palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Hermész-díj pályázat könyvesboltok számára

hermész-díjA Hermész-díjat 1997-ben a kiemelkedő könyvesboltok tevékenységének elismerésére alapította a kulturális minisztérium. A Hermész-díj pályázat útján nyerhető el. A Hermész-díjat azok a könyvesboltok nyerhetik el, amelyek megfelelnek a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.

A pályázaton valamennyi magyarországi könyvesbolt részt vehet.

A Hermész-díj pályázati feltételei:

1. A könyvesbolt – általános profilú vagy szakkönyvesbolt (pl. szépirodalom, gyermek- és ifjúsági irodalom, műszaki -, orvosi-, zenei-, művészeti- stb. szakbolt) – eleget tesz az alábbi követelményeknek:

 • a könyvesbolt készleten tartja a profiljába tartozó, szakmai szempontból színvonalas, három éven belül megjelent kiadványok jelentős részét,
 • árusítja a kiírásban megjelölt év (tárgyév) idevágó könyvtermésének számottevő részét,
 • a bolt kínálata meghaladja az 1000 címet,
 • általános profilú könyvesboltok kínálatában az elmúlt három éven belül megjelent címek minél szélesebb spektrumban megjelennek, különös tekintettel a magyar és világirodalmi, gyermek- és ifjúsági, ismeretterjesztő és művészeti kiadványokra,
 • idegen nyelvű és szakkönyvesbolt esetén a választék folyamatosan legalább 1000 címből áll,
 • a könyvesboltnak legalább 3 éves működést kell igazolnia.

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha a könyvesboltban:

 • minél nagyobb számban dolgoznak szakképzett eladók,
 • kaphatóak vagy megrendelhetőek határon túli magyar nyelvű kiadványok,
 • kaphatóak kulturális, illetve szakfolyóiratok.

2. A könyvesboltban folyamatosan biztosított az idegen nyelvű kiszolgálás.

3. A pályázó rendelkezzen olyan adatbázissal, amely tartalmazza a piacon beszerezhető magyar nyelvű kiadványok adatait, és kívánságra azok beszerzését vállalja.

4. A pályázó évente legalább hat rendezvényt szervez, pl. író-olvasó találkozó, irodalmi, képzőművészeti, zenei, fotóművészeti stb. esemény.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (a pályázó neve és címe, a könyvesbolt neve, címe és profilja),
 • a pályázó bolt bemutatását,
 • a működési engedély másolatát,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
 • a pályázó önértékelését az adott évről, benne a megvalósított programok dokumentálását is (meghívó, fotó, sajtóanyag stb.),
 • a kiadók ajánlását és egyéb referenciákat.

A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Művészeti Főosztály címére (1055 Budapest, Szalay u. 12-14.) kell benyújtani 2011. április 10-ig.

A pályázatokat a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által felkért Szakmai Bizottság bírálja el, amely javaslat alapján az odaítélésről a miniszter dönt.

A nyertes pályázó jogosult a Hermész-táblát a könyvesboltban kihelyezni.

A Bizottság javaslatára a nemzeti erőforrás minisztere a Hermész-díjat visszavonhatja, ha a könyvesbolt a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy egyébként méltatlanná válik a Hermész-díjra.

A Hermész-díj átadására az Ünnepi Könyvhéten, ünnepélyes keretek között kerül sor.

A díjazott könyvesboltok, valamint a Szakmai Bizottság névsora a Kulturális Közlönyben és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján is megjelenik.

Forrás: Kormányzati Portál