palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ifjúsági pályázat farmakológiai témában

Farmakológiai Társaság pályázatA Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság „Ifjúsági Pályázat”-ot hirdet. A pályamű kísérletes farmakológiai munkára épülő még publikálásra nem került munkát foglaljon össze vagy már publikálásra került elsőszerzős közlemény alapján íródhat. Ez utóbbi esetben is szükséges egy rövid összefoglalást adni a munka céljáról, eredményeiről, ezek tudományos jelentőségéről, esetleges további hasznosíthatóságáról és mellékelni szükséges a  pályázat tárgyát képező megjelent publikációt. A pályamű vagy magyar vagy angol nyelven írható.
A pályázat benyújtásának feltételei:

  • A pályázó a 2010. évben  legfeljebb 35 éves korú lehet, melyről a pályázathoz csatolt kísérő levélben nyilatkozni szükséges.
  • A pályázó  postai, telefon-, ill. email-elérhetőségét kérjük megadni
  • Mellékelni kell a 2010. évre befizetett tagdíjról szóló igazolást
  • A pályaművet két példányban kell eljuttani postai úton az MFT főtitkárának címezve (dr. Tekes Kornélia, Bp. 1089 Nagyvárad tér 4. ) A borítékra kérjük ráírni, hogy „Ifjúsági pályázat 2010”
  • A pályaművek postai feladásának végső határideje 2010. november 30. A késedelmes benyújtás a pályázat elutasítását vonja maga után.

A pályázatok értékelésére az MFT  Vezetősége háromtagú értékelő bizottságot alakít, akiknek munkáját a főtitkár koordinálja.  A nyertes pályázátokról és a helyezésekről az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt. A pályázatok eredményhirdetése a 2010. évi közgyűlés alkalmával történik.

A pályázaton résztvettek az MFT díszes oklevelét kapják, valamint az első helyezést nyert pályamű szerzője 80.000, a második helyezett 50.000, ill. a harmadik helyezett 30.000 Ft pénzjutalomban részesül.

Forrás: http://www.mapharm.hu/