palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyakornoki program – támogató szolgáltatások pályázat

szechenyi 2020A Széchenyi 2020 program keretében, megjelent pályázat célja a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a „GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program a pályakezdők támogatására” című felhívás keretében támogatott program ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk, a gyakornoki foglakoztatás támogatása a szakképzési centrumokon keresztül.

A felhívás célja, hogy a szakképzési centrumok a program megvalósítása során olyan komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet végezzenek a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében. Jelen program a fiatal munkavállaló gyakornoki programjának teljes időszaka alatt történő követésével, a vállalkozói gyakornoki kapcsolattartók gyakornokokat támogató tevékenységével, valamint a gazdálkodó szervezetek igényeinek, tapasztalatainak a megismerésével és szakképzési centrumok felé történő közvetlen visszacsatolásával egy rugalmas támogató rendszer működtetését és gyakorlati ismeretekkel felvértezett fiatalok vállalkozások felé történő közvetítését valósítja meg.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,2 milliárd forint.

A felhívás kódszáma: GINOP-5.2.5-16

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1 db.

A projekt területi korlátozása
A felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektre nyújtható be támogatási kérelem. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.
Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projekt.

Jelen felhívás keretében a szakképzési centrumok konzorciumi formában jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

Letölthető dokumentumok

gyakornoki pályázati felhívás

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 1. és 2016. március 31. között lehetséges

A felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége legfeljebb 1.200.000.000 Ft lehet.

A támogatás mértéke, összege

  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 1.200.000.000 Ft.
  • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

A pályázati kiírás és egyéb dokumentumainak elérhetősége: Gyakornoki program – támogató szolgáltatások