palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hálózati tanulásért díj

tempus pályázatokEgész életen át tartó tanulás: Hálózati tanulásért díj. Az  egész életen át tartó tanulásra vonatkozó magyar stratégia elfogadásának 5. évfordulójára 2010-ben a Tempus Közalapítvány az Európai Bizottság támogatásával díjat hozott létre olyan Magyarországon aktívan és hatékonyan működő, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos hálózatok támogatására, melyek más hazai kezdeményezések számára is példaértékűek lehetnek.

Hálózat alatt olyan – legalább egy éve működő – többoldalú intézményi együttműködést értünk az egész életen át tartó tanulás területén, mely legalább három partner bevonásával, a jövőre vonatkozó konkrét tervekkel és az eddigi együttműködést illusztráló eredményekkel rendelkezik.

Jelentkezési feltételek:

 • A hálózatok helyi, megyei vagy regionális szinten legalább 1 éve bizonyíthatóan működnek és közösen létrehozott konkrét eredményt tudnak felmutatni;
 • tevékenységük az oktatás, képzés és a tanulás formális, informális vagy nem formális módjával kapcsolatos, és célcsoportjuk kisgyermekkortól időskorig bármely korosztály;
 • tevékenységük kapcsolódik az egész életen át tartó tanuláshoz;
 • legalább 3 vagy több tagja van, melyből maximum 1 tag tevékenykedik for-profit területen (nem feltétel, hogy a hálózatnak minden tagja önálló jogi személy legyen);
 • tevékenységük közcélokat szolgál;
 • a jövőre vonatkozó reális célokkal, tervekkel rendelkeznek.

Előnyben részesül az a hálózat:

 • amely kistérségen/megyehatáron átívelően működik;
 • minél szélesebb társadalmi hatást fejt ki és/vagy valamilyen hiánypótló tevékenységet végez;
 • minél hosszabb ideje, aktívan működik;
 • szektor- és szakmaközi együttműködésen alapul;
 • társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű, illetve az országos átlagot meghaladó munkanélküliséggel sújtott településen működő partner bevonásával működik (240/2006 Kormányrendelet).

A Tempus Közalapítvány által kiválasztott 3 legjobbnak ítélt hálózat az alábbi díjazásban* részesül.

 • 1. díj: 300.000 Ft*
 • 2. díj: 200.000 Ft*
 • 3. díj: 100.000 Ft*
  *Bruttó összeg.

Valamint:

 • A díjazottakkal bemutatkozó interjú készül a Tempus Közalapítvány szakmai magazinjába és helyi/megyei/regionális médiumokba.
 • A díjazottak bekerülnek a Tempus Közalapítvány Tudásmenedzsment Csoportjának szakmai hálózatába és tevékenységeibe.
 • 2010. december 9-én a Tempus Közalapítvány által Budapesten rendezendő nagyszabású, az egész életen át tartó tanulás hazai népszerűsítésével kapcsolatos konferencia keretében mutatják be jó gyakorlatukat a szakmai közönség számára.

Jelentkezés módja:

 1. Jelentkezni elektronikus adatlap kitöltésével van lehetőség, mely az alábbi linken hozzáférhető: http://tempus.tpf.hu/halozati_tanulasert_dij/
 2. A kinyomtatott és a pályázó szervezet képviselője által hitelesített jelentkezési adatlapot postai úton is kérjük benyújtani a következő címre:

Tempus Közalapítvány
1438 Budapest 70. Pf. 508.
A borítékra kérjük, írják rá: „Hálózati tanulásért díj”

A beadás (postára adás dátuma) és az elektronikus adatlap kitöltésének határideje: 2010. október 29. (péntek).

A hivatalos felhívás a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) olvasható.

További információ:
Abari-Ibolya Emese
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Tel: 06-1-237-1300/120
E-mail: emese.ibolya@tpf.hu
Web: www.tka.hu