palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Gyermek csoportos programok támogatása 2011

táborhelyszínek pályázatGyermek csoportos programok támogatása 2011 – A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, pályázatot hirdet gyermek és/vagy ifjúsági csoportos programok támogatására.

A pályázat célja: A pályázat célja, gyermek és ifjúsági szervezetek 2011-ben lebonyolítandó belföldi programjainak támogatása, melyek hozzájárulnak a 6-25 éves gyermekek és fiatalok közösségi élményeinek kialakításához, lehetővé teszik a szabadidő aktív és tartalmas eltöltését, kulturális értékeink megismerését, valamint egészséges életmódra nevelnek. A pályázati cél lebonyolítását azon gyermek és/vagy ifjúsági közösségeket összefogó, számukra szolgáltatásokat biztosító magyarországi szervezetek, intézmények, szolgáltató vállalkozások alkotják, melyek a fenti célnak megfelelő programok megvalósítását is vállalják a 6-25 éves korosztály számára.

Pályázható programok:

 • gyermek táborok ( nyári tábor, edzőtábor, gólyatábor )
 • erdei iskola
 • osztálykirándulás ( kirándulás )

A pályázaton igényelhető támogatás formája: Vissza nem térintendő támogatás.

A támogatás mértéke: A benyújtott pályázat támogatásának mértéke meghatározott, részletek a pályázati kiírás ismertető mellékletében találhatóak. ( a pályázati ismertető, illetve a pályázati adatlap a taborhelyszinek@gmail.com e-mail címen, vagy Pappné Irma 0620/2639-410 telefonszámon kérhető )

A pályázat keretében támogatás, a program lebonyolításához legfőképpen szükséges kiadások (szállás, melegétkezés) biztosításának igénybevételére nyújtható be.

A támogatás folyósítása: Előfinanszírozás formájában történik. A pályázatkiíró a támogatási összeget a támogatási, és a táborozási szerzıdés mindkét fél által történő aláírását követően egyenlíti ki. A Lakóhelyünkért Alapítvány kuratóriumának határozata alapján, az alapítvány a támogatási összeget nem a pályázatok nyerteseinek fizeti ki, hanem közvetlenül a kiválasztott táborhelyszín üzemeltetőjének kerül átutalásra.

Indoklásként, az alapítvány kuratóriuma csak így látja biztosítottnak, hogy a megítélt támogatási összeg csak és kizárólag a pályázatban meghatározott célra kerül felhasználásra.

A pályázat támogatói: Cégek, vállalkozások, magánszemélyek, egyesületek, és mint olyan, a pályázat kiírója a Lakóhelyünkért Alapítvány.

Pályázható időszak: 2011 év. ( április 15-től december 31-ig ) A pályázat nem zárja ki az egyéb pályázatokon való részvételt.

Pályázatot nyújthatnak be:

 • alap, középfokú és felsőoktatási intézmények
 • művészetoktatási intézmények
 • diákönkormányzatok
 • osztályközösségek
 • oktatási intézményen belül működő gyerek csoportok
 • egyesületek
 • sportegyesületek
 • klubok
 • alapítványok
 • egyházközösségek

A beadott pályázatnak tartalmaznia kell: ( mellékletként csatolva )

 • kitöltött pályázati adatlap
 • az oktatási intézmények esetében, az igazgató beleegyezése a pályázaton való

részvételhez

 • programterv
 • nyilatkozat az önrész meglétéről, illetve biztosításáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatban leírt adatok, programterv stb. a valóságnak

megfelelnek, illetve hogy a pályázó vállalja a felelősséget a pályázat tartalmáért és lebonyolításáért

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE: 2011. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a taborhelyszinek@gmail.com email címre. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelıően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

Fontos tudnivalók:

 • a pályázott időszak minimum 2 nap / 1 éjszaka lehet (teljes ellátással)
 • minimum csoportlétszám 10 fő gyermek + kísérők
 • pályázati ismertető illetve adatlap e-mailben ( taborhelyszinek@gmail.com ) kérhető
 • a pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatos

Egy pályázó ( lásd pályázók köre ) különböző csoportjaira, osztályaira, egyszerre több pályázatot is benyújthat. Mindegyik külön kerül elbírálásra.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követıen, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidıt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a kiíró kuratóriuma a beérkezés sorrendjében folyamatosan bírálja el, napi rendszerességgel. Fenntartja továbbá a jogot, ha a felhasználható időintervallum időközben már odaítélésre került, még a végső beadási határidő előtt lezárja a pályázatot.

A pályázók értesítése:

A pályázók értesítése – minden pályázó értesítésre kerül – a pályázat beérkezésétől számított 48 órán belül elektronikus úton történik. A nyertes pályázók egyben a támogatási szerződést is megkapják elektronikus mellékletként csatolva.

A pályázati cél kizárólag az alábbi táborhelyszínekre vonatkozhat:

 • Balatonszárszó üdülő
 • Nemesnádudvar
 • Bogács
 • Somogydöröcske
 • Tápiószentmárton
 • Parádfürdő
 • Kerecsend
 • Szigetszentmárton
 • Tiszaföldvár
 • Balatonederics
 • Balatonboglár
 • Fonyód

A táborhelyszínek a Lakóhelyünkért alapítvány központi weboldalán ( www.szallasinfo.shp.hu ), vagy az alapítvány képviseleti weboldalán ( www.taborhelyszinek.hu ) tekinthetık meg.