a médiát) érzékenyítse Millenniumi Célokat övező kihívások iránt. Magyarországon a DemNet Alapítvány és az Anthropolis Egyesület közösen koordinálja a projekt végrehajtását.

Cél: A fotó- és videópályázat általános célja, hogy a beérkezett vizuális álló- vagy mozgóképek közzétételének segítségével a társadalom széles rétegei számára érzékletesen jelenítse meg a világméretű szegénység problematikáját, valamint a leküzdését kezelni igyekvő helyi szintű, regionális vagy globális kezdeményezéseket.

Téma, megközelítés: A világméretű (globális, európai és magyarországi) szegénység, valamint a felszámolására irányuló erőfeszítések megjelenítésével a nélkülözések nem csak negatív arcát, hanem a szegénység elleni küzdelem eddig elért eredményeit, a globális összefogásban és a helyi szintű kezdeményezésekben rejlő lehetőségeket is plasztikusan ábrázolni szeretnénk. A képek és rövidfilmek tehát ne csupán a nyomor hiperrealisztikus vagy drámai megjelenítését, de egyfajta pozitív megközelítést, lehetőleg a kilábalást illető esélyeket vagy tennivalókat is fogalmazzák meg, lehetőleg újszerű, kreatív eszközökkel, egyéni látásmóddal.

Kategóriák, kiemelt altémák:

  1. Gyermekszegénység – gyermekek helyzete, kiszolgáltatottsága (pl. gyermekmunka, utcagyerekek, gyermekbűnözés, gyermekbetegségek), a gyermekek jogai: az oktatáshoz való hozzáférés és a nevelés, az iskolázottság, a tehetséggondozás fontossága, stb.
  2. Nők helyzete – a nők esélyegyenlősége, jogai, érvényesülése, a családon belüli erőszak, a nők kiszolgáltatottsága, az anyák egészségügyi helyzete, a családtervezés és a túlnépesedés összefüggései
  3. Klímaválság és szegénység: a környezeti problémák és a nélkülözés összefüggései: szárazság, áradások, ivóvíz hiánya, természeti pusztítások, ökológiai menekültek, klímamigráció…Összehangolt globális környezet- és fejlesztéspolitika, a nemzetközi összefogás és a fejlsztési támogatások szükségessége

Formai és technikai követelmények:
1. Fotók: a beküldött fekete-fehér vagy színes képeket jó minőségben elmentve (a tömörítés ne legyen Adobe PhotoShop jpeg 8-nál nagyobb mértékű), digitális verzióban várjuk, JPEG formátumban, méretük érje el legalább a 4 megapixelt. A fájl elnevezése tartalmazza a fotós nevét, több kép esetén pedig 001-től legyenek sorszámozva.

MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!

Nem számít a fotó manipulálásnak:

  • a kép megvágása, a zavaró elemek levágása, a kép orientációjának megváltoztatása
  • a teljes képet érintő színkorrekció. A kép fényességének, kontrasztjának, élességének állítása
  • a színes felvételek fekete-fehérré alakítása
  • analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizásási hibák (karcolás, porszem) kiretusálása

A fotók manipulálásának számít:

  • képelemek kiretusálása/hozzáadása
  • a kép egyes részleteinek különálló színkorrekciója, vagy a részletek fényességének, kontrasztjának, élességének állítása
  • digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

A szervezők egyes esetekben az eredeti képfájlokat is elkérhetik a jelentkezőktől.

2. Rövidfilmek: a beküldött fekete-fehér vagy színes, max. 5 perc hosszúságú klipeket, videoszpotokat, rövidfilmeket vagy animációs filmeket a lehető legjobb minőségben elmentve, digitális formátumban, .mpeg, .wmw vagy .avi formátumban várjuk, 4:3 vagy 9:6 arányú arányú leképzéssel.

A fájl elnevezése tartalmazza a készítő nevét, több film esetén pedig 001-től legyenek sorszámozva.

Egyéb követelmények: Egy jelentkező egy kategóriában max. 6 különálló fényképpelképpel vagy egy max. 6 képből álló sorozattal, fotóesszével, illetve max. 3 önálló videómunkával pályázhat. A képek és felvételek eredetiek, korábban nem kerültek publikációra. A fényképek terén minden változtatás a nevező által véghez vitt módosítás, amely nem manipulálja vagy hamisítja meg a fotó elkészülésének eredeti körülményeit (nem alkalmaz montázstechnikát, több kép, vagy más képi elemek összemontírozását, stb.).

A videó- vagy animációs munkák esetében bármilyen editálási technika alkalmazható.

A nevező a jelentkezésével garantálja, hogy a beküldött kép vagy filmfelvétel nem sért szerzői jogokat, nem él vissza a személyiségi jogokkal vagy az adatvédelmi szabályokkal.

Határidő: 2009. szeptember 1. (a postára adás dátuma)

Jelentkezés, beküldés módja: a képeket CD-n vagy DVD-n várjuk az alábbi postacímre:
Anthropolis Egyesület – 1381 Budapest, Pf. 1222. A borítékra írják rá: Fotó- és videópályázat! (A digitális hordozókat kérjük bélelt, védőfóliával ellátott borítékban postázni a sérülés vagy adatvesztés elkerülése érdekében)

Díjazás:

1. helyezett 150.000 Ft. díjban,

2. helyezett 80.000 Ft. díjban,

3. helyezett 50.000 Ft. díjban részesül, a zsüri további különdíjakat és egyéb értéktárgyakat is kioszt majd.

A zsürizés módja és folyamata: a bírálóbizottság mindkét műfajban három-háromtagú hazai szaktekintélyből áll, akik 2009. szeptember 20-ig hoznak döntést. A zsüri döntése végleges, felülvizsgálatára nincs mód. A bírálóbizottság az alábbi feltételek szerint értékeli a beérkezett pályamunkákat: 1. kreativitás, újszerűség, eredetiség, 2. kompozíció és kifejezési mód: az üzenet és a formanyelv letisztultsága, 3. A néző figyelmének eredményes megragadása.

A zsüri összetételét hamarosan közzétesszük a www.globalance.hu oldalon.

Egyéb: A beküldött képek és filmklipek felhasználási joga, részleges tulajdonjoga (reprodukciós és disztribúciós joga) átruházódik a szervezőkre és az Európai Bizottságra – a szerző nevének feltüntetésével, a kiválasztott és díjazott képek, filmek automatikusan kiállításra és bemutatásra kerülnek 2009. október 17-e (A Szegénység Elleni Küzdelem Világnapja) körüli rendezvényeken Budapesten és 2009. október 22-24. között az Európai Bizottság által rendezendő Európai Fejlesztési Napok eseményein Stockholmban, továbbá potenciális lehetőséget kapnak a partnerországok (Málta, Ciprus, Észtország, Románia, Szlovénia) gyűjteményes kiállításain, ill. videó- és képmegosztó alkalmazások segítségével számos weboldalon (pl. www.globalance.hu).

További információ, háttér a kiírásról és a célokról:
www.globalance.hu, www.anthropolis.hu, www.demnet.org.hu
A projektről: http://medipmalta.wordpress.com/, http://www.sosmalta.org/medip
Az MDGs-ről: http://www.un.org/millenniumgoals, http://www.globalance.hu/node/73,
http://www.menszt.hu/tudnivalok_az_egyesult_nemzetek_szervezeterol/milleniumi_fejlesztesi_celok,
http://www.whiteband.org/resources/issues/mdg/index_html

Kapcsolat és egyéb információ:
Frida Balázs projekt manager – 20/4403698, balazs.frida@anthropolis.hu
www.globalance.hu

Forrás: http://www.anthropolis.hu/main.html

linkek: kastélyok programok kulturális turizmus